Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Romanisches etymologisches Wörterbuch. 3. vollständig neu bearbeitete Auflage

Autor:
Editura:Carl Winters Universitätsbuchhandlung
Locul:Heidelberg
Anul:

Citări la această publicație: 170

0Cristian MoroianuConnexions interlinguistiques reflétées de manière lexicographique. Regard comparatif : roumain, italien et françaisStudia UBB, LXV (4), 281-2992020
0Cătălina VătășescuTermeni pentru noţiunea de culoare în română şi albanezăAUB, LXIX, 143-1492020pdf
html
0Dorin UrițescuOn the subjunctive morpheme ȘI in northwestern and other marginal areas of Daco-Romanian. Stylistic differences in Latin and the romanization of DaciaDR, s.n., XXV (1), 7-152020pdf
html
0Federica Cugno‘Tramontare’ nei dialetti italiani: un excursus onomasiologico e motivazionaleStudia UBB, LXV (4), 129-1462020
0George Bogdan ȚâraȘcoala Ardeleană și latinitatea „altfel” a limbii române. SubstantivulQR, VIII (1), 3902020pdf
0Mihaela-Mariana MorcovDenumiri înregistrate cu sensul ‛omuşor’ în graiurile dacoromâne, pe baza răspunsurilor cartografiate în ALRR. SintezăFD, XXXIX, 107-1172020pdf
0Simona GeorgescuConceptual metaphors leading to some names of anger in the Indo-European languages (with focus on the Romance languages)RRL, LXV (2)2020pdf
html
0Simona GeorgescuIt. attaccare, fr. attacher: reevaluare etimologicăAUT, LVIII, 9-222020pdf
0Victorela NeagoeExistă un cuvânt compus Miază Păresimi?SCL, LXXI (1), 71-882020pdf
0Cătălina VătășescuUtilizarea în lexicul religios românesc a familiei cuvântului deşertLR, LXVIII (2), 267-2752019pdf
0Fabrizio Costantini“Sinistra” nelle lingue romanze: storia di un’interdizione tabuisticaPhil. Jass., XV (2), 1612019pdf
html
1Ion GiurgeaOn the Origin of the Romanian Conjunction/Complementizer deRRL, LXIV (1), 3-282019pdf
html
1Mihaela-Mariana MorcovNoi observaţii referitoare la etimologia verbului a întremaLR, LXVIII (2), 277-2852019pdf
1Rudolf WindischDin vremea studenției. Cum l-am cunoscut pe Profesorul Eugenio CoseriuDragoș, 341-3462019pdf
1Simona Georgescu, Oana-Alexandra BuzeaSur l’origine du roum. talpă, ou la rencontre entre ‘plante du pied’ et ‘taupe’Phil. Jass., XV (2), 1892019pdf
html
0Vasile D. ȚâraDespre originea entopicului PlaiPhil. Ban., XIII (1), 411-4162019pdf
0Adrian Chircu
  • Din istoricul pronumelui nehotărît altcineva. Contribuții gramaticale
  • On the history of the indefinite pronoun altcineva ‘someone else’. Grammatical observations
Diacronia, 7, A1022018pdf.ro
pdf.en
1Delia Toarnă Răuț-BratiloveanuDe la terminologie chromatique en langue roumaine: le vertSCOL, XI (1-2), 257-2652018pdf
html
1Emanuela I. DimaDenumiri ale noţiunii de mâncare. Raporturi semantice între termenii mâncare şi bucate în textele culinare româneştiLR, LXVII (1), 23-362018pdf
1Stelian DumistrăcelŞtiinţa varietăţii lingvistice diatopice în sprijinul unităţii naţionale: de la Weigand la Puşcariu – Pop – PetroviciLRM, XXVIII (7-8), 9-582018pdf
html
1Adrian ChircuObservații asupra sintagmelor cuantificatoare ce alt(ă)/alt(ă) ce în limba română vecheDindelegan, 872017
0Dana-Luminița TeleoacăContinuité vs. discontinuité formelle et sémantico-stylistique dans la Romania: à propos de quelques termes religieux hérités du latin (II)Phil. Jass., XIII (1), 1372017pdf
html
0George Bogdan ȚâraTermeni arhaici și dialectali, moșteniți din latină, în scrierile primilor filologi româniQR, V, 323-3342017pdf
1Pârvu BoerescuDin nou despre fleandură şi ţandărăLR, LXVI (1), 82017pdf
1Pârvu BoerescuAdjectivele mare şi tare – două enigme etimologice?LR, LXVI (4), 4432017pdf
1Raluca-Mihaela NedeaStudiu asupra dacorom., arom. păstură. Probleme lexico-semantice şi de etimologie (II)LR, LXVI (1), 172017pdf
1Stella Retali-MedoriLe lexique de la météorologie en Corse: état des lieux et perspectivesPhil. Jass., XIII (2), 1372017pdf
0Adrian ChircuUn verbum vivendi latinesc în limba română din veacul al XVI-lea: a viaAOU, XXVII (2), 1592016pdf
1Alexandru NiculescuDespre numele lui Dumnezeu în limba românăDR, s.n., XXI (1), 312016pdf
html
0Cosmina CosmaSemantic power: nun-naș-nănaș and its correspondent on dialects from South I]talyCCI, 4, 203-2102016pdf
html
1Cătălina VătășescuIstoria urmaşilor lat. secretus în română şi albanezăMareș, 2772016
1Dana-Luminița TeleoacăContinuité vs. discontinuité formelle et sémantico-stylistique dans la Romania : à propos de quelques termes religieux hérités du latin (I)Phil. Jass., XII (1), 1172016pdf
0Dana-Luminița TeleoacăTermes religieux hérités du latin avec une aire de diffusion restreinte dans le contexte romanCILPR2013/2, 205-2152016pdf
html
0Dumitru LoșonțiEtimologie şi dialectologie (IV)Felecan, 115-1272016
0Franco FincoGli esiti di EU nelle varietà ladine e friulane: dittongazioni e apparenti metatonieCILPR2013/3, 45-512016pdf
html
0Ildikó SzijjVerbos y tipos morfológicos: ¿a qué conjugación fueron a parar los verbos latinos?CILPR2013/3, 191-2022016pdf
html
2Ion GiurgeaEtimologia adjectivului mare. O reconsiderare necesarăLR, LXV (3), 378-3862016pdf
1Iulia Barbu-ComaromiVerba dicendi latine circumscrise limbajului religios, moştenite în limbile romaniceFelecan, 660-6682016
0Joseph ReisdoerferLatinum Circa Romançum. Étude sur la langue de la Vita Sancte Eufrosine (BHL Nº 2722) du manuscrit H55 de la Bibliothèque interuniversitaire de Montpellier (BuM)CILPR2013/2, 163-1742016pdf
html
0Oana Uță Bărbulescu, Dana-Mihaela ZamfirLat. ad ipsum si urmaşii lui în romanitate. Cu privire specială asupra v. dr. adins din structurile pronominaleMareș, 2582016
1Pârvu BoerescuDin nou despre a arăta, a areta, a arreta, arătosLR, LXV (1), 32016pdf
1Pârvu BoerescuA cafti, caltaboş, chiul. Note etimologice şi lexicaleLR, LXV (3), 363-3772016pdf
1Raluca NedeaDiferenţierea lexicală vs disocierea semantică în practica lexicografică din perspectiva abordării semantico-etimologice. Cazul unităţilor lexicale păstură din dacoromânăPerspective, 3232016pdf
1Traian DiaconescuTerminologia liturgică în Peregrinatio Egeriae ad loca sanctaFelecan, 708-7362016
1Adrian ChircuUn crâmpei latinesc în structura unui verb din graiul oltenesc (a borborî). Sugestii etimologice şi lexico-semanticeCSP, II, 126-1322015pdf
1Adrian ChircuRemarks on the Constructions nemic(ă) alt(ă) and alt(ă) nemic(ă) in Old RomanianDVR, 99-1212015
1Alfonso GermaniDenominazioni delle sorgenti dell’Italia meridionale (parte II)ICONN 3, 6802015pdf
1Alina-Mihaela BursucGinere şi noră – profil lexicograficLR, LXIV (1), 352015pdf
0Alina-Mihaela BursucDe la lat. frāter (REW) la protorom. */’φratr-e/ (DÉRom)DR, s.n., XX (1)2015pdf
html
1Alina-Mihaela Pricop, Emilian PricopLinguistic considerations on some aspects of terminology used in the study of certain hymenopteraGIDNI, 2, 566-5782015pdf
html
5Carmen Mîrzea VasileThe Position of the Light Adverbials şi, cam, mai, prea, and tot in the Verbal Cluster: Synchronic Variation and Diachronic ObservationsDVR, 385-4162015
0Dana-Luminița TeleoacăO posibilă abordare a fondului lexical neologic în textul bisericesc modernLR, LXIV (1), 672015pdf
0Dumitru LoșonțiEtimologii puşcariene controversate (II)CSP, I, 772015pdf
0Dumitru LoșonțiEtimologii puşcariene controversate (III)CSP, II, 206-2162015pdf
1Eugen PavelSextil Puşcariu şi Iorgu Iordan: afinităţi electiveCSP, II, 327-3842015pdf
1Federica CugnoIstoria şi evoluţiile recente ale Atlasului Lingvistic Italian (ALI)SIL5, 932015pdf
6Gabriela StoicaThe Adjectival Category of Intensity: From Latin to Proto-RomanianDVR, 123-1502015
1Ionuț GeanăAspecte dialectale în interpretarea hărţii ‘familie’, pe baza Atlasului lingvistic român pe regiuni. SintezăFD, XXXIV, 382015pdf
1Manuela Nevaci, Ionuț GeanăDenumiri pentru ‘trifoi’ în limbile romanice, germanice şi slave (pe baza Atlas Linguarum Europae)FD, XXXIV, 1192015pdf
4Maria SubiAlbus color în latină și în românăAUT, LIII, 912015pdf
1Pierre SwiggersL’Etymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache. Aspects du travail etymographique de Sextil PuşcariuCSP, I, 1572015pdf
1Pârvu BoerescuColeaşă, mălai, terci, stavăr. Note etimologice şi lexicaleLR, LXIV (3), 3312015pdf
1Pârvu BoerescuMelc, cubelc, culbecLR, LXIV (4), 4572015pdf
2Raluca-Mihaela NedeaStudiu asupra dacorom., arom. păstură. Probleme lexico-semantice şi de etimologie (I)LR, LXIV (4), 476-4852015pdf
0Richard TrachslerCe que la philologie/linguistique romane doit aux savants allemandsCILPR2013/0, 207-2212015pdf
html
8Rodica ZafiuPresentative Markers in Old Romanian: Divergent Changes in the Syntactic and Pragmatic Uses of adică and iatăDVR, 419-4472015
3Silvia PitiriciuFrom the terminology of textile materials: cottonLDMD, 3, 44-512015pdf
html
8Cristian MoroianuEtimologie și lexicologie românească
Convergențe sincronice și diacronice
Editura Universității din București2015
5Adrian ChircuObservaţii asupra sintagmelor alt nime şi nime alt în limba română vecheDiacronie–sincronie, I, 532014pdf
2Adrian ChircuAdverbul de mod în ALR, I, I şi în ALRM I. harta „Merg încet”SID15, 512014pdf
2Dana-Luminița TeleoacăTermes religieux hérités du latin à diffusion restreinte dans la RomaniaRRL, LIX (2), 189-2022014pdf
html
1Federica CugnoL’VIII volume dell’Atlante Linguistico Italiano come strumento di ricerca etnolinguisticaSID15, 792014pdf
1Federica Cugno, Manuela NevaciWords for ‘dandelion’ in Romance, Germanic, Slavic and Baltic languagesFD, XXXIII, 332014pdf
1Ileana OanceaSemantică şi istorie. Câteva observaţii privind romanitatea în context europeanCoteanu, 325-3342014pdf
0Manuela NevaciAromânii din Siracu şi Aminciu (Meţovo – Pind, Grecia). Elemente lingvistice şi etnograficeSID15, 2472014pdf
0Mădălina Spătaru-PraleaAȚÂȚ (focul) ‘j’atisse le feu’[370] în ALRR. SINTEZĂAUB, LXIII, 75-832014pdf
html
1Pârvu BoerescuRom. creţ şi alb. krec, kreçe, krecë – o nouă ipoteză etimologicăLR, LXIII (4), 4772014pdf
0Pârvu BoerescuPrecizări şi rectificări: arţar, cârlionţ, a (se) desfăta/a desfăida, gheaţă (bani gheaţă), glugăLR, LXIII (1), 32014pdf
html
1Wolfgang ViereckThe Atlas Linguarum Europae as an Instrument for Eurolinguistic ResearchFD, XXXIII, 1412014pdf
2Gabriela ȘerbanSufixul diminutival -uţ ⁄ -uţă în limba românăAUT, LI-LII, 272013-2014pdf
html
1Gabriel BărdășanObservații etimologice cu privire la unele adverbe de origine latină din istroromânăFD, XXXII, 372013pdf
1Manuela NevaciGraiurile aromânești din Peninsula Balcanică. Situația actualăFD, XXXII, 1032013pdf
2Silvia PitiriciuConsiderations sur les “ciunismes” en langue roumaineSCOL, VI (1-2)2013pdf
html
3Adrian ChircuL’adverbe roumain dans la perspective romaneRRL, LVII (1), 83-922012pdf
html
1Adrian PoruciucOld Germanisms in the Balkans and in Other Parts of EuropePhil. Jass., VIII (1), 181-1942012pdf
html
0Aida Todi, Manuela NevaciConjugation changes in the evolution of Romanian (Daco-Romanian and Aromanian) in verbs of Latin originRRL, LVII (4), 377-3882012pdf
html
0Alfonso GermaniOdonimi dei comuni della provincia di FrosinoneSID14, 2132012pdf
1Corinna LeschberKriterien zur Analyse von Slavismen im RumänischenPhil. Jass., VIII (1), 167-1792012pdf
html
1Cristina FlorescuThe Academic Dictionary of the Romanian Language (‘Dicţionarul academic al Limbii Române’ – DLR). Lexicological Relevance and Romanic ContextPhil. Jass., VIII (1), 19-262012pdf
html
4Dana-Luminița TeleoacăInovații lexicale în textul biblic actualExplorări, II, 3772012pdf
0Doru MihăescuContribuţii etimologice şi lexicale LR, LXI (3), 363-3712012pdf
html
1Dumitru LoșonțiDin terminologia păstoritului (I)SID14, 2372012pdf
1Florina BăcilăDin nou despre derivatele cu prefixul NE- în lirica lui Traian DorzAUT, L, 1152012pdf
html
0Heinz Jürgen WolfLa « palatalisation secondaire » romane, aussi en SardaigneRRL, LVII (4), 355-3752012pdf
html
1Jürgen KristophsonSeltsame Wörter im Neugriechischen – ein Beitrag zum balkanischen SprachgebrauchPhil. Jass., VIII (1), 141-1502012pdf
html
1Manuela Nevaci, Carmen Ioana RaduAspecte motivaţionale în harta ‘caiet’ din Atlas linguarum europae (ALE)SID14, 3072012pdf
0Pârvu BoerescuNote etimologice şi lexicale. I. fulg; II. Stâlpuri: stâlpură, stâlpLR, LXI (1), 45-532012pdf
html
5Rodica ZafiuConectorii disjunctivi din perspectivă semantico-pragmatică: ipoteze asupra proceselor de gramaticalizare LR, LXI (3), 417-4282012pdf
html
0Teofil TeahaDin lexicul latin moştenit în graiurile româneşti actuale (VII)SID14, 3792012pdf
0Vasile FrățilăNote lexicale şi etimologiceLR, LXI (3), 321-3282012pdf
html
1Vasile FrățilăTerminologia corpului omenesc în dialectul meglenoromân. CapulSID14, 1802012pdf
2Alberto VàrvaroIl DÉRom : un nuovo REW?RLiR, 75, 297-3042011pdf
0Gabriela StoicaAspecte diacronice ale lexicului afectivitățiiAUG/XXIV, IV (1), 612011pdf
1Manuela Nevaci, Carmen Ioana RaduLeagăn în ALRR. Sinteză. Digitalizare și aspecte geolingvisticeFD, XXX, 452011pdf
0Nicolae Felecan, Oliviu FelecanO lucrare de stilistică a limbii române puțin cunoscutăȚâra, 1772011pdf
1Petru ZugunGlose şi comentarii la „torna”, „retorna” şi „fratre”LR, LX (2), 151-1562011pdf
html
2Pârvu BoerescuDificultăţi ale etimologiei limbii române: aburLR, LX (2), 193-2162011pdf
html
0Pârvu BoerescuCuvinte româneşti cu „etimologia necunoscută”: 1. beregată, 2. a băga, 3. viscol/vicolLR, LX (4), 505-5212011pdf
html
1Silvia PitiriciuDin terminologia cromatică: rozStudia UPM, 10, 512011pdf
html
4Éva Buchi, Wolfgang SchweickardSept malentendus dans la perception du DÉRom par Alberto VàrvaroRLiR, 75, 305-3122011pdf
3Éva Buchi, Wolfgang SchweickardCe qui oppose vraiment deux conceptions de l’étymologie romane. Réponse à Alberto Vàrvaro et contribution à un débat méthodologique en coursRLiR, 75, 628-6352011pdf
1Adrian Chircu-BufteaPrécis de morphologie romaneCasa Cărții de Știință2011
9Dumitru IrimiaCurs de lingvistică generală
Ediția a III-a
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2011html
1Cristian MihailCuvinte de mediu militar (daco-)roman în românăDR, s.n., XV (2), 1192010pdf
html
0Cristina Radu-GoleaConsiderations on the Semantic Evolution of the Chromatic Term Verde in RomanianSCOL, III (1-2), 2142010pdf
html
1Emanuela DimaLexicul păstoresc românesc în perspectivă romanică. Poziţia elementelor lexicale moştenite din latină în ansamblul romanic LR, LIX (1), 49-712010pdf
html
0Gabriel BărdășanNote lexicale şi etimologice: ir. čep, gúşę, gut, méturę, sapúnAUT, XLVIII, 592010pdf
html
2Gabriela StoicaLexicul socio-afectiv în româna veche. Studiu de caz − ruşineControverse, I, 3552010pdf
0George RusnacEtimologii (I)LRM, XX (11-12), 882010pdf
1Iulia BarbuObservaţii asupra unor verbe contextual dicendi din română şi din italiană, moştenite din latină LR, LIX (1), 30-382010pdf
html
4Marta AndronacheLe Dictionnaire étymologique roman (DErom): une nouvelle approche de l’étymologie romaneDR, s.n., XV (2), 1292010pdf
html
7Marta Donazzan, Alexandru MardaleAdditive and Aspectual Adverbs: Towards an Analysis of Romanian MaiRRL, LV (3), 247-2692010pdf
html
1Mirela Zamilia DanciuElementul latin în graiurile unor localităţi aflate la sud-vest de Timişoara (Ghilad, Banloc, Denta şi Toager)Phil. Ban., IV (1), 111-1312010pdf
html
2Silvia PitiriciuDin terminologia cromatică: galben în limba românăLRM, XX (3-4), 1032010pdf
0Silvia PitiriciuTextile Terminology: MătaseaSCOL, III (1-2), 1852010pdf
html
1Silvia PitiriciuDin terminologia cromatică: albastru în limba românăBLM, 11, 136-1432010pdf
html
0Stelian Dumistrăcel, Doina HreapcăÎmprumutul neologic românesc bursă din perspectiva limbilor funcţionaleAUG/XXIV, III (1), 512010pdf
2Alexandru NiculescuAspecte ale latinei creștine româneștiDR, s.n., XIV (1), 252009pdf
html
5Cristina FlorescuLimba română în Dictionnaire Étymologique Roman DÉRom (< Romanisches Etymologisches Wörterbuch REW)Distorsionări, 153-1592009pdf
html
1Gabriel BărdășanObservații cu privire la modalitățile de delimitare a inventarului de cuvinte de origine latină din lexicul istroromâneiAUT, XLVII, 17-382009pdf
html
0José Antonio Saura RamiLa toponimia como reserva lingüística de un espacio recesivo: El Alto Aragón (España)Proc. 23. ICOS2009pdf
html
0José Luis Ruiz MiguelItalianismos y su etimología en las Lectiones Antiquae de Celio Rodigino (1469-1525)Ianua, 9, 163-1932009pdf
html
0Rolf Max KullyGutmann und Bonhomme: Ein durchsichtiger, aber schwer zu deutender NameProc. 23. ICOS2009pdf
html
4Silvia PitiriciuDin terminologia cromatică: verde în limba românăAUT, XLVII, 1152009pdf
html
0Stelian Dumistrăcel, Doina HreapcăUn construct lexicografic: zemos ‘Cucumis melo’Distorsionări, 121-1362009pdf
html
0Thomas Franz Schneider‘Munie’, ‘Maurie’, ‘Mort’. Neue Fundstücke aus der romanisch-germanischen Sprachmischzone in der westlichen SchweizProc. 23. ICOS2009pdf
html
1Voica RaduRelaţii teoretice şi metodologice dintre lingvistica romanică comparativ-istorică şi lingvistica indo-europeanăPhil. Ban., III (2), 13-212009pdf
html
8Éva Buchi, Wolfgang Schweickard (ed.)DÉRom
Dictionnaire Étymologique Roman
ATILF2008-html
1Cristina Radu-GoleaRepere semantice şi culturale în definirea unui termen cromatic: albastruAUT, XLVI, 202-2102008pdf
html
0Ecaterina PleșcaDenumirile cîrtiţei: între motivaţie şi etimologie. Paralele lexico-semantice de arealRLSL, L (1-2), 922008pdf
0Neil AlliesA history of uel: From Latin to CastilianIanua, 8, 732008pdf
html
0Pârvu BoerescuNote, completări şi comentarii etimologice (2). Din nou despre: ciopată, ciob, hahalerăLR, LVII (2), 117-1302008pdf
html
3Teofil TeahaDin lexicul latin moștenit în graiurile românești actuale (IV)FD, XXVII, 672008pdf
16Adrian ChircuL’adverbe dans les langues romanes
Etudes étymologique, lexicale et morphologique
Casa Cărții de Știință2008
95Eugen MunteanuLexicologie biblică româneascăHumanitas2008html
0George Bogdan ȚâraStructuri sintagmatice în latina creștinăEditura Orizonturi Universitare2008
1Adrian ChircuLes origines de l’adverbe italienAUI, LIII, 612007
0Doina Marta BejanContribuţia lingviştilor evrei la dezvoltarea lexicografiei şi etimologiei româneştiRom. major.2007pdf
html
4J. N. AdamsThe Regional Diversification of Latin
200 BC – AD 600
Cambridge University Press2007
1Theodor GeorgescuVocabularul culinar în greaca veche și latină
I. Produse de patiserie
Editura Universității din București2007
1Cristian MihailModificări semantice în lexicul latin al românei sub influența mediului militar (VI)DR, s.n., XI-XII, 107-1102006-2007pdf
html
1David Trotter“Une et indivisible”: Variation and Ideology in the Historiography and History of FrenchRRL, LI (2), 359-3762006pdf
html
1Florica BechetBon et mauvais en latin. Avatars et métamorphoseRRL, LI (2), 341-3582006pdf
html
0Nicolae FelecanVariantele literare libere și tendințele de întrebuințare în limba română actualăLRM, XVI (11-12), 412006pdf
2Cristian MoroianuLatinitatea „ascunsă” a limbii româneEditura Academiei2006html
0Adrian ChircuAu sujet de quelques adverbes latins (hodie, heri, mane, magis, plus) et de leurs descendants romansAOU, XVI, 85-902005pdf
html
1Andrei AvramDespre descendenţii lat. nanna, ninna, nonna în limba românăFrățilă, 101-1062005pdf
3Domnița TomescuDerivarea românească în context romanic. Continuitatea sufixului latin -ariaFrățilă, 509-5202005pdf
0Gabriel BărdășanParadigma lexicală a înrudirii prin alianţă la istroromâni. Câteva aspecteFrățilă, 125-1352005pdf
0Ileana OanceaRomanistica astăziFrățilă, 419-4232005pdf
0Adrian ChircuL’adverbe roman. Une présentationDR, s.n., IX-X, 2332004-2005pdf
html
1Cristian MihailModificări semantice în lexicul latin al românei sub influența mediului militar (V)DR, s.n., IX-X, 1912004-2005pdf
html
0Elena BurdușaRom. pământ – o perspectivă onomasiologică (I)AUT, XLII-XLIII, 832004-2005pdf
html
1Florina-Maria BăcilăConsecințele omonimiei. Mijloace „terapeutice”AUT, XLII-XLIII, 232004-2005pdf
html
0Vasile C. IonițăGlose la Dicționarul toponimic al Banatului. Completări și îndreptăriDR, s.n., IX-X, 2112004-2005pdf
html
0Viorel VăsieșiuObservații asupra terminologiei păstorești din ținutul NăsăuduluiStudia UPM, 2, 462003pdf
html
1Ileana IrimescuInfluența limbii germane asupra limbii române. Corecturi şi completăriTBG, 3, 4012001pdf
html
1Cristian MihailOpțiunea tradiționalului – caracteristica dominantă a lexicului latin moștenit al româneiDR, s.n., V-VI, 2312000-2001pdf
html
0Nicolae FelecanElemente latine în lexicul graiurilor din nordul țăriiDR, s.n., III-IV, 331998-1999pdf
html
0Teofil TeahaLat. aggestum în limba românăDR, s.n., III-IV, 751998-1999pdf
html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].