Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

The psychology of the usage of diminutives in the case of Romanians

Autor:
Publicația: Journal of Romanian Literary Studies, 15, p. 765
e-ISSN:2248-3004
Editura:Arhipelag XXI Press
Locul:Tîrgu-Mureş
Anul:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 4

11Rodica ZafiuDiminutivele în româna actuală: lexicalizare și utilizare pragmaticăBidu-Vrănceanu, 3732011
7Eugeniu CoșeriuCreația metaforică în limbajDR, s.n., V-VI, 11-332000-2001pdf
html
6Eugeniu CoșeriuSocio- şi etnolingvistica. Bazele şi sarcinile lorALIL, XXXIII, 91992-1993pdf
html
73Lazăr ȘăineanuÎncercare asupra semasiologiei limbii române
Studii istorice despre transițiunea sensurilor
Tipografia Academiei Române; Editura de Vest1887; 1999

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: