Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Fata pădurii  consideraţii dialectale

Autor:
Publicația: Buletin Științific. Seria A, Fascicula Filologie, XXVIII, Secțiunea Lingvistică, p. 37-44
p-ISSN:1583-1264
Editura:Editura Universității de Nord din Baia Mare
Locul:Baia Mare
Anul:
DOI:
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 6

1Rozalia ColciarGraiul din Feleacu (jud. Cluj)SID14, 722012pdf
6Ioan-Mircea FarcașFonomorfologia subdialectului maramureșeanCopyLand Druckzentrum2009
10Ioan-Mircea FarcașLexicul subdialectului maramureșeanDacia2009
74Matilda Caragiu MarioțeanuCompendiu de dialectologie română
(nord- și sud-dunăreană)
Editura Științifică1975
7Ioan PătruțContribuții slave și maghiare la formarea subdialectelor dacoromîneCL, III, 631958
10Ioan PătruțInfluențe maghiare în limba românăSCL, IV, 2131953

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: