Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Etymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache. I. Lateinisches Element mit Berücksichtigung aller romanischen Sprachen

Autor:
Editura:Carl Winter Universitätsverlag
Locul:Heidelberg
Anul:
Linkuri:

Coperta:

Etymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache

Citări la această publicație: 137

0Cosmin CăprioarăParticularités de la latinité roumaine. Relecture des recherches dans le domaineDICE, XVIII (1), 57-942021pdf
0Monica VasileanuDespre tratamentul contaminării lexicale în DEXAUB, LXX, 133-1492021pdf
html
0Adrian ChircuConcordances étymologiques et lexico-sémantiques entre le français régional et le roumainStudia UBB, LXV (2), 29-402020html
0Daniela RăuțuConsideraţii asupra unor dublete morfologice masculine cu radical în c, ĉ din graiurile dacoromâneFD, XXXIX, 133-1482020pdf
0Ion Giurgea, Cristian Moroianu, Monica Vasileanu
  • Despre tratamentul neologismelor în DELR. Corijări și completări etimologice
  • Aspects regarding the treatment of neologisms in DELR. Completing previous etymological explanations
Diacronia, 11, A1582020pdf.ro
pdf.en
0Victorela NeagoeExistă un cuvânt compus Miază Păresimi?SCL, LXXI (1), 71-882020pdf
1Cristina FlorescuDenumirile fenomenelor atmosferice: caracteristici ale lexemelor moşteniteLR, LXVIII (2), 215-2252019pdf
0Cătălina VătășescuUtilizarea în lexicul religios românesc a familiei cuvântului deşertLR, LXVIII (2), 267-2752019pdf
1Eugen PavelReflections on the centennial anniversary of the Romanian Language Museum (1919–2019)DR, s.n., XXIV (2), 1112019pdf
html
0Fabrizio Costantini“Sinistra” nelle lingue romanze: storia di un’interdizione tabuisticaPhil. Jass., XV (2), 1612019pdf
html
0Iosif Camară«Blachii ac pastores romanorum»: de nouveau sur le destin du latin à l’estSJRS, 2, 109-1232019pdf
1Mihaela-Mariana MorcovNoi observaţii referitoare la etimologia verbului a întremaLR, LXVIII (2), 277-2852019pdf
0Vasile D. ȚâraDespre originea entopicului PlaiPhil. Ban., XIII (1), 411-4162019pdf
1Emanuela I. DimaDenumiri ale noţiunii de mâncare. Raporturi semantice între termenii mâncare şi bucate în textele culinare româneştiLR, LXVII (1), 23-362018pdf
0Sergiu DrincuDerivarea cu prefixe neologice în prima jumătate a secolului al XIX-leaPhil. Ban., XII (1), 123-1422018pdf
1Adrian ChircuCuvinte dialectale în vechi manuale elementare. Observaţii asupra gramaticii lui Ioan Alexi (Grammatica Daco-Romana sive Valachica, 1826)ALIL, LVII, 1412017pdf
html
1Mihaela Popescu„Angel radios”. O istorie lexicală, stilistică și pragmaticăSIL6, 348-3582017pdf
1Pârvu BoerescuAdjectivele mare şi tare – două enigme etimologice?LR, LXVI (4), 4432017pdf
1Raluca-Mihaela NedeaStudiu asupra dacorom., arom. păstură. Probleme lexico-semantice şi de etimologie (II)LR, LXVI (1), 172017pdf
0Rudolf WindischAlexandru Philippide, Originea romînilor, I/II, Iaşi, 1923-1927 – ein Monument der rumänischen SprachgeschichtsschreibungBeck-Busse, 1152017pdf
0Adrian ChircuUn verbum vivendi latinesc în limba română din veacul al XVI-lea: a viaAOU, XXVII (2), 1592016pdf
1Cristian MoroianuSincronic vs diacronic în studierea alomorfiei verbale româneștiPerspective, 3112016pdf
1Cătălina VătășescuIstoria urmaşilor lat. secretus în română şi albanezăMareș, 2772016
2Dana-Mihaela Zamfir, Oana Uță BărbulescuDin nou în legătură cu pronumele adins din limba română vechePerspective, 4192016pdf
0Gabriel BărdășanNote lexicale: termeni istroromâni de origine latină în denominarea regnului animal – I. Animale domesticeAUT, LIV, 152016pdf
2Ion GiurgeaEtimologia adjectivului mare. O reconsiderare necesarăLR, LXV (3), 378-3862016pdf
0Ion GiurgeaLe roumain al comme tête de CasCILPR2013/4, 191-2062016pdf
html
1Nicolae SaramanduLat. conventare şi urmaşii săi în dialectele româneştiMareș, 2032016
0Oana Uță Bărbulescu, Dana-Mihaela ZamfirLat. ad ipsum si urmaşii lui în romanitate. Cu privire specială asupra v. dr. adins din structurile pronominaleMareș, 2582016
1Pârvu BoerescuDin nou despre a arăta, a areta, a arreta, arătosLR, LXV (1), 32016pdf
1Raluca NedeaDiferenţierea lexicală vs disocierea semantică în practica lexicografică din perspectiva abordării semantico-etimologice. Cazul unităţilor lexicale păstură din dacoromânăPerspective, 3232016pdf
1Vasile FrățilăNote de etimologie istroromână (II)Felecan, 106-1142016
1Adrian ChircuRemarks on the Constructions nemic(ă) alt(ă) and alt(ă) nemic(ă) in Old RomanianDVR, 99-1212015
1Alexandru MardaleDifferential Object Marking in the First Original Romanian TextsDPs, 2002015
1Alina-Mihaela BursucGinere şi noră – profil lexicograficLR, LXIV (1), 352015pdf
0Alina-Mihaela BursucDe la lat. frāter (REW) la protorom. */’φratr-e/ (DÉRom)DR, s.n., XX (1)2015pdf
html
0Cătălina VătășescuPăstrarea în română şi în albaneză a substantivelor neutre din latinăCSP, II, 481-4892015pdf
0Dana-Luminița TeleoacăO posibilă abordare a fondului lexical neologic în textul bisericesc modernLR, LXIV (1), 672015pdf
5Dana-Mihaela ZamfirAdverbul adică în cursul istoriei limbii române. Schimbări semantice şi relaţii sinonimice. Modificări fonetice şi amplificări expresiveCSP, I, 183-2082015pdf
0Dumitru LoșonțiEtimologii puşcariene controversate (II)CSP, I, 772015pdf
0Dumitru LoșonțiEtimologii puşcariene controversate (III)CSP, II, 206-2162015pdf
2Federica CugnoLegături între Atlante Linguistico Italiano și Atlasul lingvistic românCSP, I, 532015pdf
0Gabriel VasiliuCatedra de limba română de la Universitatea din Cluj şi Sextil PuşcariuNeamțu, 613-6172015pdf
0Ion GiurgeaAgreeing and Non-agreeing Genitives in Old Romanian and the History of Romanian Genitive ConstructionsDPs, 1542015
1Pierre SwiggersL’Etymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache. Aspects du travail etymographique de Sextil PuşcariuCSP, I, 1572015pdf
2Raluca-Mihaela NedeaStudiu asupra dacorom., arom. păstură. Probleme lexico-semantice şi de etimologie (I)LR, LXIV (4), 476-4852015pdf
8Rodica ZafiuPresentative Markers in Old Romanian: Divergent Changes in the Syntactic and Pragmatic Uses of adică and iatăDVR, 419-4472015
8Cristian MoroianuEtimologie și lexicologie românească
Convergențe sincronice și diacronice
Editura Universității din București2015
5Adrian ChircuObservaţii asupra sintagmelor alt nime şi nime alt în limba română vecheDiacronie–sincronie, I, 532014pdf
2Adrian ChircuAdverbul de mod în ALR, I, I şi în ALRM I. harta „Merg încet”SID15, 512014pdf
0Carmen-Gabriela Pamfil, Mioara DragomirInfluenţa greacă reflectată în Dicţionarul limbii române al AcademieiAUI, LX, 2512014pdf
0Florina-Maria BăcilăThe lexical family of the noun “farmec” in Traian Dorz’s poetryJRLS, 4, 343-3502014pdf
html
1Maria Manoliu-ManeaSplit Grammaticalization: Romanian iar, Adverb and ConjunctionPhil. Jass., X (1), 97-1042014pdf
html
0Mădălina Spătaru-PraleaAȚÂȚ (focul) ‘j’atisse le feu’[370] în ALRR. SINTEZĂAUB, LXIII, 75-832014pdf
html
0Pârvu BoerescuPrecizări şi rectificări: arţar, cârlionţ, a (se) desfăta/a desfăida, gheaţă (bani gheaţă), glugăLR, LXIII (1), 32014pdf
html
0Simona-Andreea ȘovaRomanian linguistic context of Alexandru I. Philippide’s era. PreliminariesCCI, 3, 911-9202014pdf
html
1Wolfgang ViereckThe Atlas Linguarum Europae as an Instrument for Eurolinguistic ResearchFD, XXXIII, 1412014pdf
5Vasile FrățilăDialectologie românească (sud- și nord-dunăreană)Argonaut2014
0Cristina-Mariana CărăbușNume de animale în tradiția biblică românească. Termeni zoonimici neatestați în dicționarele limbii româneMunteanu, 224-2392013pdf
1Gabriel BărdășanObservații etimologice cu privire la unele adverbe de origine latină din istroromânăFD, XXXII, 372013pdf
1Ion GiurgeaOn the evolution of articles into agreement markers in Romanian and AlbanianBWPL, XV (1)2013pdf
html
2Silvia PitiriciuConsiderations sur les “ciunismes” en langue roumaineSCOL, VI (1-2)2013pdf
html
1Ionel ApostolatuAnalogia – factor de organizare lexico-gramaticală
Cu privire la limba română
Casa Cărții de Știință2013
1Cristina FlorescuThe Academic Dictionary of the Romanian Language (‘Dicţionarul academic al Limbii Române’ – DLR). Lexicological Relevance and Romanic ContextPhil. Jass., VIII (1), 19-262012pdf
html
4Dana-Luminița TeleoacăInovații lexicale în textul biblic actualExplorări, II, 3772012pdf
1Florina BăcilăDin nou despre derivatele cu prefixul NE- în lirica lui Traian DorzAUT, L, 1152012pdf
html
0Gabriel BărdășanFormaţii lexicale interne cu baza moştenită din latină în vocabularul dialectului istroromânSID14, 232012pdf
1Ioana Loredana BanaducNote despre fondul vechi al limbajului pedagogic românescPhil. Ban., VI (2), 44-542012pdf
html
15Ion GiurgeaThe Origin of the Romanian “Possessive Genitival Article” Al and the Development of the Demonstrative SystemRRL, LVII (1), 35-652012pdf
html
0Pârvu BoerescuNote etimologice şi lexicale. I. fulg; II. Stâlpuri: stâlpură, stâlpLR, LXI (1), 45-532012pdf
html
5Rodica ZafiuConectorii disjunctivi din perspectivă semantico-pragmatică: ipoteze asupra proceselor de gramaticalizare LR, LXI (3), 417-4282012pdf
html
0Teofil TeahaDin lexicul latin moştenit în graiurile româneşti actuale (VII)SID14, 3792012pdf
1Vasile FrățilăTerminologia corpului omenesc în dialectul meglenoromân. CapulSID14, 1802012pdf
5Victor CelacObservații privind tratarea dialectelor limbii române, problema datării lexemelor și valorificarea surselor în noul Dicționar etimologic al limbii româneFD, XXXI, 205-2262012pdf
44Alexandru GaftonDe la traducere la norma literară
Contribuţia traducerii textului biblic la constituirea vechii norme literare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012html
11Eugen PavelArheologia textuluiCasa Cărții de Știință2012
0Maria RafailăPagini de corespondență: Sever Pop către Dumitru Cristian AmzărDR, s.n., XVI (1), 922011pdf
html
2Pârvu BoerescuDificultăţi ale etimologiei limbii române: aburLR, LX (2), 193-2162011pdf
html
1Teofil TeahaDin lexicul latin moștenit în graiurile românești actuale (X)FD, XXX, 1172011pdf
4Vasile FrățilăFormarea cuvintelor în dialectul istroromânFD, XXX, 52011pdf
1Vasile FrățilăCâmpul semantic al lui gură în dialectul meglenoromânLR, LX (1), 59-682011pdf
html
1Adrian Chircu-BufteaPrécis de morphologie romaneCasa Cărții de Știință2011
9Dumitru IrimiaCurs de lingvistică generală
Ediția a III-a
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2011html
1Cristian MihailCuvinte de mediu militar (daco-)roman în românăDR, s.n., XV (2), 1192010pdf
html
1Domniţa TomescuOnomastică delexicală romanică şi românească. Numele de animaleLR, LIX (1), 89-982010pdf
html
1Emanuela DimaLexicul păstoresc românesc în perspectivă romanică. Poziţia elementelor lexicale moştenite din latină în ansamblul romanic LR, LIX (1), 49-712010pdf
html
0Gabriel BărdășanNote lexicale şi etimologice: ir. čep, gúşę, gut, méturę, sapúnAUT, XLVIII, 592010pdf
html
0Ilona Janyšková, Helena KarlíkováSlavistika v Brně: slovanská etymologie – tradice a perspektivyRSL, XLVI (1), 1272010pdf
0Ionel ApostolatuConsideraţii privind hipercorectitudinea lexicalăAUG/XXIV, III (1), 1212010pdf
1Iulia BarbuObservaţii asupra unor verbe contextual dicendi din română şi din italiană, moştenite din latină LR, LIX (1), 30-382010pdf
html
1Mirela Zamilia DanciuElementul latin în graiurile unor localităţi aflate la sud-vest de Timişoara (Ghilad, Banloc, Denta şi Toager)Phil. Ban., IV (1), 111-1312010pdf
html
2Silvia PitiriciuDin terminologia cromatică: galben în limba românăLRM, XX (3-4), 1032010pdf
1Silvia PitiriciuDin terminologia cromatică: albastru în limba românăBLM, 11, 136-1432010pdf
html
20Vasile Frățilă (coord.), Gabriel BărdășanDialectul istroromân. Straturi etimologice
I
Editura Universității de Vest2010
1Gabriel BărdășanObservații cu privire la modalitățile de delimitare a inventarului de cuvinte de origine latină din lexicul istroromâneiAUT, XLVII, 17-382009pdf
html
4Silvia PitiriciuDin terminologia cromatică: verde în limba românăAUT, XLVII, 1152009pdf
html
8Éva Buchi, Wolfgang Schweickard (ed.)DÉRom
Dictionnaire Étymologique Roman
ATILF2008-html
2Rudolf WindischEin Beitrag zur Geschichte der Romanistik – Die Școala lingvistică din Cluj von der Școala ardeleană bis Constantin LaceaStudia UBB, LIII (2), 1572008
3Teofil TeahaDin lexicul latin moștenit în graiurile românești actuale (IV)FD, XXVII, 672008pdf
0Vladimir ZagaevschiSextil Pușcariu, profesor ilustru și lingvist român de vocație europeanăLRM, XVIII (3-4), 1532008pdf
16Adrian ChircuL’adverbe dans les langues romanes
Etudes étymologique, lexicale et morphologique
Casa Cărții de Știință2008
95Eugen MunteanuLexicologie biblică româneascăHumanitas2008html
0Adrian ChircuLimba română în/şi lingvistica franceză. Observaţii asupra unor lucrări apărute în FranţaRom. major.2007pdf
html
0Florina-Maria BăcilăConsiderații privind omonimia în subdialectul bănățeanAUT, XLV, 7-142007pdf
html
53Alexandru Gafton, Vasile ArvintePalia de la Orăştie (1582)
II. Studii
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2007
1Cristian MihailModificări semantice în lexicul latin al românei sub influența mediului militar (VI)DR, s.n., XI-XII, 107-1102006-2007pdf
html
2Gabriel BărdășanModalități lingvistice de exprimare a alianței matrimoniale în lexicul istroromânei. Cuplurile noționale logodnic-logodnică, mire-mireasăAUT, XLIV, 59-702006pdf
html
1Gabriela SauciucBorrowings – a Source of Innovation in the Class of InterjectionsRRL, LI (2)2006pdf
html
0George RusnacSchimbări sinestezice de sensLRM, XVI (4-6), 722006pdf
0Hans DamaAustriazismen im RumänischenTBG, 5, 4432006pdf
html
0Hans DamaLexikale Einflüsse im Rumänischen aus dem österreichischen DeutschPhil. Jass., II (1), 105-1102006pdf
html
6Maria M. ManoliuInnovations within Isolation. Regrammation and/or Subjectivization: Lat. de in RomanianRRL, LI (1), 143-1582006pdf
html
6Martin MaidenOn Romanian ImperativesPhil. Jass., II (1), 47-592006pdf
html
2Ana-Maria PopObservaţii privind dubletele etimologice în dialectul istroromânFrățilă, 447-4562005pdf
1Andrei AvramDespre descendenţii lat. nanna, ninna, nonna în limba românăFrățilă, 101-1062005pdf
3Domnița TomescuDerivarea românească în context romanic. Continuitatea sufixului latin -ariaFrățilă, 509-5202005pdf
0Florina-Maria BăcilăMijloace „terapeutice” ale omonimiei la nivel dialectalFrățilă, 113-1232005pdf
0Gabriel BărdășanParadigma lexicală a înrudirii prin alianţă la istroromâni. Câteva aspecteFrățilă, 125-1352005pdf
2Teresa FerroLe concordanze della lingua romena con i dialetti italiani: storia delle ricerche e prospettive di studioPhil. Jass., I (1-2), 37-512005pdf
html
69Alexandru GaftonDupă Luther
Edificarea normei literare româneşti prin traduceri biblice
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005
15Cristian MoroianuDublete și triplete etimologice în limba românăEditura Universității din București2005
1Cristian MihailModificări semantice în lexicul latin al românei sub influența mediului militar (V)DR, s.n., IX-X, 1912004-2005pdf
html
0Elena BurdușaRom. pământ – o perspectivă onomasiologică (I)AUT, XLII-XLIII, 832004-2005pdf
html
1Florina-Maria BăcilăConsecințele omonimiei. Mijloace „terapeutice”AUT, XLII-XLIII, 232004-2005pdf
html
2Gabriel BărdășanRudenia de sânge în linie colaterală în lexicul istroromânei. Modalități de exprimareAUT, XLII-XLIII, 672004-2005pdf
html
17Vasile ArvinteNormele limbii literare în Biblia de la București (1688)Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2004
1Gabriel BărdășanExprimarea rudeniei de sânge în linie colaterală în lexicul dialectului istroromân. Termeni moşteniţi. Termeni împrumutaţiAOU, XIV, 39-482003pdf
html
2Gabriel BărdășanExprimarea rudeniei convenționale în lexicul dialectului istroromânAUT, XLI, 192003pdf
html
0Gheorghe MihăilăSpecificul și unitatea limbii române în cercetările lui B. CazacuLRM, XIII (6-10), 1482003pdf
0Viorel VăsieșiuObservații asupra terminologiei păstorești din ținutul NăsăuduluiStudia UPM, 2, 462003pdf
html
115Alexandru Gafton (ed.)Codicele Bratul
Ediţie de text şi studiu filologic
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2003html
6Alexandru GaftonElemente de istorie a limbii româneEditura Restitutio2001
64Alexandru GaftonEvoluţia limbii române prin traduceri biblice din secolul al XVI-lea
Studiu lingvistic asupra Codicelui Bratul în comparaţie cu Codicele Voroneţean, Praxiul Coresian şi Apostolul Iorga
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001html
1Cristian MihailOpțiunea tradiționalului – caracteristica dominantă a lexicului latin moștenit al româneiDR, s.n., V-VI, 2312000-2001pdf
html
3Cristian MihailModificări semantice în lexicul latin al românei sub influența mediului militar (IV) – Rom. sarcinăDR, s.n., III-IV, 2131998-1999pdf
html
0Sabina TeiușDA și DLR – permanențe și mutații în lexicografia româneascăDR, s.n., III-IV, 1751998-1999pdf
html
0Teofil TeahaLat. aggestum în limba românăDR, s.n., III-IV, 751998-1999pdf
html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].