Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

On the Balkan-Slavic Origins of the Romanian Conditional

Autori:
Publicația: Revue roumaine de linguistique, LI (2), p. 321-340
p-ISSN:0035-3957
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:This article revisits the well-known problem of etymology of the auxiliary in Daco-Romanian conditionals. Based on cross-linguistic evidence and external analyses of Old Romanian data, it is argued that this auxiliary might derive from (v)rea ‘want’, with phonetic reduction of the initial syllable if not immediately preceded by the infinitive. The study further discusses the special status of Romanian conditionals, which disallows them to be used in future in the past contexts. In these contexts, Romanian is said to behave like several other Balkan languages by combining the main verb in the past with a complement clause in which a future operator takes scope over the event expressed by the embedded verb.
Limba: engleză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 6

Referințe în această publicație: 5

185Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
74Matilda Caragiu MarioțeanuCompendiu de dialectologie română
(nord- și sud-dunăreană)
Editura Științifică1975
58Emil Petrovici, L. Demény (ed.)Evangheliarul slavo-român de la Sibiu
1551-1553
Editura Academiei1971
140Florica Dimitrescu (ed.)Tetraevanghelul tipărit de Coresi, Brașov, 1560–1561, comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mănicești, 1574Editura Academiei1963
66Antoine MeilletLinguistique historique et linguistique généraleChampion/Slatkine1912, 1921; 1982

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: