Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Cuvinte de mediu militar (daco-)roman în română

Autor:
Publicația: Dacoromania. Serie nouă, XV (2), p. 119
p-ISSN:1582-4438
Editura:Editura Academiei
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:The Romanian language presents some differences comparatively to the ensemble of the western Romance languages. We explain these specific features not only by isolation, but also by the influence of military (daco-)roman jargon (sermo castrensis) on this one. Especially, by specific semantic changes, as (1) extends of sense (lat. turma → rom. sense „herd” etc.), (2) specializations (lat. civitatem → rom. sense „fortress” etc.), (3) metaphors (lat. cafea → rom. sense „helmet” etc.), (4) metonymy (lat. fossatum → rom. sense „village” etc.), (5) soldierly creation (lat. pressūrare rom. sense „to encircle” etc.), (6) abbreviation of orders (lat. plĭcāre tentōria > rom. a pleca „to leave” etc.) a.s.o. Also, the continuation only in Romanian language of some Latin words with theirs classic sense (as imperator, prōcēdere, lĭngulă etc.) is duet o the intense circulation of these words in the military (Daco-)Roman medium.
From the viewpoint of linguistic interest, the present study: (a) precises the Latin origin of some Romanian words, removing etymological errors (as coif, a înşela, sat etc.), (b) explains the absence of some Latin words in Romanian language (like pagensis, imitari, sensus etc.) and (c) introduces the criterion of the frontier-military Latin in the semantic analysis.
The ample influence of the military environment in Dacia is duet o the dispersion of the military units in this bridgehead of the Roman Empire defence, contrary (for. ex.) to the renan army, which concentrated at the Germanic limes – couldn’t to influence the spoken Latin in whole Galia. Otherwise, the Romanian language is the single continuer of a frontier Latin, because today the renan, african and other frontiers of the Roman Empire are not Romances.
From the viewpoint of historic interest, in a period without much documents, the presence of the words and semantic changes, specifics to the ancestral military environment, in the Romanian language point out the permanent and aware combat of the (Daco-)Romans/Romanians (look only towards lat. terra „earth” > rom. ţară „homeland” and lat. romanus > rom. român) in order to safeguard theirs lands, existence, etnicity (culture and language) and honour, against secular attacks of the barbarians (germanic, turanian and slav tribes, after states).
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 16

1Cristian MihailOpțiunea tradiționalului – caracteristica dominantă a lexicului latin moștenit al româneiDR, s.n., V-VI, 2312000-2001pdf
html
3Cristian MihailModificări semantice în lexicul latin al românei sub influența mediului militar (IV) – Rom. sarcinăDR, s.n., III-IV, 2131998-1999pdf
html
4Cristian MihailModificări semantice în lexicul latin al românei sub influența mediului militar (III)DR, s.n., II (1-2), 3251996-1997pdf
html
4Cristian MihailModificări semantice în lexicul latin al românei sub influența mediului militar (II)DR, s.n., I (1-2), 313-3191994-1995pdf
html
29Jean Dubois, Henri Mitterand, Albert DauzatDictionnaire étymologique et historique du françaisLarousse1993
5Cristian MihailModificări semantice în lexicul latin al românei sub influența mediului militarCL, XXXV (1), 211990
44Carlo TagliaviniOriginile limbilor neolatine
Introducere în filologia romanică
Editura Științifică și Enciclopedică1977
43Iorgu Iordan, Maria ManoliuIntroducere în lingvistica romanicăEditura Didactică și Pedagogică1965
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
230Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976
170Wilhelm Meyer-LübkeRomanisches etymologisches Wörterbuch
3. vollständig neu bearbeitete Auflage
Carl Winters Universitätsbuchhandlung1935
165Alfred Ernout, Antoine MeilletDictionnaire étymologique de la langue latine
Histoire des mots
Klincksieck1932; 1939; 1951; 2001
66Antoine MeilletLinguistique historique et linguistique généraleChampion/Slatkine1912, 1921; 1982
139I.-A. Candrea, Ovid DensusianuDicţionarul etimologic al limbii române
Elementele latine (A-Putea)
Librăriile SOCEC & Co.; Editura Paralela 451907-1914; 2006
137Sextil PușcariuEtymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache
I. Lateinisches Element mit Berücksichtigung aller romanischen Sprachen
Carl Winter Universitätsverlag1905; 1975html
73Lazăr ȘăineanuÎncercare asupra semasiologiei limbii române
Studii istorice despre transițiunea sensurilor
Tipografia Academiei Române; Editura de Vest1887; 1999

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: