Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Elemente de dialectologie a limbii romîne

Autor:
Editura:Editura Științifică
Locul:București
Anul:

Citări la această publicație: 53

0Ileana-Manuela RațExpresivitatea limbajului popular în romanul haiducesc „Iancu Jianu, zapciu de plasă” și „Iancu Jianu, căpitan de haiduci” de Nicolae D. PopescuSJRS, 4, 210-2272021pdf
html
0Lilia CuciucLinguistic calques in the Romanian language of the Republic of MoldovaDICE, XVII (1), 141-1622020pdf
html
0Maria Cornelia RusMethodological aspects used to realize a dialectal survey in Bârgău area, Bistrița-NăsăudCCI, 6, 253-2592020pdf
0Diana Boc-SînmărghițanTopical appellatives of Slavic origin in Romanian. Special attention paid to the toponyms of Bistra and Sebeş Valleys (Caraş-Severin County)GIDNI, 6, 226-2312019pdf
html
0Simion Dănilă, Ion FilipciucPatronimul Iaminovicilor de la Veniamin la EminescuTohăneanu, 109-1232019
0Sorin GuiaPhonetic changes explained through semantic causesJRLS, 16, 264-2672019pdf
html
0Violeta-Cristina Grefelian PitișciucDialectal and sociolinguistic aspects in the speech of Frasin city from Suceava countyJRLS, 16, 1129-11392019pdf
html
0Anca Gorban-CojocariuMemorie interdiscursivă în textele Hertei MüllerAUS, 30 (1), 1392018pdf
1Dumitru CarabașElemente grecești în antroponimia aromânilor din RomâniaSCOL, XI (1-2), 43-612018pdf
html
0Stelian Dumistrăcel, Luminița BotoșineanuDialectologie et géographie linguistique concernant les parlers roumains en Moldavie et BucovineALIL, LVIII, 572018pdf
html
0Ancuța Gorban-CojocariuVariaţie lingvistică în traducerile româneşti ale textelor Hertei MüllerAUS, 28 (1), 215-2212017pdf
html
0Dumitru CarabașSome Elements of the Bulgarian Influence on Aromanian OnomasticsSCOL, X (1-2), 302017pdf
html
0Mădălina Botez, Adina Dragomirescu
  • Auxiliarul de perfect compus O din graiul moldovenesc. Diacronie și sincronie
  • The perfective auxiliary O in the Moldavian variety. Diachrony and synchrony
Diacronia, 6, A892017pdf.ro
pdf.en
0Sorin GuiaA special form of communication: the dialectal inquiryLDMD, 5, 95-1022017pdf
html
1Dana ManeaStructuri negative în variantele teritoriale daco-româneLR, LXV (4), 465-4742016pdf
0Daniela Maria Ciocîrlan AntonNames of localities in the Mălini district, Moldavia regionGIDNI, 3, 289-3072016pdf
html
0Daniela-Maria CiocîrlanAtestarea și semnificația denominativă a toponimelor din comuna Rădășeni, județul SuceavaAUI, LXI, 612015pdf
0Dumitru CarabașElements of Aromanian phraseologySCOL, VIII (1-2), 1412015html
0Vasile FrățilăOriginea istroromânilor. Certitudini şi ipotezeCSP, II, 158-1652015pdf
0Ana-Maria DudăuA Linguistic Perspective on the Press in OlteniaSCOL, VII (1-2), 1662014pdf
html
2Dorin UrițescuGraiul din Ţara Oaşului în perspectivă informaticăCoteanu, 369-3802014pdf
1Dumitru CarabașTurkish Elements in the Anthroponymy of the Aromanians of RomaniaSCOL, VII (1-2), 442014pdf
html
1Nicolae FelecanIon Coteanu şi graiul maramureşeanCoteanu, 137-1432014pdf
1Nicolae FelecanNoi precizări cu privire la subdialectul maramureşeanSID15, 1192014pdf
2Stelian DumistrăcelTextele orale în registru dialectal ca bază de date pentru exegeze lingvisticeCoteanu, 119-1362014pdf
17Sorin GuiaDialectologie română
Studii și corpus de texte
Vasiliana ’982014
6Sorin GuiaElemente de dialectologie românăVasiliana ’982014
5Vasile FrățilăDialectologie românească (sud- și nord-dunăreană)Argonaut2014
0Dumitru CarabașElements of Religious Vocabulary in the Language of the Aromanians of RomaniaSCOL, VI (1-2)2013pdf
html
0Ion-Horia Bîrleanu, Ioana RostoșContribuţia lui Alexandru Philippide la studierea repartiţiei dialectale a dacoromâneiAUI, LIX, 43-632013pdf
1Ionel ApostolatuAnalogia – factor de organizare lexico-gramaticală
Cu privire la limba română
Casa Cărții de Știință2013
2Adina Chirilă, Vasile D. ȚâraBibliografia lucrărilor profesorului G. Ivănescu, editate în perioada 1934-2012AUT, L, 23-472012pdf
html
4Petar RadosavljevićParticularităţi ale structurii fonologice şi morfologice în graiurile băieşilor din CroaţiaPhil. Jass., VIII (2), 247-2582012pdf
html
1Rozalia ColciarGraiul din Feleacu (jud. Cluj)SID14, 722012pdf
2Tomasz KlimkowskiParalele între limbile balcanoromanice şi balcanoslave în flexiunea substantivuluiPhil. Jass., VIII (2), 223-2332012pdf
html
1Ana-Maria PopElemente italiene în lexicul istroromânei: caracteristici și dificultățiȚâra, 3272011pdf
0Gheorghe BănicăLes accidents phonétiques et leur rôle dans la langue. L’assimilation et la dissimilationELI, 6, 342010pdf
html
1Simion DănilăExistă afereză în toponimele româneşti?Phil. Ban., IV (1), 133-1442010pdf
html
17Vasile FrățilăProbleme de dialectologie românăAstra2010
20Vasile Frățilă (coord.), Gabriel BărdășanDialectul istroromân. Straturi etimologice
I
Editura Universității de Vest2010
1Mariya TsipleFonetica graiului din Slatina (Ucraina)AUT, XLVI, 2202008pdf
html
1Ohara DonovetskyForme și valori ale verbului în graiurile munteneștiFD, XXVII, 1112008pdf
2Vasile UrsanDespre configuraţia dialectală a dacoromânei actualeTransilvania, XXXVII (1), 77-852008pdf
0Ioan DănilăIstroromâna, în viziunea lui Traian CantemirEITM, 2, 224-2312007pdf
html
0Petronela SavinLimba română în comunitatea catolică Valea Seacă din judeţul BacăuRom. major.2007pdf
html
4Maria MarinEvoluţia velarelor [c], [g] urmate de [ă], [î] în graiurile româneşti din UngariaFrățilă, 351-3622005pdf
3Teodor OancăReconstituirea ariei laterale dialectale agudFrățilă, 413-4182005pdf
1Vasile FrățilăDialektologische Forschungen in RumänienAUT, XLII-XLIII, 1552004-2005pdf
html
1Iulian BoldeaGheorghe Şincai şi problemele limbii române literareLibraria, III2004pdf
html
2Albina DumbrăveanuCu privire la antroponimia regională dialectală din BasarabiaDR, s.n., VII-VIII, 1652002-2003pdf
html
1Eugen BeltechiPerfectul simplu în graiurile bănățene actualeDR, s.n., I (1-2), 1031994-1995pdf
html
0Ioan LobiucAu putut „crea” influențele aloglote o nouă limbă est-romanică („moldovenească”)?LRM, IV (3), 901994pdf
2Stelian DumistrăcelAfricatele ĉ (ć) și ĝ (đ) în graiurile de tip moldovenesc și bănățean, pe baza ALRALIL, XXII, 51971pdf
html

Recenzii la această publicație: 1

Matilda Caragiu MarioțeanuSCL, XIII (4), 5551962

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].