Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Compendiu de dialectologie română. (nord- și sud-dunăreană)

Autor:
Editura:Editura Științifică
Locul:București
Anul:

Citări la această publicație: 74

0Lilia CuciucLinguistic calques in the Romanian language of the Republic of MoldovaDICE, XVII (1), 141-1622020pdf
html
0Maria Cornelia RusMethodological aspects used to realize a dialectal survey in Bârgău area, Bistrița-NăsăudCCI, 6, 253-2592020pdf
0Sorin GuiaPalatalizarea consoanelor labiale în româna vorbită dialectalăCCI, 6, 329-3392020pdf
0Alma-Ioana Gavril-Ursache MateiuLinguistic geography – sampling method of the linguistic materialJRLS, 16, 877-8852019pdf
html
0Alma-Ioana Gavril-Ursache MateiuMethodological issues in dialectical and sociolinguistic researchGIDNI, 6, 560-5662019pdf
html
0Ioan-Mircea FarcașFata pădurii  consideraţii dialectaleBSLR, XXVIII, 37-442019pdf
1Nicolae Saramandu, Manuela NevaciThe First Aromanian Writers in the Balkan ContextDragoș, 252-2652019pdf
1Teodor OancăAntroponime cu consoana labială iniţială [p] palatalizatăFD, XXXVIII, 83-882019pdf
7Gabriela Pană Dindelegan (ed.)Sintaxa limbii române vechiUnivers Enciclopedic Gold2019
1Dumitru CarabașElemente grecești în antroponimia aromânilor din RomâniaSCOL, XI (1-2), 43-612018pdf
html
0Stelian Dumistrăcel, Luminița BotoșineanuDialectologie et géographie linguistique concernant les parlers roumains en Moldavie et BucovineALIL, LVIII, 572018pdf
html
0Dumitru CarabașSome Elements of the Bulgarian Influence on Aromanian OnomasticsSCOL, X (1-2), 302017pdf
html
1Sorin GuiaPreocupări dialectologice româneşti. Schiţă diacronicăChivu, 297-3102017
1Teodora-Nicoleta ToroipanObservaţii asupra elementului latino-romanic în morfologia dialectelor româneşti sud-dunăreneFD, XXXVI, 1902017pdf
html
2Adina DragomirescuSupinul din istroromânăLR, LXV (3), 355-3622016pdf
1Camelia StanAspecte ale cuantificării grupului nominal. O perspectivă variaţională, diatopicăLR, LXV (4), 497-5042016pdf
1Carmen-Irina FloareaAspecte ale influenţei balcanice în morfologia dialectelor meglenoromân şi aromânFD, XXXV, 652016pdf
1Manuela Nevaci, Ionuț GeanăConsideraţii privind subordonarea la nivelul frazei în dialectul aromânFD, XXXV, 1552016pdf
85Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
5Adina Dragomirescu
  • Există trăsături slavone în sintaxa limbii române? Două studii de caz
  • Are there Slavonic features in the syntax of Romanian? Two case studies
Diacronia, 1, A32015pdf.ro
pdf.en
1Alexandru MardaleDifferential Object Marking in the First Original Romanian TextsDPs, 2002015
6Camelia UșureluThe Grammaticalization of Direct and Indirect Object Doubling in Old RomanianDVR, 359-3832015
1Carmen-Irina FloareaRepartiţia lui u final în dacoromână (pe baza ALRR. Sinteză)FD, XXXIV, 132015pdf
0Dumitru CarabașElements of Aromanian phraseologySCOL, VIII (1-2), 1412015html
6Gabriela StoicaThe Adjectival Category of Intensity: From Latin to Proto-RomanianDVR, 123-1502015
1Maria MarinOmniprezenţa lui Sextil Puşcariu în dialectologia românească. Trăsături dialectale comune graiurilor munteneşti şi celor crişeneCSP, I, 872015pdf
1Tomasz KlimkowskiAspecte ale „aspectului” istroromân în context romanic şi slavAUB, LXIV, 35-462015pdf
1Ștefan Găitănaru
  • Evoluția gradației adjectivale și adverbiale în limba română
  • The development of adjective and adverb grading in Romanian
Diacronia, 1, A52015pdf.ro
pdf.en
2Camelia StanDE-phrases and specificity in Old RomanianBWPL, XVI (1), 35-422014pdf
html
1Dumitru CarabașTurkish Elements in the Anthroponymy of the Aromanians of RomaniaSCOL, VII (1-2), 442014pdf
html
2Liliana Ionescu-RuxăndoiuRelaţia dintre encliza şi procliza articolului definit în română. O ipotezăCoteanu, 215-2242014pdf
1Manuela NevaciSisteme de scriere în dialectul aromân (cu referire la scrierile din secolul al XVIII-lea)Diacronie–sincronie, I, 2972014pdf
0Manuela NevaciAromânii din Siracu şi Aminciu (Meţovo – Pind, Grecia). Elemente lingvistice şi etnograficeSID15, 2472014pdf
5Maria MarinTrăsături dialectale comune graiurilor munteneşti şi celor crişeneFD, XXXIII, 87-982014pdf
0Oliviu FelecanInterdisciplinarité prise en compte lors de la création d’un questionnaire socio- et psycholinguistique. Le cas de noms commerciauxCCI, 3, 87-942014pdf
html
0Petre Gheorghe Bârlea, Ana Maria PanțuThe etymologic structure of Romanian mythonyms (I)DICE, XI (1), 1052014pdf
html
1Roberto MerloUn problema trascurato di fonetica storica romena: la “palatalizzazione delle velari” tra eredita latina e interferenze slaveDR, s.n., XIX (2), 165-1972014pdf
html
17Sorin GuiaDialectologie română
Studii și corpus de texte
Vasiliana ’982014
6Sorin GuiaElemente de dialectologie românăVasiliana ’982014
5Vasile FrățilăDialectologie românească (sud- și nord-dunăreană)Argonaut2014
9Camelia StanLa nominalizzazione dell’infinito in rumeno – osservazioni diacronico-tipologicheRRL, LVIII (1), 31-402013pdf
html
0Dumitru CarabașElements of Religious Vocabulary in the Language of the Aromanians of RomaniaSCOL, VI (1-2)2013pdf
html
4Grigore BrâncușAromâna – dialect arhaicFD, XXXII, 52013pdf
0Ion-Horia Bîrleanu, Ioana RostoșContribuţia lui Alexandru Philippide la studierea repartiţiei dialectale a dacoromâneiAUI, LIX, 43-632013pdf
22Adina DragomirescuParticularități sintactice ale limbii române în context romanic. SupinulEditura Muzeului Național al Literaturii Române2013
2Ioan DănilăPentru o nouă ediţie a Tratatului de dialectologie româneascăAUI, LVIII, 65-742012pdf
0Mădălina Spătaru-PraleaConstrucții cu infinitivul / conjunctivul în dialectele românești sud-dunăreneFD, XXXI, 1972012pdf
4Petar RadosavljevićParticularităţi ale structurii fonologice şi morfologice în graiurile băieşilor din CroaţiaPhil. Jass., VIII (2), 247-2582012pdf
html
0Richard SârbuAfinităţi dialectale istroromâne – meglenoromâneSID14, 3692012pdf
2Tomasz KlimkowskiParalele între limbile balcanoromanice şi balcanoslave în flexiunea substantivuluiPhil. Jass., VIII (2), 223-2332012pdf
html
1Alina-Viorela VarvaroiNew Age of Romanian Media and JournalismANADISS, 12, 2372011pdf
0Ștefan Gencărău, Oana-Aurelia GencărăuPerceptions of the Future Tense in RomanianStudia UBB, LVI (2), 2432011
17Vasile FrățilăProbleme de dialectologie românăAstra2010
20Vasile Frățilă (coord.), Gabriel BărdășanDialectul istroromân. Straturi etimologice
I
Editura Universității de Vest2010
6Manuela Nevaci, Aida TodiThe Grammaticalization of Perfect Auxiliaries in Romanian. Historical and Dialectal AspectsRRL, LIV (1-2), 137-1502009pdf
html
1Nistor BarduLa aromânii din localitatea Grabova (Greava) din Albania. Observaţii sociolingvisticeDistorsionări, 17-272009pdf
html
1Manuela NevaciSisteme de scriere utilizate în limba publicațiilor aromânești actualeFD, XXVII, 292008pdf
0Marcela-Maria Radu CostacheInterférences roumano-bulgaires dans le parler des habitants de la communauté desdites « Serbes » de RoumanieDICE, V, 2052008pdf
html
1Ohara DonovetskyForme și valori ale verbului în graiurile munteneștiFD, XXVII, 1112008pdf
0Thede KahlConsideraţii privind dispariţia limbilor cu trimitere la romanitatea balcanicăPhil. Jass., IV (1), 129-1452008pdf
html
2Vasile UrsanDespre configuraţia dialectală a dacoromânei actualeTransilvania, XXXVII (1), 77-852008pdf
0Mihaela Cernăuți-GorodețchiScriitori aromâni din Republica MacedoniaRom. major.2007pdf
html
2Nistor BarduAmong the Aromanians in Grabova (Greava), Albania. Sociolinguistic ObservationsAOU, XVIII, 17-282007pdf
html
0Thede KahlÜberlegungen zum Prozess des Sprachsterbens, unter besonderer Berücksichtigung der BalkanromaniaRom. major.2007pdf
html
3Adrian ChircuAdverbul românesc în diatopie (dialectul dacoromân)SND12, 4212006pdf
6Martine Coene, Liliane TasmowskiOn the Balkan-Slavic Origins of the Romanian ConditionalRRL, LI (2), 321-3402006pdf
html
0Nistor BarduAspects of the Numeral in 18th Century Aromanian WritingsAOU, XVII, 233-2422006pdf
html
0Nistor BarduUn fenomen fonetic în extensie în graiul de azi al aromânilor din Rodopii Bulgariei: aferezaIdent. cult.2006pdf
html
1Nistor BarduAspecte ale morfologiei adjectivului în scrierile aromâneşti moscopolene din secolul al XVIII-leaAOU, XVI, 150-1562005pdf
html
1Vasile UrsanTratamentul consoanelor labiale în graiul din Mărginimea SibiuluiFrățilă, 529-5432005pdf
1Vasile FrățilăDialektologische Forschungen in RumänienAUT, XLII-XLIII, 1552004-2005pdf
html
0Nistor BarduA protetic în limba scrierilor aromâneşti de la sfârşitul secolului al XVIII - leaAOU, XIII, 13-182002pdf
html
0Georgeta CornițăFonetica integratăUmbria2001html
0Ioan LobiucAu putut „crea” influențele aloglote o nouă limbă est-romanică („moldovenească”)?LRM, IV (3), 901994pdf

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].