Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Linguistique historique et linguistique générale

Autor:
Editura:Champion/Slatkine
Locul:Paris/Genève
Anul:

Citări la această publicație: 66

0Eugen PavelCentenarul revistei „Dacoromania”DR, s.n., XXVI (1), 9-182021pdf
html
0Estelle VariotCorrespondances étymologiques, lexicales et sémantiques dans le processus de féminisation de noms de profession, métiers et activités dans les sociétés française et roumaineStudia UBB, LXV (4), 401-4222020
0Alexandru Gafton, Adina ChirilăThe Name GiverOnom. Sacr. Prof., 592019
0Constantin-Ioan MladinConsidérations sur la modernisation et la redéfinition de la physionomie néolatine du roumain. Deux siècles d’influence françaiseSJRS, 2, 124-1812019pdf
1Philippe GenesteAspect verbal, psychogénèse et enseignement du temps en françaisStudia UBB, LXIV (4), 93-1182019html
0Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Reacţii la palatalizarea labialelor şi la velarizare (ediţie revăzută)
Editura Universităţii de Vest2019
7Gabriela Pană Dindelegan (ed.)Sintaxa limbii române vechiUnivers Enciclopedic Gold2019
0Cecilia-Mihaela Popescu
  • Parcursul diacronic al formelor de viitor din limba franceză din prisma teoriei regramatizării
  • The diachronic evolution of future tense forms in French from the perspective of the re-grammaticalization theory
Diacronia, 7, A992018pdf.ro
pdf.en
0Cecilia-Mihaela PopescuDin nou despre reorganizarea semantică a paradigmei de viitor din limba română din perspectiva teoriei ‘regramatizării’QR, VI, 233-2472018pdf
4Cristinel MunteanuCând vorbitorul nu are dreptate. Câteva observaţii referitoare la „masculinitatea” limbii românePhil. Jass., XIV (1), 97-1062018pdf
0Louis BegioniLe concept de système en linguistique : une évidence ou une nouvelle perspective de recherche?Studia UBB, LXIII (3), 219-2262018html
3Cecilia-Mihaela PopescuEvoluţia sistemului formelor prospective din limba română, un exemplu de regramatizareSIL6, 624-6352017pdf
2Maria Manoliu ManeaThe return of the goddess feminization of nouns referring to prestigious professionsSIL6, 440-4512017pdf
1Anca-Gabriela ApostuBifuncționalitatea predicatului complex cu operator copulativGăitănaru, 642016
85Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
2Cristinel MunteanuProblema «semnificatului unitar» la Eugeniu Coşeriu (cu o aplicaţie la cuvântul român)SIL5, 5632015pdf
0Enikő Pál
  • Semnificația ca reflex al contactelor lingvistice
  • The signified as a reflex of language contacts
Diacronia, 1, A82015pdf.ro
pdf.en
0Ioana ȘtefănoaiaDin istoria preocupărilor referitoare la terminologia lingvistică. Reprezentanţi ai lingvisticii francezeLRM, XXV (3-4), 592015pdf
0Sergiu DrincuCoincidentia „oppositorum”Neamțu, 227-2352015pdf
4Dorel FînaruLingvistica limbilor lumiiInstitutul European2015
3Alexandru GaftonSocial dynamics and the linguistic normDICE, XI (2), 72014pdf
html
3Cristiana PapahagiConvergent Grammaticalization of Some Romance AuxiliariesRRL, LIX (4), 317-3342014pdf
html
0Roser GaucholaLe processus de grammaticalisation dans l’effacement de l’agentivité. Étude contrastive français-espagnolSGC, 22, 22-352014pdf
html
2Ioana Moldovanu-CenușăInfluenţa franceză în cadrul arhitecturii limbii române. Teoria „relatinizării” sau a „reromanizării”Phil. Jass., IX (1), 183-1942013pdf
html
2Adina Chirilă, Vasile D. ȚâraBibliografia lucrărilor profesorului G. Ivănescu, editate în perioada 1934-2012AUT, L, 23-472012pdf
html
1Cristiana PapahagiL’unidirectionnalité de la grammaticalisation : Un possible contre-exempleStudia UBB, LVII (1), 1932012
0Frank SeifartThe principle of morphosyntactic subsystem integrity in language contact: Evidence from morphological borrowing in Resígaro (Arawakan)Diachronica, 29 (4), 471-5042012
1Leïla Ben HamadLa grammaticalisation : bilan des études et perspectives de rechercheSL, 2, 5-242012pdf
html
0Mădălina NaidinoaiaAspecte ale gramaticalizării conectorului disjunctiv fieDirecții, I, 1692012pdf
1Nurcan Delen KaraağaçProblème de la terminologie dans la grammaire traditionnelle et/ou moderne du françaisANADISS, 13, 1002012pdf
3Sergiu DrincuAspectul verbal în concepția lui G. IvănescuAUT, L, 872012pdf
html
44Alexandru GaftonDe la traducere la norma literară
Contribuţia traducerii textului biblic la constituirea vechii norme literare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012html
1Ancuța NegreaReflets linguistiques dans les langues romanesAUV, IX (1)2011pdf
0El Mustapha LemghariLes innovations sémantiques : le paradigme historico-cognitifAUG/XXIV, IV (1), 1532011pdf
4Jan LindschouwL’évolution du système du futur du moyen français au français moderne : la réorganisation comme un cas de régrammationRLiR, 75, 51-972011pdf
1Pierre SwiggersL’espace linguistique et la vie du langage: Jules Gilliéron et l’ouverture géo-biologique de la géographie linguistiqueDR, s.n., XVI (2), 1092011pdf
html
1Sophie SaffiPrésentation comparative latin/italien/français de la conception de la personne et de son espaceStudia UBB, LVI (2), 1012011
9Dumitru IrimiaCurs de lingvistică generală
Ediția a III-a
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2011html
8Camelia StanOn the Grammaticality Status of Numerals in RomanianRRL, LV (3), 237-2462010pdf
html
10Camelia StanElemente de sintaxă diacronică. Adverbul anume în româna vecheControverse, I, 1612010pdf
1Cristian MihailCuvinte de mediu militar (daco-)roman în românăDR, s.n., XV (2), 1192010pdf
html
1Elżbieta JamrozikLa grammaticalisation des préfixes italiens : des formes libres aux formes liéesStudia UBB, LV (4), 432010
1Helga Bogdan-OpreaFrazeologia şi importanţa ei pentru etimologia lexicală (cu specială referire la împrumuturile şi calcurile frazeologice româneşti de origine franceză)Controverse, I, 1972010pdf
0Inna Negrescu-BabușSchimbările în limbă din perspectivă diacronicăPhilM, LII (3-4), 942010pdf
html
2Vincenzo PardoDiscordances dans le corps du langage : quand l’arbitraire devient “motivation phonique-compositionnelle”Studia UBB, LV (4), 2312010
0Gheorghe MoldovanuSpre un model integrat al politicii şi planificării lingvisticeRLSL, LI (3-4), 1212009pdf
0Maria M. ManoliuCognitive categories and noun classification. Romance neuter: from [passivity] to [indifference]BWPL, XI (1)2009pdf
html
2Pierre SwiggersLinguistique et dialectologie romanes: l’apport de Georges MillardetDR, s.n., XIV (1), 112009pdf
html
0Gheorghe MoldovanuSociolingvistica în etapa actuală: acquis-uri şi perspectiveRLSL, L (3-4), 962008pdf
1Mihaela ŞandorZur Grammatikalisierung der doppelten PerfektformenTBG, 6, 292008pdf
html
5Alexandru GaftonPolemica științifică la G. IvănescuAUI, LIII, 4752007pdf
0Karla LupșanDer Grammatikalisierungsgrad des deutschen definiten ArtikelsTBG, 5, 4132006pdf
html
2Maria M. ManoliuConventional Implicature and Grammatical Change. From Latin Middle to Romance ReflexiveRRL, LI (2)2006pdf
html
6Martine Coene, Liliane TasmowskiOn the Balkan-Slavic Origins of the Romanian ConditionalRRL, LI (2), 321-3402006pdf
html
12Alexandru GaftonNumele în BiblieAUI, LI, 165-1792005pdf
1Luminița BotoșineanuGrade de „arhaicitate” în lexicul graiului de pe valea superioară a Someşului MareAUI, LI, 29-462005pdf
26Eugen MunteanuIntroducere în lingvisticăPolirom2005
0Cristina Croitoru DafinoiuDin nou despre cuvintele vechi greceşti pătrunse în mod indirect în limbile balcaniceAOU, XV, 73-862004pdf
html
1Gheorghe MoldovanuO tipologie sociolingvistică a limbilorLRM, XIV (12), 542004pdf
0Mirela ZelcaAdaptarea unor substantive aromâneşti împrumutate din turcăAOU, XV, 223-2332004pdf
html
6Alexandru GaftonElemente de istorie a limbii româneEditura Restitutio2001
0Georgeta CornițăFonetica integratăUmbria2001html
1Cristian MihailOpțiunea tradiționalului – caracteristica dominantă a lexicului latin moștenit al româneiDR, s.n., V-VI, 2312000-2001pdf
html
7Eugeniu CoșeriuCreația metaforică în limbajDR, s.n., V-VI, 11-332000-2001pdf
html
25Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Abordarea fonetico-fonologică din perspectiva diacronică şi cu aplicare la palatalizarea labialelor şi la velarizare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2000html
4Cristian MihailModificări semantice în lexicul latin al românei sub influența mediului militar (II)DR, s.n., I (1-2), 313-3191994-1995pdf
html

Recenzii la această publicație: 1

Sextil PușcariuDR, II, 686-6931921-1922pdf

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].