Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Graiul din Feleacu (jud. Cluj)

Autor:
Publicația: Lucrările celui de-al XIV-lea Simpozion Internațional de Dialectologie, p. 72
ISBN:978-973-109-354-3
Editori:Nicolae Mocanu, Dumitru Loșonți, Eugen Beltechi
Editura:Argonaut, Scriptor
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:L’étude constitue une description du parler de Feleacu, village du department de Cluj, point d’enquête 251 – pour l’ALR I et 297 – pour l’ALRR – Transilvania.
Après quelques considerations théoriques sur les parlers de Transylvanie, l’auteur caractérise le parler de Feleacu de point de vue phonétique, morphologique et lexical, se rapportant aussi à la description du parler de la localité voisine, Vâlcele, réalisée par Romulus Todoran.
En conclusion, l’auteur considère le parler de Feleacu comme un parler de transition, ayant des éléments communs avec le sous-dialecte de Crişana (par exemple, les nombreux mots d’origine magyare ou l’épenthèse de c dans le groupe sl), mais aussi des éléments communs avec le sousdialecte de Moldavie (par ex., la transformation des affriquées ĉ, ĝ dans les fricatives ŝ, æ), à la limite de l’ouest de celui-ci, avec la zone linguistique de la Plaine de Transylvanie. Ce dernier trait peut être expliqué, dans l’opinion de l’auteur, par l’immigration d’une population de Moldavie en Transylvanie, dans la localité de Feleacu étant présente une église fondée, en 1488, par le voïvode moldave Ştefan cel Mare.
Cuvinte-cheie:
  • dialect, particularităţi lingvistice, grai de tranziţie
  • dialect, linguistic characteristics, transition between dialects
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

0Ioan-Mircea FarcașFata pădurii  consideraţii dialectaleBSLR, XXVIII, 37-442019pdf

Referințe în această publicație: 10

1Rozalia Groza-ColciarPorecle din localitatea Feleacu (jud. Cluj)DR, s.n., IX-X, 2292004-2005pdf
html
1Rozalia GrozaPrivire comparativă asupra anchetelor dialectale pentru ALR I și ALRR – Transilvania în localitatea Feleacu – ClujDR, s.n., III-IV, 491998-1999pdf
html
210Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
228Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
47Emanuel VasiliuFonologia istorică a dialectelor dacoromâneEditura Academiei1968
15Ion GhețieCu privire la repartiția graiurilor dacoromîneSCL, XV (3), 3171964
53Ion CoteanuElemente de dialectologie a limbii romîneEditura Științifică1961
34Romulus TodoranCu privire la repartiția graiurilor dacoromîneLR, V (2), 38-501956pdf
230Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976
70Alexandru PhilippideOriginea romînilor
I. Ce spun izvoarele istorice
Tipografia „Viața Românească”; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1923, 1925; 2014html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: