Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Dialectologie românească (sud- și nord-dunăreană)

Autor:
Editura:Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:

Citări la această publicație: 5

Referințe în această publicație: 94

6Nicolae Saramandu, Marilena Tiugan, Irina Floarea, Alina CelacDicționar meglenoromân. Litera CFD, XXXI, 792012
2Vasile FrățilăElementul slav vechi din lexicul dialectului istroromânAUI, LVIII, 87-1142012pdf
5Nicolae Saramandu, Marilena Tiugan, Irina Floarea, Alina CelacDicționar meglenoromân. Litera BFD, XXX, 51-1152011pdf
4Vasile FrățilăFormarea cuvintelor în dialectul istroromânFD, XXX, 52011pdf
25Alexandru PhilippideIstoria limbii românePolirom2011
7Nicolae Saramandu, Marilena Tiugan, Irina Floarea, Alina CelacDicționar meglenoromân. Literele A, ĂFD, XXIX, 522010
16Vasile FrățilăProbleme de dialectologie românăAstra2010
6Ioan-Mircea FarcașFonomorfologia subdialectului maramureșeanCopyLand Druckzentrum2009
6Ana-Maria PopElemente de origine germană în dialectul istroromânAUT, XLIV, 2012006pdf
html
2Gabriel BărdășanModalități lingvistice de exprimare a alianței matrimoniale în lexicul istroromânei. Cuplurile noționale logodnic-logodnică, mire-mireasăAUT, XLIV, 59-702006pdf
html
22Vasile ArvinteStudii de istorie a limbii româneEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2006
1Mircea FarcașPalatalizarea labialelor în subdialectul maramureșeanFD, XXIV-XXVI, 752005-2007
8Ioan DănilăLimba română în graiul ceangăilor din MoldovaEditura Didactică și Pedagogică2005
13Nicolae FelecanTerminologia corpului uman în limba românăEditura Mega / Editura Argonaut2005
23Teofil TeahaCuvinte latinești moștenite în graiurile românești actualeEditura Academiei2005
2Gabriel BărdășanRudenia de sânge în linie colaterală în lexicul istroromânei. Modalități de exprimareAUT, XLII-XLIII, 672004-2005pdf
html
19Vasile FrățilăCercetări de onomastică şi dialectologieExcelsior Art2004
2Gabriel BărdășanExprimarea rudeniei convenționale în lexicul dialectului istroromânAUT, XLI, 192003pdf
html
65Vasile FrățilăStudii de toponimie și dialectologieExcelsior Art2002
61Marius SalaDe la latină la românăUnivers Enciclopedic; Pro Universitaria1998, 2006; 2012
3Vasile FrățilăContribuții la studiul participiilor scurte de tipul văst, căst, găst etc. (Istoric. Atestări. Arie. Vechime)SCL, XLVII (1-6), 891996
41Vasile FrățilăContribuții lingvisticeEditura de Vest1993
5Ștefan GiosuDialectul dacoromân în concepția lui G. IvănescuAUI, XXXVI, 1211990
6Ștefan GiosuDialectul istroromân în concepția lui G. IvănescuAUI, XXXV, 751989
45Gheorghe IvănescuStudii de istoria limbii române literareEditura Junimea1989
5Ștefan GiosuDialectul meglenoromân în concepția lui G. IvănescuAUI, XXXIV, 531988
5Ștefan GiosuDialectul aromân în concepția lui G. IvănescuAUI, XXXIII, 581987
30Vasile FrățilăLexicologie și toponimie româneascăEditura Facla1987
5Nicolae SaramanduConcordanțe lingvistice între aromână și graiurile din BanatLR, XXXV (3), 2251986
197Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
4G. MihăilăÎmprumuturi vechi slave în româna comunăSCL, XXXIV (1), 431983
15Gheorghe IvănescuLingvistică generală și româneascăFacla1983
100Grigore BrâncușVocabularul autohton al limbii româneEditura Științifică și Enciclopedică1983
5Vasile ArvinteConceptul de „română primitivă” în Istoria limbii române de G. IvănescuAUI, XXVIII-XXIX, 91982-1983
3G. MihăilăAspecte teoretice și istorice ale studierii raporturilor lingvistice vechi slavo-româneSCL, XXXIII (1), 571982
225Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
5G. MihăilăÎmprumuturi vechi slave, comune dacoromânei și istroromâneiSCL, XXXI (4), 4311980
71Matilda Caragiu MarioțeanuCompendiu de dialectologie română
(nord- și sud-dunăreană)
Editura Științifică1975
20Vasile ArvinteDie deutschen Entlehnungen in den rumänischen Mundarten
(nach den Angaben des Rumänischen Sprachatlasses)
Akademie Verlag1971
4Maria-Luiza PurdelaContribuție la studiul unui fenomen fonetic românesc dialectal: ă protonic > aCL, XV (2), 2651970
3Ioan PătruțDespre vechimea relațiilor lingvistice slavo-româneCL, XIV (1), 231969
7Vasile ArvinteLimita de vest a teritoriului romanizat de la baza limbii româneALIL, XX, 51969pdf
html
10Emil PetroviciElementele sud-slave orientale ale istroromânei și problema teritoriului de formare a limbii româneCL, XII (1), 111967
1Radu FloraDespre inconsistența graiurilor periferice și izolateSCL, XVIII (3), 2811967
8Vasile ArvinteFormarea limbii şi poporului român în lumina cercetărilor recenteALIL, XVII, 131966pdf
html
3Ion CoteanuPremise pentru stabilirea vocabularului străromânei (I)SCL, XVI (5), 5791965
4Ion CoteanuPremise pentru stabilirea vocabularului străromânei (II)SCL, XVI (6), 7591965
18Emil Petrovici, Petru NeiescuPersistența insulelor lingvistice. Constatări făcute cu prilejul unor noi anchete dialectale la istroromîni, meglenoromîni și aromîniCL, IX (2), 1871964
155Tache PapahagiDicţionarul dialectului aromîn
(general şi etimologic)
Editura Academiei1963; 1974
5G. P. KlepikovaPrefixul de origine slavă po- în dialectul istroromînFD, V, 691963
9Radu FloraDespre stadiul actual al istroromînei. Contribuția geografiei lingvistice la chestiunea stabilirii poziției graiurilor istroromîne față de dacoromînăFD, IV, 1351962
14Romulus TodoranNoi particularități ale subdialectelor dacoromîneCL, VI (1), 431961
47Gheorghe MihăilăÎmprumuturi vechi sud-slave în limba română
Studiu lexico-semantic
Editura Academiei1961
51Ion CoteanuElemente de dialectologie a limbii romîneEditura Științifică1961
68Teofil TeahaGraiul din valea Crișului NegruEditura Academiei1961
7Emil PetroviciProblema limitei sud-vestice a teritoriului de formare a limbii romîneștiLR, IX (1), 791960
6Mihai C. BăcescuPăsările în nomenclatura și viața poporului românEditura Academiei1960
120Sextil PușcariuLimba română
II. Rostirea
Editura Academiei1959; 1994
337Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
28Romulus TodoranCu privire la repartiția graiurilor dacoromîneLR, V (2), 38-501956pdf
19Emil PetroviciRepartiția graiurilor dacoromîne pe baza Atlasului lingvistic romînLR, III (5), 5-171954pdf
224Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976
233August ScribanDicționaru limbii românești
Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme
Institutul de arte grafice „Presa bună”; Saeculum I.O.1939; 2013
195Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
4Emil PetroviciDaco-slavaDR, X (2), 2331938-1941pdf
1Gheorghe Ivănescuča, če, či, ğa, ge, gi > țea, țe, ți, dzea, dze, dzi în macedoromînă și meglenoromînăBIFR, IV, 2111937
8I.-A. CandreaGlosar megleno-romîn, IVGS, VII, 194-2301937
56Theodor CapidanMeglenoromânii
III. Dicționar meglenoromân
Cultura Națională1935
4I.-A. CandreaGlosar megleno-romîn, IIIGS, VI (1-2), 163-1921933-1934
158Alfred Ernout, Antoine MeilletDictionnaire étymologique de la langue latine
Histoire des mots
Klincksieck1932; 1939; 1951; 2001
1Sever PopDin Atlasul Linguistic al României. 1. Considerații asupra metodeiDR, VII, 55-611931-1933pdf
4Alexandru RosettiAsupra repartisărei dialectale a istroromîneiGS, V (1-2), 11931-1932
11Ilie BărbulescuIndividualitatea limbii române şi elementele slave vechiEditura Casei Școalelor1929
6I.-A. CandreaGlosar megleno-romîn, IIGS, III (2), 381-4121928
24Theodor CapidanMeglenoromânii
II. Literatura populară la meglenoromâni
Cultura Națională1928
2Sextil PușcariuEtimologiiDR, V, 4041927-1928pdf
111Alexandru PhilippideOriginea romînilor
II. Ce spun limbile romînă și albaneză
Tipografia „Viața Românească”1927, 1928html
9I.-A. CandreaGlosar megleno-romîn, IGS, III (1), 175-2091927
3Tache PapahagiRăspuns la o dare de samăGS, III (1), 2411927
14Tache PapahagiCercetări în Munții apuseniGS, II (1), 221925
47Theodor CapidanMeglenoromânii
I. Istoria și graiul lor
Cultura Națională1925
7Al. ProcopoviciDin istoria raporturilor noastre interdialectaleDR, IV (1), 381924-1926pdf
2Constantin LaceaSânt în Transilvania așezări de Români veniți din sudul Dunării sau nu sânt?DR, IV (1), 3531924-1926pdf
67Alexandru PhilippideOriginea romînilor
I. Ce spun izvoarele istorice
Tipografia „Viața Românească”; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1923, 1925; 2014html
2Ovid DensusianuRom. pleoapăGS, I (1), 1431923
9T. DinuGraiul din Țara OltuluiGS, I (1), 1071923
1Nicolae DrăganuEtimologiiDR, II, 6101921-1922pdf
124Giorge PascuSufixele româneștiLibrăriile SOCEC & Co.1916
58Ovid DensusianuGraiul din Țara HațeguluiLibrăriile SOCEC & Co.1915
132I.-A. Candrea, Ovid DensusianuDicţionarul etimologic al limbii române
Elementele latine (A-Putea)
Librăriile SOCEC & Co.; Editura Paralela 451907-1914; 2006
23I.-A. CandreaGraiul din Țara OașuluiAtelierele Socec1907
132Sextil PușcariuEtymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache
I. Lateinisches Element mit Berücksichtigung aller romanischen Sprachen
Carl Winter Universitätsverlag1905; 1975html
141Ovid DensusianuIstoria limbii române
I. Originile
Ernest Leroux; J. Byck1901; 1961
86Fr. MiklosichLexicon Palaeoslovenico-graeco-latinumG. Braumüller1862-1865

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].