Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Încercare asupra semasiologiei limbii române. Studii istorice despre transițiunea sensurilor

Autor:
Editura:Tipografia Academiei Române; Editura de Vest
Locul:Bucureşti; Timișoara
Anul:

Citări la această publicație: 73

0Petre Gheorghe BârleaLatin mythology and its European reflexesDICE, XVIII (1), 7-382021pdf
0Adrian ChircuDe nominum populorum diversitate. Tâlcuirea limbilor ‘popoarelor’ antichităţii în vechi dicţionare româneşti (Dictiones Latinæ cum Valachica interpretatione)DR, s.n., XXV (1), 36-472020pdf
html
0Cristinel Munteanu
  • De la noematologie la hermeneutică. Perspectiva lui Nicolae I. Apostolescu
  • From noematology to hermeneutics. Nicolae I. Apostolescu’s perspective
Diacronia, 12, A1682020pdf.ro
pdf.en
0Elena PlatonThe Vegetal Model in Conceptualising CreationStudia UBB, LXV (2), 217-2342020html
0Alexandru Gafton, Adina ChirilăThe Name GiverOnom. Sacr. Prof., 592019
1Cristinel MunteanuExpresii resemantizateLR, LXVIII (2), 249-2562019pdf
0Maria PașcalăuMoses Gaster și Lazăr Șăineanu: Problema dublei identitățiAUT, LVII, 19-292019pdf
html
0Eugenia MincuMetaphorization in pharmaceutical terminologyCCI, 5, 732018pdf
html
0Silvia IluțThe psychology of the usage of diminutives in the case of RomaniansJRLS, 15, 7652018pdf
html
0Anatol EremiaDerivarea numelor proprii: procedee semanticePhilM, LIX (3-4), 54-662017pdf
0Anatol EremiaThe Derivation of Proper Names: Semantic ProceduresSCOL, X (1-2), 1242017pdf
html
0Dana-Luminița TeleoacăContinuité vs. discontinuité formelle et sémantico-stylistique dans la Romania: à propos de quelques termes religieux hérités du latin (II)Phil. Jass., XIII (1), 1372017pdf
html
1Eugenia MincuMetafora în terminologia medicalăALIL, LVII, 2712017pdf
html
1Gabriela Violeta Adam, Veronica Ana VlasinNume de culte religioase și poreclele lor, pe baza Atlasului lingvistic românICONN 4, 7032017pdf
html
0Inga DruțăLexical and stylistic features of the contemporary preachLDMD, 5, 306-3112017pdf
html
1Pârvu BoerescuAdjectivele mare şi tare – două enigme etimologice?LR, LXVI (4), 4432017pdf
0Vasile PavelRedactarea hărților motivaționale – metodă inovatoare în geografia lingvisticăLRM, XXVII (1), 205-2102017pdf
html
0Viorica VelecicoLazăr Şăineanu şi Eugeniu Coşeriu despre metafora vegetalăLRM, XXVII (1), 91-952017pdf
html
1Dana-Luminița TeleoacăContinuité vs. discontinuité formelle et sémantico-stylistique dans la Romania : à propos de quelques termes religieux hérités du latin (I)Phil. Jass., XII (1), 1172016pdf
0Doina Vîrva MacarieThe symbolism of fire in the Romanian sayingGIDNI, 3, 1105-11122016pdf
html
1Iulia Barbu-ComaromiVerba dicendi latine circumscrise limbajului religios, moştenite în limbile romaniceFelecan, 660-6682016
0Radu DrăgulescuLinguistic considerations on Romanian phytonims created with terms belonging to the word field „cat"GIDNI, 3, 679-6932016pdf
html
2Rodica MarianAnalogia semasiologică. Unele consecințe ale împrumutului în relația limbă–mentalitate. Bogăția semantică a cuvântului lumeDR, s.n., XXI (1), 602016pdf
html
1Victor CelacO etimologie complicată: ciorchinePhil. Jass., XII (1), 152016pdf
2Viorica RăileanuEponim vs deonim. Contributions to a debateGIDNI, 3, 440-4462016pdf
html
1Adrian ChircuObservaţii asupra locuţiunilor adverbiale de tipul: la nimereală, din greşeală, la repezealăSIL5, 4462015pdf
2Cristinel MunteanuProblema «semnificatului unitar» la Eugeniu Coşeriu (cu o aplicaţie la cuvântul român)SIL5, 5632015pdf
3Gabriela Violeta AdamEtnonime şi porecle pentru diferite nume etnice, pe baza ALR IIDR, s.n., XX (2), 1232015pdf
1Rodica MarianThe Semantic Wealth of the Lemma “Lume”. Meanings Borrowed into Romanian from Church Slavonic and Rendered Through Romanian Words of Latin OriginStudia UBB, LX (4), 692015
0Simona Goicu-CealmofLe conventionnel dans la toponymie roumaineICONN 3, 4882015pdf
1Carolina PopușoiExpresii româneşti construite cu elemente legate de valorile creştine şi noncreştineDiacronie–sincronie, II, 3832014pdf
1Doina HebedeanFrazeologia – consideraţii teoreticePhil. Ban., VIII (1), 982014pdf
0Florina-Maria BăcilăThe lexical family of the noun “farmec” in Traian Dorz’s poetryJRLS, 4, 343-3502014pdf
html
1Ionel-Valentin DeduRomanian paremiology, thesaurus for multidisciplinary scientific researchJRLS, 4, 491-4992014pdf
html
0Mădălina Spătaru-PraleaAȚÂȚ (focul) ‘j’atisse le feu’[370] în ALRR. SINTEZĂAUB, LXIII, 75-832014pdf
html
2Oliviu FelecanOn Collective NicknamesSCOL, VII (1-2), 742014pdf
html
2Vasile PavelReprezentări metaforice în procesul de creare a denumirilorSID15, 2862014pdf
4Cristinel MunteanuNoematologia lui B.P. Hasdeu: o anticipare a skeologiei lui E. CoşeriuPhil. Jass., IX (2), 85-942013pdf
html
1Ioana RepciucTerminologia descântatului în limba românăMunteanu, 506-5112013pdf
0Monica BorșDin limba română de azi: despre un lexic şi o structură gramaticală... animateEITM, 5, 343-3492013pdf
html
1Ionel ApostolatuAnalogia – factor de organizare lexico-gramaticală
Cu privire la limba română
Casa Cărții de Știință2013
1Ana-Maria BotnaruOn the Romanian Term CodruSCOL, V (1-2), 292012pdf
html
4Dana-Luminița TeleoacăAspecte lexicale arhaice în textul biblic actualDirecții, II, 1672012pdf
0Teofil TeahaDin lexicul latin moştenit în graiurile româneşti actuale (VII)SID14, 3792012pdf
1Ana-Maria BotnaruTrei termeni arboricoli generici – lemn, copac și pomAUG/XXIV, IV (1), 822011pdf
1Ana-Maria BotnaruOn the Romanian Term PădureSCOL, IV (1-2), 212011pdf
html
1Ancuța NegreaAbstract linguistic fields. Cuvânt – binecuvântare – iubire – mulțumire (word – blessing – love – gratitude)AUV, IX (2), 252011pdf
2Angela Bidu-VrănceanuDiacronia în terminologieAUG/XXIV, IV (1), 112011pdf
1Cristinel MunteanuDespre sâmbătă şi reflexele sale în frazeologieLRM, XXI (1-2), 422011pdf
1Ioana RepciucO abordare etnologică a opoziţiei semantice stâng–dreptPhil. Jass., VII (1), 107-1202011pdf
html
0Vasile BahnaruEseu asupra cercetării interdisciplinare (lingvistică şi literară) a tropilorPhilM, LIII (3-4), 522011pdf
html
1Adrian ChircuUnités phraséologiques adverbiales temporellesRRL, LV (3), 293-3002010pdf
html
1Cristian MihailCuvinte de mediu militar (daco-)roman în românăDR, s.n., XV (2), 1192010pdf
html
0Ionela EneTermeni religioși de origine slavă în Documentele privitoare la istoria orașului IașiTDR, II, 117-1262010pdf
html
1Ana Maria TrăntescuRolul proceselor de metaforizare în mutaţiile de sensAUG/XXIV, II, 1882009pdf
2Angela Bidu-VrănceanuSemantica şi lexicografia în analiza lexicului comun şi a celui specializatAUG/XXIV, II, 302009pdf
2Cristinel MunteanuAcuitate auditivă în expresii idiomatice româneștiLRM, XIX (5-6), 942009pdf
0Ioan Lobiuc„Laicizarea” unor sensuri „biblice” în lexicul românescTDR, I, 223-2282009pdf
html
8Éva Buchi, Wolfgang Schweickard (ed.)DÉRom
Dictionnaire Étymologique Roman
ATILF2008-html
1Dirk GeeraertsFenomene de salienţă în lexic. O tipologieAUI, LIV, 53-722008pdf
1Cristinel MunteanuSugestii privind distincția dintre expresii și locuțiuniAUI, LIII, 2212007
0George RusnacFalse motivări antroponimiceLRM, XVI (7-9), 1202006pdf
0Hans DamaAustriazismen im RumänischenTBG, 5, 4432006pdf
html
0Hans DamaLexikale Einflüsse im Rumänischen aus dem österreichischen DeutschPhil. Jass., II (1), 105-1102006pdf
html
0Sergiy LuchkanynTeoria şi practica curentului neogramatic în lingvistica română în comparaţie cu lingvistica est-slavăIdent. cult.2006pdf
html
39Maria Stanciu IstrateCalcul lingvistic în limba română
(Cu specială referire la scrieri beletristice din secolul al XIX-lea)
Editura Academiei2006
0Elena BurdușaRom. pământ – o perspectivă onomasiologică (I)AUT, XLII-XLIII, 832004-2005pdf
html
0Valeriu SclifosCu privire la cercetarea frazeologismelor somatice regionale din stânga PrutuluiDR, s.n., IX-X, 1992004-2005pdf
html
10Ana-Maria MinuțMorfosintaxa verbului în limba română vecheEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2002
6Alexandru GaftonElemente de istorie a limbii româneEditura Restitutio2001
64Alexandru GaftonEvoluţia limbii române prin traduceri biblice din secolul al XVI-lea
Studiu lingvistic asupra Codicelui Bratul în comparaţie cu Codicele Voroneţean, Praxiul Coresian şi Apostolul Iorga
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001html
4Helmuth FrischRelațiile dintre lingvistica română și cea europeană
O istorie a lingvisticii românești din secolul al XIX-lea
Editura Saeculum I.O.1995
82Ștefan PașcaNume de persoane și nume de animale în Țara OltuluiImprimeria Națională1936

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].