Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Verba dicendi latine circumscrise limbajului religios, moştenite în limbile romanice

Autor:
Publicația: Magistri et alumni, amore scribendi. Studia. In Honorem Professoris Nicolae Felecan, Secțiunea Cultură și civilizație clasică. Romanistică, p. 660-668
ISBN:978-606-543-726-5
Editori:Oliviu Felecan, Daiana Felecan
Editura:Editura Mega, Editura Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[Latin verba dicendi used in religious language, inherited in Romance languages]
This paper proposes a semantic analysis of a series of Latin verba dicendi used in religious language and inherited in four Romance languages representative of the Eastern Romance world (Romanian) and the Western Romance world (Italian, French and Spanish). Some verbs preserved their meanings in the Romance languages: Latin augurāre ‘to foretell’, communicāre (in Christian Latin) ‘to give/ receive the eucharist’, orāre (in Christian Latin) ‘to pray’, etc. Other verbs underwent changes in meaning in their evolution in the Romance languages. For instance, Latin orāre ‘to pray’ underwent an interesting semantic change in Romanian: a ura ‘to wish well to someone’, while Western Romance languages preserved the Latin meaning, ‘to pray’.
Cuvinte-cheie:verba dicendi (‘verbs of speaking’), Latin, religious language, semantic change, Romance languages
Limba: română

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 9

2Ximena-Iulia BarbuVerba dicendi, de la latină la limbile romanice
Probleme semantice
Editura Muzeului Naţional al Literaturii Române2013
15Cristian MoroianuDublete și triplete etimologice în limba românăEditura Universității din București2005
273Angela Bidu-Vrănceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană DindeleganDicționar de științe ale limbiiEditura Nemira2001; 2005
66Haralambie MihăescuLa romanité dans le Sud-Est de l’EuropeEditura Academiei1993
1Doina BabeuLat. commūnĭcare (> *commĭnicare) în română și în celelalte limbi romaniceSCL, XLIII (1), 211992
168Tache PapahagiDicţionarul dialectului aromîn
(general şi etimologic)
Editura Academiei1963; 1974
57Theodor CapidanMeglenoromânii
III. Dicționar meglenoromân
Cultura Națională1935
170Wilhelm Meyer-LübkeRomanisches etymologisches Wörterbuch
3. vollständig neu bearbeitete Auflage
Carl Winters Universitätsbuchhandlung1935
73Lazăr ȘăineanuÎncercare asupra semasiologiei limbii române
Studii istorice despre transițiunea sensurilor
Tipografia Academiei Române; Editura de Vest1887; 1999

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: