Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Seltsame Wörter im Neugriechischen – ein Beitrag zum balkanischen Sprachgebrauch

Autor:
Publicația: Philologica Jassyensia, VIII (1), p. 141-150
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:By “strange words” this author refers to rare vulgar Greek words (βάβο βίτζα, βέργα, καραούσι, κατούνα, ὄμπρος, etc.) which are not always attested in dictionaries. They are compiled in a Greek vulgar text (16th century), which has been transmitted only in several manuscripts. The text was translated from Slavic into Greek and later copied by Greek scribes. It is to decide whether these words were really used and accepted by the scribes. The next step, if possible, would be to interpret these words and to find etymologies for them.
Cuvinte-cheie:Balkanität, “ghost words”, Slavic, Greek, Romanian, Europäisierung
Limba: germană
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 2

170Wilhelm Meyer-LübkeRomanisches etymologisches Wörterbuch
3. vollständig neu bearbeitete Auflage
Carl Winters Universitätsbuchhandlung1935
89Theodor CapidanAromânii. Dialectul aromân
Studiu lingvistic
Imprimeria Națională; Editura Fundaţiei Culturale Aromâne „Dimândarea Părintească”1932; 2005

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: