Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Relaţii teoretice şi metodologice dintre lingvistica romanică comparativ-istorică şi lingvistica indo-europeană

Autor:
Publicația: Philologica Banatica, III (2), p. 13-21
p-ISSN:1843-4088
Editura:Editura Mirton; Editura Amphora
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:This study underlines the relations concerning the method of research and the theory between the Indo-European Linguistics and the Linguistics of the Romance languages, by pointing out the permanent interaction of the two fields. These different branches of linguistics are related in a strong dependence that created the way of a great variety in approaching the language study during the 19th and the 20th centuries.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 6

12Robert Henry RobinsScurtă istorie a lingvisticiiEditura Polirom2003
44Carlo TagliaviniOriginile limbilor neolatine
Introducere în filologia romanică
Editura Științifică și Enciclopedică1977
36Iorgu IordanLingvistica romanică
Evoluție, curente, metode
Editura Academiei1962
170Wilhelm Meyer-LübkeRomanisches etymologisches Wörterbuch
3. vollständig neu bearbeitete Auflage
Carl Winters Universitätsbuchhandlung1935
12Iorgu IordanIntroducere în studiul limbilor romanice
Evoluția și starea actuală a lingvisticii romanice
Editura Institutului de Filologie Română1932
14Wilhelm Meyer-LübkeGrammatik der romanischen Sprachen
I. Lautlehre
Fues's Verlag (R. Reisland)1890

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: