Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Lexikale Einflüsse im Rumänischen aus dem österreichischen Deutsch

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, II (1), p. 105-110
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:The Romanian population of the Banat, Siebenbürgen, the Crişana, Maramureş and of the Bukowina was confronted – partly over centuries – with the ‘Austrian’-German language due to the Austrian Administration. In consequence a lot of loan-words or foreign words were included especially – but not only – in the Romanian dialects of those areas, which have been used partly up to the Fifties of the 20th century, some termini until now. In this study the author refers to the direct influence on the Romanian language concerning the sectors: military, administration, social welfare, economy, business, trade, household, etc.
On the other hand, the author describes also the lexical interferences in the Romanian language used by Romanians who came to Austria during the last years and stayed here.
Limba: germană
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 9

7Gheorghe MihăilăStudii de lingvistică și filologieEditura Facla1981
228Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
47Vasile Șerban, Ivan EvseevVocabularul românesc contemporan
Schiță de sistem
Editura Facla1978
157Iorgu IordanStilistica limbii româneEditura Științifică1975
27Vasile ScurtuTermenii de înrudire în limba românăEditura Academiei1966, 1969html
139I.-A. Candrea, Ovid DensusianuDicţionarul etimologic al limbii române
Elementele latine (A-Putea)
Librăriile SOCEC & Co.; Editura Paralela 451907-1914; 2006
137Sextil PușcariuEtymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache
I. Lateinisches Element mit Berücksichtigung aller romanischen Sprachen
Carl Winter Universitätsverlag1905; 1975html
214Hariton TiktinRumänisch-deutsches WörterbuchImprimeria Statului; Otto Harrassowitz1903-1925; 1985-1988, 2001-2005
73Lazăr ȘăineanuÎncercare asupra semasiologiei limbii române
Studii istorice despre transițiunea sensurilor
Tipografia Academiei Române; Editura de Vest1887; 1999

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: