Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Dicționarul etimologic al limbii române. Diccionario etimológico rumano

Autor:
Editura:Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.
Locul:La Laguna; Bucureşti
Anul:

Coperta:

Citări la această publicație: 343

0Cristian MoroianuConnexions interlinguistiques reflétées de manière lexicographique. Regard comparatif : roumain, italien et françaisStudia UBB, LXV (4), 281-2992020
0Ion Giurgea, Cristian Moroianu, Monica Vasileanu
  • Despre tratamentul neologismelor în DELR. Corijări și completări etimologice
  • Aspects regarding the treatment of neologisms in DELR. Completing previous etymological explanations
Diacronia, 11, A1582020pdf.ro
pdf.en
0Sanda GolopențiaCuvinte magice (Fragment)Phil. Jass., XVI (1), 173-1852020pdf
html
0Vali GaneaValea Sălăuței
Repere onomastice
Editura Mega2020
1Dumitru LoșonțiCuvinte provenite de la onomatopee (I)Dragoș, 156-1662019pdf
0Ecaterina BrăguțăTipologia substantivelor deverbale regresive în imnografia ortodoxăLRM, XXIX (3), 313-3212019pdf
html
0Vasile D. ȚâraDespre originea entopicului PlaiPhil. Ban., XIII (1), 411-4162019pdf
7Gabriela Pană Dindelegan (ed.)Sintaxa limbii române vechiUnivers Enciclopedic Gold2019
1Ioan HerbilAntroponimie oficială la ucrainenii maramureșeniCasa Cărții de Știință2019
1Angelica PredaDe la terminologie textile: le linSCOL, XI (1-2), 240-2482018pdf
html
0Constantin ManeaMistaking an Imagined Theoretical Construct for Factual Linguistic Reality – a Case StudyELI, 22, 492018pdf
1Delia Toarnă Răuț-BratiloveanuDe la terminologie chromatique en langue roumaine: le vertSCOL, XI (1-2), 257-2652018pdf
html
1Emanuela I. DimaDenumiri ale noţiunii de mâncare. Raporturi semantice între termenii mâncare şi bucate în textele culinare româneştiLR, LXVII (1), 23-362018pdf
0Ioan DănilăRecurs la adevărul ştiinţific – Giorge PascuClas. mod., 319-3262018pdf
html
0Mihaela HribanThe reflection of xenisms with English etymology into sporting domainJRLS, 14, 187-1922018pdf
0Mihai EnăchescuLas relaciones de parentesco natural en las lenguas románicas – un enfoque diacrónico y comparadoQR, VI, 440-4532018pdf
0Oana Magdalena CenacRepere lingvistice în proza lui Vasile VoiculescuClas. mod., 125-1322018pdf
html
1Adrian ChircuCuvinte dialectale în vechi manuale elementare. Observaţii asupra gramaticii lui Ioan Alexi (Grammatica Daco-Romana sive Valachica, 1826)ALIL, LVII, 1412017pdf
html
1Adriana Maria IancuCâteva particularităţi lexicale din textele lui Ioan CantacuzinoLR, LXVI (4), 4712017pdf
1Ana-Maria MinuțParticularități semantice și flexionare ale substantivelor din versiunea „Nicolae Milescu” a Vechiului Testament (manuscrisul 45)Chivu, 366-3842017
0Crina TaloșThe condition of Romanian underlayer words in Dicționarul explicativ al limbii româneLDMD, 5, 470-4792017pdf
html
1Cristina FlorescuCodex Sturdzanus – termeni pentru fenomenele atmosfericeChivu, 245-2562017
1Dana CovaciNumele de străzi și instituții din perspectiva dihotomică sacru și profan. Studiu de caz: Ulmeni, județul MaramureșICONN 4, 5942017pdf
html
0Dana-Luminița TeleoacăAgreement vs discrepancy concerning the lexicographical definition and discursive use of wonder psychological verbs. On the concept of ‛wonder’ in Romanian, French and SpanishGIDNI, 4, 283-2932017pdf
html
1Enikő PálBiografia unui maghiarism: uzul, valorile și răspîndirea cuvîntului aleanChivu, 470-4862017
1Florentina NicolaeConsiderații lexicologice asupra substantivului „chit”, în traducerile biblice româneștiStoichițoiu Ichim, 224-2322017pdf
0Gabriel BărdășanObservation notes on the disappearance of some Timiș County oiconyms which were formed from appellativesGIDNI, 4, 272-2772017pdf
html
1Gabriela Pană Dindelegan
  • Substantive masive și abstracte pluralizate în româna veche
  • Old Romanian pluralized mass and abstract nouns
Diacronia, 6, A822017pdf.ro
pdf.en
1Gabriela Pană DindeleganDubla natură a derivatelor în „-tor”. Variaţie fono-morfologică şi sintacticăChivu, 187-1962017
2Gabriela Pană DindeleganVariaţie de gen şi de clasă flexionară în româna vecheSIL6, 600-6132017pdf
1Mara Iuliana MantaHarta ‘Cumnate’ (voc.) – ALRR. Sinteză III. Aspecte lexico-semantice şi morfologiceSIL6, 108-1142017pdf
3Maria AldeaCâteva considerații pe marginea gloselor intratextuale din Cărticica năravurilor bune pentru tinerime (Sibiu, 1819)SIL6, 229-2392017pdf
1Mihaela-Mariana MorcovDenumiri pentru ‛chel’ în graiurile dacoromâne, pe baza ALRR. Sinteză IFD, XXXVI, 692017pdf
html
0Mădălina Stăncioi-ScarlatNoutăţi lexicale de origine chinezăSIL6, 380-3882017pdf
1Nicolae FelecanLatinisme, cuvinte regionale și învechite la cărturarii năsăudeni din prima jumătate a secolului al XX-leaStoichițoiu Ichim, 128-1372017pdf
1Pârvu BoerescuAdjectivele mare şi tare – două enigme etimologice?LR, LXVI (4), 4432017pdf
0Radu DrăgulescuAnalysis of the connotative and denotative meanings of the term ”Dragon” (balaur) as it appears in the Romanian phytonymyJRLS, 10, 104-1102017pdf
html
0Radu DrăgulescuAnalysis of the connotative and denotative meanings of the Romanian term “zmeu” (dragon) as it appears in the Romanian phytonymyJRLS, 11, 85-952017pdf
html
0Radu DrăgulescuAnalysis of the connotative and denotative meanings of the term „arici” (hedgehog) as it appears in the Romanian phytonymyGIDNI, 4, 51-582017pdf
html
0Roxana VieruDraghicame – un hapax legomenon în textele biblice românești?Chivu, 563-5692017
1Viviana-Monica Fătu IlieCherchelit şi sinonimele lui în graiurile dacoromâne sudiceSIL6, 86-952017pdf
0Călin PopescuPsaltirea națională
Introducere în filologia celui mai longeviv text literar românesc
Mediaprint2017
3Anca Mihaela SapoviciMic glosar de cuvinte expresive de origine (neo)greacăMareș, 1902016
0Cosmina CosmaSemantic power: nun-naș-nănaș and its correspondent on dialects from South I]talyCCI, 4, 203-2102016pdf
html
1Cristian MoroianuSincronic vs diacronic în studierea alomorfiei verbale româneștiPerspective, 3112016pdf
0Denisa Maria ToutThe terminology of the wedding wear in SălajGIDNI, 3, 1052-10622016pdf
html
0Dumitru LoșonțiEtimologie şi dialectologie (IV)Felecan, 115-1272016
1Florica DimitrescuPortretul unui prefixoid în expansiune: ciber-Perspective, 2572016pdf
4Gabriela Pană DindeleganGramatica „animatului” în limba română – cu raportare la limba vecheLR, LXV (1), 742016pdf
2Gabriela Pană DindeleganSubstantive invariabile şi istoria lorMareș, 1642016
0Ildikó SzijjVerbos y tipos morfológicos: ¿a qué conjugación fueron a parar los verbos latinos?CILPR2013/3, 191-2022016pdf
html
2Ion GiurgeaEtimologia adjectivului mare. O reconsiderare necesarăLR, LXV (3), 378-3862016pdf
0Laura RusHungarian, German and Turkish influence on Romanian etnomedical terminologyCCI, 4, 439-4432016pdf
html
2Maria AldeaDenumiri de mamifere în Lexiconul de la Buda (1825)Perspective, 2112016pdf
1Melania RoibuDespre falșii prieteni, cu sinceritatePerspective, 3472016pdf
2Oliviu Felecan, Nicolae FelecanDenumiri ale băuturilor spirtoase tradiționale româneștiDR, s.n., XXI (1), 462016pdf
html
1Pârvu BoerescuDin nou despre a arăta, a areta, a arreta, arătosLR, LXV (1), 32016pdf
2Radu DrăgulescuConsiderații lingvistice cu privire la fitonimele românești create cu ajutorul termenului „șarpe”AOU, XXVII (2), 3052016pdf
0Radu DrăgulescuLinguistic considerations on Romanian phytonims created with the Latin originated term “pămînt” (earth)JRLS, 9, 52-642016pdf
html
1Radu DrăgulescuAnalysis of the Connotative and Denotative Meanings of the Terms Belonging to The Word Family „Dog” as They Are Used in the Romanian PhytonymsStudia UPM, 20, 602016pdf
html
0Radu DrăgulescuLinguistic considerations on Romanian phytonims created with terms related to the (Holy) CrossCCI, 4, 311-3332016pdf
html
0Radu DrăgulescuLinguistic considerations on Romanian phytonims created with terms belonging to the word field „cat"GIDNI, 3, 679-6932016pdf
html
0Radu DrăgulescuRepresentations of the fire in Romanian phytonymyLDMD, 4, 8-192016pdf
html
1Raluca NedeaDiferenţierea lexicală vs disocierea semantică în practica lexicografică din perspectiva abordării semantico-etimologice. Cazul unităţilor lexicale păstură din dacoromânăPerspective, 3232016pdf
1Rodica-Cristina ȚurcanuTreffpunkt Kochbuch: Sprache/n und Ess/Kochkulturen zwischen (etwa)1960 und 1989. Lokales, Regionales, Internationales und Ideologisches in DDR- und SRR-KochbüchernFelecan, 330-3642016
0Ruxandra ComanSymbols of the devil character in the 19th century journalistic prose - positive traitsJRLS, 8, 305-3092016pdf
html
1Tomislava Bošnjak Botica, Ivana OlujićO stvaranju naziva za boje u hrvatskom i rumunjskom jeziku te govoru KaraševaRSL, LII (2), 72016pdf
1Vasile FrățilăNote de etimologie istroromână (II)Felecan, 106-1142016
1Victor CelacO etimologie complicată: ciorchinePhil. Jass., XII (1), 152016pdf
0Ștefan-Mihai Sebesi-SütöToponymic research in the area of DedaGIDNI, 3, 459-4672016pdf
html
0Adina Chirilă (ed.)Carte sau lumină. Snagov, 1699Eurostampa2016
6Cristian MoroianuMotivarea formală a relațiilor semantice
Sinonimia analizabilă
Editura Universității din București2016
85Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
1Adrian ChircuUn crâmpei latinesc în structura unui verb din graiul oltenesc (a borborî). Sugestii etimologice şi lexico-semanticeCSP, II, 126-1322015pdf
0Adrian PoruciucNumele vechi al Moldovei (Moldua) explicat prin apelativul protogermanic *moldwaPhil. Jass., XI (1)2015pdf
html
0Alexandra-Ioana Dângă, Dana-Alexandra Dolgu-UrsuleanuThe role of neologisms in the present catihetic textGIDNI, 2, 540-5452015pdf
html
1Alina-Mihaela BursucGinere şi noră – profil lexicograficLR, LXIV (1), 352015pdf
0Alina-Mihaela BursucDe la lat. frāter (REW) la protorom. */’φratr-e/ (DÉRom)DR, s.n., XX (1)2015pdf
html
5Carmen Mîrzea VasileThe Position of the Light Adverbials şi, cam, mai, prea, and tot in the Verbal Cluster: Synchronic Variation and Diachronic ObservationsDVR, 385-4162015
0Dana-Luminița TeleoacăO posibilă abordare a fondului lexical neologic în textul bisericesc modernLR, LXIV (1), 672015pdf
0Dana-Luminița TeleoacăAspects of “deconstruction” in the modern text of Christian prayerGIDNI, 2, 333-3462015pdf
html
5Dana-Mihaela ZamfirAdverbul adică în cursul istoriei limbii române. Schimbări semantice şi relaţii sinonimice. Modificări fonetice şi amplificări expresiveCSP, I, 183-2082015pdf
0Dumitru LoșonțiEtimologii puşcariene controversate (II)CSP, I, 772015pdf
0Dumitru LoșonțiRectificări şi contribuţii etimologice (I)Neamțu, 3982015pdf
0Enikő Pál
  • Semnificația ca reflex al contactelor lingvistice
  • The signified as a reflex of language contacts
Diacronia, 1, A82015pdf.ro
pdf.en
1Federica CugnoIstoria şi evoluţiile recente ale Atlasului Lingvistic Italian (ALI)SIL5, 932015pdf
0Floarea VârbanAspecte privind structura vocabularului în cel mai vechi octoih în limba română (I)LR, LXIV (1), 992015pdf
1Ionuț GeanăAspecte dialectale în interpretarea hărţii ‘familie’, pe baza Atlasului lingvistic român pe regiuni. SintezăFD, XXXIV, 382015pdf
0Iulia MărgăritCuvinte cu sensuri pierdute (II): coajă „pellis”CSP, I, 992015pdf
0Livia Seiciuc FeidarosThe category of the person in the Communist totalitarian discourseLDMD, 3, 681-6872015pdf
html
0Nicolae Felecan, Lazăr AvramTermeni din domeniul petrolului și reflexele lor în onomasticăICONN 3, 6722015pdf
1Pierre SwiggersL’Etymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache. Aspects du travail etymographique de Sextil PuşcariuCSP, I, 1572015pdf
1Pârvu BoerescuMelc, cubelc, culbecLR, LXIV (4), 4572015pdf
8Rodica ZafiuPresentative Markers in Old Romanian: Divergent Changes in the Syntactic and Pragmatic Uses of adică and iatăDVR, 419-4472015
2Rodica ZafiuMarcatorul concesiv măcar în diacronie (secolele al XVI-lea–al XVIII-lea)Neamțu, 6782015pdf
0Roxana PașcaOficial vs. neoficial în denumirile unor plante din zona ChioaruluiICONN 3, 7862015pdf
1Roxana VieruStatutul lui foarteAUI, LXI, 2412015pdf
0Roxana VieruAspects regarding the translation of musical instruments’ names in Old Romanian biblical textsGIDNI, 2, 589-5962015pdf
html
0Silvia PitiriciuMoney – semantic, phraseological and paremiological valuesGIDNI, 2, 47-542015pdf
html
3Silvia PitiriciuFrom the terminology of textile materials: cottonLDMD, 3, 44-512015pdf
html
1Simona Nicoleta StaicuBorrowings in Romanian medical languageLDMD, 3, 204-2142015pdf
html
0Veronica OnețTipologia antroponimelor convenționale vs. neconvenționale în basme româneștiICONN 3, 9532015pdf
0Viviana-Monica Ilie-FătuAdjective care denumesc comportamente ale oilor. Cu aplicaţie la graiurile dacoromâne sudiceSIL5, 1122015pdf
1Ștefan Găitănaru
  • Evoluția gradației adjectivale și adverbiale în limba română
  • The development of adjective and adverb grading in Romanian
Diacronia, 1, A52015pdf.ro
pdf.en
8Cristian MoroianuEtimologie și lexicologie românească
Convergențe sincronice și diacronice
Editura Universității din București2015
0Adelina Emilia MihaliNational identity reflected in the microtoponymy of the Upper Vișeu Valey, MaramureșGIDNI, 1, 636-6442014pdf
html
5Adrian ChircuObservaţii asupra sintagmelor alt nime şi nime alt în limba română vecheDiacronie–sincronie, I, 532014pdf
2Adrian ChircuAdverbul de mod în ALR, I, I şi în ALRM I. harta „Merg încet”SID15, 512014pdf
3Alexandru GaftonAvatarii evolutive ale conceptului ‘a educa’ în textele vechi româneștiDR, s.n., XIX (1), 28-472014pdf
html
2Anca Mihaela SapoviciNote etimologice: agonisi, ghiftui, paraginăLR, LXIII (1), 232014pdf
html
0Carmen-Gabriela Pamfil, Mioara DragomirInfluenţa greacă reflectată în Dicţionarul limbii române al AcademieiAUI, LX, 2512014pdf
1Cosmin PanțuruSecular and Religious Archaic Terms from Archive Documents of the Parishes Bejan, Mintia (Hunedoara) and Fabric – TimişoaraTDR, VI, 121-1332014pdf
html
0Cătălina Iuliana PînzariuIstoria elementelor lexicale cu etimologie multiplă Phil. Jass., X (1 supl.), 41-502014pdf
html
1Daniela ButnaruCâmpul toponimic al hidronimului BahluiALIL, LIV, 1352014pdf
html
1Florentina NicolaeBiblical Lexicology Regarding some Names of Skins in ExodusSCOL, VII (1-2), 2142014pdf
html
0Florina-Maria BăcilăThe lexical family of the noun “farmec” in Traian Dorz’s poetryJRLS, 4, 343-3502014pdf
html
1Iulia MărgăritCaltaboş, cartaboş – propunere etimologicăLR, LXIII (1), 132014pdf
html
0Jana CiolpanInterpretări privind denumirile motivate ale lunilor anuluiLRM, XXIV (2), 2072014pdf
0Lucia-Gabriela MunteanuComplementul direct şi indirect în limba română veche. Cu exemplificări din Manuscrisul 45 (versiunea „Nicolae Spătarul Milescu revizuită” a Vechiului Testament”)AUI, LX, 2172014pdf
0Manuela NevaciAromânii din Siracu şi Aminciu (Meţovo – Pind, Grecia). Elemente lingvistice şi etnograficeSID15, 2472014pdf
1Maria Manoliu-ManeaSplit Grammaticalization: Romanian iar, Adverb and ConjunctionPhil. Jass., X (1), 97-1042014pdf
html
0Mădălina Spătaru-PraleaAȚÂȚ (focul) ‘j’atisse le feu’[370] în ALRR. SINTEZĂAUB, LXIII, 75-832014pdf
html
2Oliviu FelecanOn Collective NicknamesSCOL, VII (1-2), 742014pdf
html
1Pârvu BoerescuRom. creţ şi alb. krec, kreçe, krecë – o nouă ipoteză etimologicăLR, LXIII (4), 4772014pdf
0Pârvu BoerescuPrecizări şi rectificări: arţar, cârlionţ, a (se) desfăta/a desfăida, gheaţă (bani gheaţă), glugăLR, LXIII (1), 32014pdf
html
3Rodica ZafiuStadii în gramaticalizarea conectorilor concesivi: tiparul conector condițional + focalizator în româna din secolele al XVI-lea – al XVII-leaDiacronie–sincronie, I, 2112014pdf
0Sanda GolopențiaDespre referirea opacă la practici magice în limba românăCoteanu, 157-1732014pdf
0Sergiu DrincuPrefixe româneşti de provenienţă slavă (2)Phil. Ban., VIII (2), 782014pdf
0Tomasz KlimkowskiVerba dicendi a cuvânta, a grăi and a vorbi. Etymological aspectsAUB, LXIII, 51-592014pdf
html
0Viorica RăileanuÉléments de compositions turcs et grecs dans les anthroponymesSCOL, VII (1-2), 1002014pdf
html
1Wolfgang ViereckThe Atlas Linguarum Europae as an Instrument for Eurolinguistic ResearchFD, XXXIII, 1412014pdf
3Adina ChirilăLimba scrierilor lui Antim Ivireanul
Partea I. Fonetica. Morfologia
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2014html
4Alexandru Laurențiu CohalMutamenti nel romeno di immigranti in ItaliaFrancoAngeli2014
12Enikő PálInfluența limbii maghiare asupra limbii române
Perioada veche
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014html
11Roxana VieruStudiu lingvistic asupra Paliei de la OrăștieEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014
17Sorin GuiaDialectologie română
Studii și corpus de texte
Vasiliana ’982014
5Vasile FrățilăDialectologie românească (sud- și nord-dunăreană)Argonaut2014
0Adela DrăuceanZilele săptămânii – de la etimologie la personaj de basmStudia UPM, 14, 772013pdf
html
1Ana R. ChelariuThe Romanian îns, ins ‘Person, Human Being’ and its Roots in Proto-Indo-EuropeanPhil. Jass., IX (2), 121-1242013pdf
html
0Anca PăunescuMeans of Forming Names of Persons in RomanianSCOL, VI (1-2)2013pdf
html
0Cătălina VătășescuDin nou, despre numele de plantă stirigoaieFD, XXXII, 1732013pdf
0Ecaterina PleșcaDespre cuvântul românesc „cáuă” şi concordanţele lui lexico-semantice în limbile baltice şi slaveBLM, 14, 942013pdf
html
0Ecaterina PleșcaContribuţii la cercetarea cuvintelor cu etimologie necunoscută: rom. „smidă” cu semnificaţiile „grindină” şi „fulger” (II)PhilM, LV (3-4), 942013pdf
html
3Florentina NicolaeJewel terminology in Romanian biblical translationsRRL, LVIII (2), 137-1512013pdf
html
1Florin VasilescuDin hrisoave: cuvintele harturghie şi hărturărie (?) LR, LXII (1), 20-252013pdf
html
1Gabriel BărdășanObservații etimologice cu privire la unele adverbe de origine latină din istroromânăFD, XXXII, 372013pdf
1Ion GiurgeaOn the evolution of articles into agreement markers in Romanian and AlbanianBWPL, XV (1)2013pdf
html
0Ionuț PomianAdnotări la gramatica grupările [prepoziţie+adjectiv], ca fenomenalizări ale predicaţiei secunde (I)Studia UPM, 14, 1062013pdf
html
0Iulia Cristina FrînculescuThe Romanian Word Tril: Problems of Homonymy, Synonymy, and Hyponymy. Semantic ClarificationsRRL, LVIII (2), 113-1232013pdf
html
0Iulia MărgăritConsideraţii asupra unor termeni din lexicul tăbăcărieiLR, LXII (4), 434-4402013pdf
html
0Iulia MărgăritPerspectivă dialectologică asupra unui dicţionar onomastic ICONN 2, 5982013pdf
html
0Magdalena KissAnaliza funcţional-semantică a hidronimelor româneşti din bazinul CrişurilorICONN 2, 3292013pdf
html
1Manuela NevaciGraiurile aromânești din Peninsula Balcanică. Situația actualăFD, XXXII, 1032013pdf
0Mihaela PopescuLes emprunts lexicaux roumains au français: approche lexicographique et sémantique du vocabulaire de la mode vestimentaireRRL, LVIII (2), 153-1682013pdf
html
1Mihai Ionuț Crudu, Marius MariciMutaţii lexico-semantice în lexicul românesc de origine germană. Abordare diacronică din prisma metodei statisticeTradiție/inovație2013pdf
html
4Nicolae FelecanSacru şi profan în denumirea mănăstirilor din RomâniaICONN 2, 4312013pdf
html
1Petronela SavinTradiţie şi inovaţie în terminologia alimentară românească. Clasa preparatelor din cerealeTradiție/inovație2013pdf
html
1Pârvu BoerescuEtimologii: şpagă, şperţLR, LXII (1), 8-162013pdf
html
0Pătruț Nicolae BănăducValenţele Comeseniei în actul creator la Nicolae SteinhardtPhil. Ban., VII (2), 61-812013pdf
html
1Roxana VieruSome Elements of Hungarian Origin in Noul Testament de la Bălgrad (1648)TDR, V, 163-1722013pdf
html
0Roxana VieruArme medievale – abordare lexico-semanticăEITM, 5, 495-5092013pdf
html
1Sergiu DrincuPrefixe româneşti de provenienţă slavă: iz-Phil. Ban., VII (1), 30-512013pdf
html
2Silvia PitiriciuConsiderations sur les “ciunismes” en langue roumaineSCOL, VI (1-2)2013pdf
html
2Vasile FrățilăNote etimologice și lexicale istroromâneFD, XXXII, 1852013pdf
0Victor CirimpeiDatina arderii unei buturugi la solstiţiul de iarnăPhilM, LV (5-6), 1182013pdf
html
1Virgil NestorescuNote etimologiceLR, LXII (1), 17-192013pdf
html
65Camelia StanO sintaxă diacronică a limbii române vechiEditura Universităţii2013
1Ionel ApostolatuAnalogia – factor de organizare lexico-gramaticală
Cu privire la limba română
Casa Cărții de Știință2013
57Gheorghe Chivu, Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Irina Nicula Paraschiv (ed.)Studii de istorie a limbii române
Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea și al XX-lea
Editura Academiei2012, 2015
3Adrian ChircuL’adverbe roumain dans la perspective romaneRRL, LVII (1), 83-922012pdf
html
1Adrian PoruciucOld Germanisms in the Balkans and in Other Parts of EuropePhil. Jass., VIII (1), 181-1942012pdf
html
0Aida Todi, Manuela NevaciConjugation changes in the evolution of Romanian (Daco-Romanian and Aromanian) in verbs of Latin originRRL, LVII (4), 377-3882012pdf
html
0Alexandra SîrghiImage des femmes politiques dans le discours journalistique: approche socio-discursiveELI, 11, 4022012pdf
html
1Anuța-Rodica CiorneiL’emprunt dans la phytonymie biblique roumaineAOU, XXIII (1), 39-522012pdf
html
2Carmen Mîrzea VasileAdverbele în -iş şi -âş. Inventarul şi câteva observaţiiAUB, LXI, 85-1002012pdf
html
0Carmen Mîrzea VasileLes adverbiaux roum. în chip ..., în mod ... ‘d’une manière’. Notes synchroniques et diachroniquesRRL, LVII (3), 263-2892012pdf
html
1Cristian MoroianuFamilia lexicală: o abordare lexicograficăDirecții, II, 1332012pdf
4Dana-Luminița TeleoacăAspecte lexicale arhaice în textul biblic actualDirecții, II, 1672012pdf
1Dumitru LoșonțiDin terminologia păstoritului (I)SID14, 2372012pdf
0Ecaterina PleșcaCuvinte de substrat: rom. ghionoaie (I)BLM, 13, 372012pdf
html
0Ecaterina PleșcaReminiscenţa „Creanga cerului” (abordare socioculturală)BLM, 13, 562012pdf
html
6Elena Tamba, Marius-Radu Clim, Ana-Veronica Catană-Spenchiu, Mădălin PătraşcuSituaţia lexicografiei româneşti în context europeanPhil. Jass., VIII (2), 259-2682012pdf
html
2Gabriela Pană DindeleganÎnţelept şi mort – participii cu istorie convergentăLR, LXI (3), 312-3202012pdf
html
0Heinz Jürgen WolfLa « palatalisation secondaire » romane, aussi en SardaigneRRL, LVII (4), 355-3752012pdf
html
1Ion MăriiDe la latinescul aula la bănăţeanul avlie. Notiţă lexicologicăLR, LXI (3), 354-3622012pdf
html
0Iosif CamarăNote filologice la Cartea a IV-a a RegilorBibl. Jass., 3, 1252012pdf
html
0Liliana PopovschiAspecte onomasiologice ale creării unităţilor denominative (pe baza terminologiei somatice dialectale)PhilM, LIV (3-4), 1472012pdf
html
0Liliana PopovschiMicrosistemul terminologic „stomac” – „pântece” (pe baza atlaselor lingvistice româneşti)PhilM, LIV (5-6), 1352012pdf
html
1Ludwig SelimskiSurnames in South Bulgaria Coming from Wallachian Names of OccupationsSCOL, V (1-2), 782012pdf
html
0Marcu Mihail DeleanuEtimologia cuvântului sânziene din perspectivă dialectalăSID14, 1242012pdf
0Mircea FarcașInterferenţe lexicale în MaramureşSID14, 1322012pdf
0Nicolae FelecanAspecte ale graiului din localitatea Caila, jud. Bistriţa-NăsăudSID14, 1582012pdf
1Nicolae L. SuhaciovCălin in M. Eminescu’s Poetry and in Romanian Folklore (some linguistic observations)DR, s.n., XVII (2), 213-2172012pdf
html
0Pârvu BoerescuNote etimologice şi lexicale. I. fulg; II. Stâlpuri: stâlpură, stâlpLR, LXI (1), 45-532012pdf
html
5Rodica ZafiuConectorii disjunctivi din perspectivă semantico-pragmatică: ipoteze asupra proceselor de gramaticalizare LR, LXI (3), 417-4282012pdf
html
1Roxana VieruSlavic Lexical Elements in Antim Ivireanu’s Evanghelia (1697)TDR, IV, 81-892012pdf
html
0Simion DănilăTratamentul sl. -ov în unele graiuri româneşti şi consecinţele sale în onomasticăSID14, 1022012pdf
0Teofil TeahaDin lexicul latin moştenit în graiurile româneşti actuale (VII)SID14, 3792012pdf
1Vasile FrățilăTerminologia corpului omenesc în dialectul meglenoromân. CapulSID14, 1802012pdf
5Victor CelacObservații privind tratarea dialectelor limbii române, problema datării lexemelor și valorificarea surselor în noul Dicționar etimologic al limbii româneFD, XXXI, 205-2262012pdf
44Alexandru GaftonDe la traducere la norma literară
Contribuţia traducerii textului biblic la constituirea vechii norme literare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012html
1Alina CamilAspecte lexico-semantice în rugăciunea întîi a vecerniei. Studiu comparativ între Liturghierul lui Dosoftei, cel al lui Antim Ivireanul și ediția din 2000 a LiturghieruluiExplorări, I, 532011pdf
0Ana-Maria GînsacConsiderazioni generali sull’approccio latineggiante nella traduzione dei nomi propri biblici romeniBibl. Jass., 2, 172011pdf
html
1Anuța-Rodica CiorneiAnaliza semică a cîmpului lexico-semantic al numelor de arbori în BiblieExplorări, I, 1092011pdf
0Cristina HetriucTraductions et retraductions vers le roumain du roman Nerrantsoula de Panaït IstratiAtel. Trad., 16, 612011pdf
html
1Cătălina VătășescuRom. Stirigoaie. Considerații semantice și etimologiceFD, XXX, 1272011pdf
1Daniele PantaleoniI nomi di Pinocchio in romenoTranslationes, 3, 1952011pdf
1Ecaterina PleșcaContribuţii la cercetarea cuvintelor cu etimologie necunoscută: rom. „smidă”PhilM, LIII (3-4), 119-1372011pdf
html
0Gabriela StoicaAspecte diacronice ale lexicului afectivitățiiAUG/XXIV, IV (1), 612011pdf
1Inga DruțăNume de familie provenite de la denumiri de funcţii și grade militare: interconexiuni și interferenţeICONN 1, 1552011pdf
html
0Ionela EneTermeni religioşi de origine grecească în Documentele privitoare la istoria oraşului IaşiTDR, III, 131-1422011pdf
html
1Ludwig SelimskiOn the Surname Черчиев (and Its Variants) in BulgarianSCOL, IV (1-2), 1052011pdf
html
1Marcu GabinschiEtimologii – 2010BLM, 12, 462011pdf
html
0Marcu GabinschiEtimologii balcanicePhilM, LIII (1-2), 106-1132011pdf
html
1Marius AlexianuSarea: reflexe onomastice în limba românăICONN 1, 5792011pdf
html
1Mihaela GrigoreanExercice d’herméneutique transdisciplinaire de quelques toponymes du Pays d’OaşICONN 1, 4412011pdf
html
0Nicolae Felecan, Oliviu FelecanO lucrare de stilistică a limbii române puțin cunoscutăȚâra, 1772011pdf
1Octavian GordonΠαροιμίαι Σολομῶντος. Despre numele românesc al unei cărți vechi-testamentareExplorări, I, 2372011pdf
2Pârvu BoerescuDificultăţi ale etimologiei limbii române: aburLR, LX (2), 193-2162011pdf
html
0Roxana VieruLexical characteristics of Coresi’s text “Apostolul”ELI, 8, 148-1552011pdf
html
1Sergiu DrincuPrefixul co- în limba română LR, LX (2), 157-1612011pdf
html
0Silvia MaznicConsideraţii privind terminologia religioasă de origine latinăPhilM, LIII (5-6), 1342011pdf
html
1Silvia PitiriciuDin terminologia cromatică: rozStudia UPM, 10, 512011pdf
html
0Stela SpînuTerminologia vaselor de conservat vinulBLM, 12, 862011pdf
html
1Vasile ArvinteNumele proprii în opera lui I.L. CaragialeȚâra, 492011pdf
1Vasile FrățilăCâmpul semantic al lui gură în dialectul meglenoromânLR, LX (1), 59-682011pdf
html
14Alexandru GaftonConsecințele profunde ale contactelor lingvisticeBrâncuș, 77-1002010pdf
0Ana-Maria BotnaruOn the Romanian Term StejarSCOL, III (1-2), 232010pdf
html
0Andreea SăndoiForeign Influences in Footwear Terminology in RomanianSCOL, III (1-2), 2842010pdf
html
0Ariadna ȘtefănescuRemarks on the Conceptual Tropes of the Political Act of Union in Mihail Kogălniceanu’s Speech in ParliamentRRL, LV (4)2010pdf
html
1Cristian MihailCuvinte de mediu militar (daco-)roman în românăDR, s.n., XV (2), 1192010pdf
html
6Elena DănilăDespre necesitatea realizării unui corpus lexicografic românesc esențialPhil. Jass., VI (2), 41-492010pdf
html
1Florica DimitrescuObservații asupra unor denumiri de țesături, de îmbrăcăminte și de încălțăminte în textul Paliei de la OrăștieDR, s.n., XV (2), 1072010pdf
html
1Florica DimitrescuConsideraţii lingvistice asupra denumirilor de textile în limba română − între lingvistică şi geografieControverse, I, 2392010pdf
0Florina-Maria BăcilăAdjectivul dulce în volumul Osana, osana de Traian DorzAUT, XLVIII, 442010pdf
html
0Gabriel BărdășanNote lexicale şi etimologice: ir. čep, gúşę, gut, méturę, sapúnAUT, XLVIII, 592010pdf
html
2Gabriela ScripnicL’étude de l’adverbe chipurile en tant que marqueur évidentielControverse, I, 1512010pdf
2Gabriela StoicaLexicul socio-afectiv în româna veche. Studiu de caz − ruşineControverse, I, 3552010pdf
1Helga Bogdan-OpreaFrazeologia şi importanţa ei pentru etimologia lexicală (cu specială referire la împrumuturile şi calcurile frazeologice româneşti de origine franceză)Controverse, I, 1972010pdf
9Ioan-Florin FlorescuLe Tétraévangile de Sibiu (1551-1553). Nouvelles informations sur les sources de la première traduction en roumain des ÉvangilesBibl. Jass., 1, 38-902010pdf
html
0Ionel ApostolatuConsideraţii privind hipercorectitudinea lexicalăAUG/XXIV, III (1), 1212010pdf
0Ionela EneTermeni religioși de origine slavă în Documentele privitoare la istoria orașului IașiTDR, II, 117-1262010pdf
html
1Iulia BarbuObservaţii asupra unor verbe contextual dicendi din română şi din italiană, moştenite din latină LR, LIX (1), 30-382010pdf
html
1Maria GiosanuAspecte lingvistice în Triodul de la 1726TDR, II, 279-2862010pdf
html
2Maria Purdela Sitaru, Livia VasiluțăDenumiri pentru unele grupuri minoritare etnic din România. Note sociolingvisticeAUT, XLVIII, 2362010pdf
html
1Mariana VârlanProductivitatea lexico-semantică a termenului cromatic „verde” în limba românăControverse, I, 3252010pdf
1Mirela Zamilia DanciuElementul latin în graiurile unor localităţi aflate la sud-vest de Timişoara (Ghilad, Banloc, Denta şi Toager)Phil. Ban., IV (1), 111-1312010pdf
html
0Petronela SavinFormes du théatre populaire d’origine orientale dans quelques termes et expressions figées du roumainPhil. Jass., VI (1), 225-2302010pdf
html
1Roxana LupuAspecte ale limbajului religios: de la nume propriu la nume comunControverse, I, 2652010pdf
0Silvia Nicoleta BaltăAspecte ale traducerii denumirilor pentru culori în textul biblic românescTDR, II, 99-1062010pdf
html
0Silvia PitiriciuTextile Terminology: MătaseaSCOL, III (1-2), 1852010pdf
html
1Silvia PitiriciuDin terminologia cromatică: albastru în limba românăBLM, 11, 136-1432010pdf
html
0Sorin PaligaWhen Could Be Dated „the Earliest Slavic Borrowings in Romanian‟?RSL, XLVI (4), 1012010pdf
0Stelian Dumistrăcel, Doina HreapcăÎmprumutul neologic românesc bursă din perspectiva limbilor funcţionaleAUG/XXIV, III (1), 512010pdf
0Voica RaduConsideraţii etimologice asupra cuvântului balaurPhil. Ban., IV (2), 20-252010pdf
html
17Vasile FrățilăProbleme de dialectologie românăAstra2010
20Vasile Frățilă (coord.), Gabriel BărdășanDialectul istroromân. Straturi etimologice
I
Editura Universității de Vest2010
4Andreea DincăCurând – adverb independent sau formă a verbului a cureLR, LVIII (2), 202-2072009pdf
html
0Constantin-Ioan MladinL’interjection hai(de) – entre grammaticalisation et pragmaticalisation ?RRL, LIV (1-2), 185-1952009pdf
html
0Corina VeleanuLa Langue roumaine juridique à travers quelques textes de la première moitié du XIXe siècleELI, 5 (2), 2412009pdf
html
0Cătălin EnicăTermeni învechiţi de origine turcă – constituenţi ai frazeologismelor actualeAUG/XXIV, II, 2522009pdf
1Daiana Felecan, Oliviu FelecanLa satire politique post-communiste illustrée par les sobriquets des politiciens roumainsProc. 23. ICOS2009pdf
html
1Emanuela TimotinFriguri ‘febră’, sinonimele şi concurenţii săi în româna veche. Evoluţia unui câmp onomasiologicLR, LVIII (1), 48-642009pdf
html
6Florica DimitrescuDin semantica elementelor lexicale gastronomice de origine italiană în româna actualăDR, s.n., XIV (2), 107-1272009pdf
html
1Gabriel BărdășanObservații cu privire la modalitățile de delimitare a inventarului de cuvinte de origine latină din lexicul istroromâneiAUT, XLVII, 17-382009pdf
html
4Liana PopPragmatique Culturelle: sur quelques façons de parler spécifiques des RoumainsStudia UBB, LIV (4), 652009html
0Luminița Drugă, Camelia-Mihaela CmeciuRugăciune - un act semiotic al identității sociale (Cazania mitropolitului Varlaam al Moldovei)TDR, I, 335-3442009pdf
html
0Mihaela ButnaruPrime atestări ale unor cuvinte din Psaltirea de-nţăles a Mitropolitului DosofteiAUG/XXIV, II, 2192009pdf
0Mihaela GăitănaruThe Structure and the Evolution of Romanian Irregular Verbs in Romanian LanguageELI, 5 (1), 532009pdf
html
2Nicoleta Popa BlănariuMentalitate şi structură lingvistică. Reminiscenţe ale imaginarului cosmo şi antropogonicDistorsionări, 297-3042009pdf
html
2Niculina IacobAtestări lexicale în Biblia Vulgata. Blaj, 1760–1761 (II)AUG/XXIV, II, 2642009pdf
4Silvia PitiriciuDin terminologia cromatică: verde în limba românăAUT, XLVII, 1152009pdf
html
0Stelian Dumistrăcel, Doina HreapcăUn construct lexicografic: zemos ‘Cucumis melo’Distorsionări, 121-1362009pdf
html
0Valerica SporișValoarea expresivă a etimologiei populare şi a jocurilor de cuvinteEITM, 3, 526-5342009pdf
html
0Victoria JumbeiWays of Constructing Metaphor in the Narrative of Ion CreangăDR, s.n., XIV (2), 167-1812009pdf
html
8Éva Buchi, Wolfgang Schweickard (ed.)DÉRom
Dictionnaire Étymologique Roman
ATILF2008-html
1Cristina Radu-GoleaRepere semantice şi culturale în definirea unui termen cromatic: albastruAUT, XLVI, 202-2102008pdf
html
0Daiana FelecanNume noi pentru năravuri vechiLRM, XVIII (3-4), 912008pdf
0Diana Boc-SînmărghițanToponimia văilor Bistra şi Sebeş. Glosar (II)AUT, XLVI, 592008pdf
html
0Esther QuickerNeue Tendenzen in der rumänischen Jugendsprache als Spiegel gesellschaftlicher UmbrüchePhil. Jass., IV (2), 135-1572008pdf
html
0George RusnacOriginea românescului teafăr (I)LRM, XVIII (3-4), 1002008pdf
1Ionela Ene-ButuceleaActe de danie ale mănăstirilor Galata, Cetăţuia, Dealul Mare si Hlincea din secolul al XVII-lea. Studiu lingvistic. Fonetica şi lexiculAUI, LIV, 13-392008pdf
0Keith Andrew MasseyA Latin etymology for Romanian da = yesIanua, 8, 932008pdf
html
0Pârvu BoerescuNote, completări şi comentarii etimologice (2). Din nou despre: ciopată, ciob, hahalerăLR, LVII (2), 117-1302008pdf
html
95Eugen MunteanuLexicologie biblică româneascăHumanitas2008html
0Adrian ChircuLimba română în/şi lingvistica franceză. Observaţii asupra unor lucrări apărute în FranţaRom. major.2007pdf
html
0Adrian PoruciucO victorie a exilului românesc: Alexandru Ciorănescu (1911-1999)Rom. major.2007pdf
html
2Alexandru Laurențiu CohalLimba română aloglotă din Lațio (Italia)AUI, LIII, 2432007
0Diana Boc-SînmărghițanToponimia văilor Bistra şi Sebeş. GlosarAUT, XLV, 15-722007pdf
html
2Gavril IstrateUn plural regional: neutrul în –auăPhil. Jass., III (2), 55-712007pdf
html
1Ioan Lobiuc„Filiera” ucraineană a unor împrumuturi germane, maghiare, polone etc. în dacoromână (pe baza atlaselor)AUI, LIII, 512007
2Mihaela BuzatuTeoria contactelor dintre limbi; cu privire specială asupra contactelor între română şi englezăPhil. Jass., III (2), 155-1892007pdf
html
0Nicolae Felecan, Ramona BăbașNoțiunea „drum” în limba română (II)LRM, XVII (10-12), 1512007pdf
2Roxana VieruDerivarea cu sufixe în Palia de la OrăștieAUI, LIII, 932007
53Alexandru Gafton, Vasile ArvintePalia de la Orăştie (1582)
II. Studii
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2007
4J. N. AdamsThe Regional Diversification of Latin
200 BC – AD 600
Cambridge University Press2007
1Cristian MihailModificări semantice în lexicul latin al românei sub influența mediului militar (VI)DR, s.n., XI-XII, 107-1102006-2007pdf
html
2Adrian ChircuAdverbul românesc şi sufixele diminutivaleIdent. cult.2006pdf
html
2Gabriel BărdășanModalități lingvistice de exprimare a alianței matrimoniale în lexicul istroromânei. Cuplurile noționale logodnic-logodnică, mire-mireasăAUT, XLIV, 59-702006pdf
html
1Gabriela SauciucBorrowings – a Source of Innovation in the Class of InterjectionsRRL, LI (2)2006pdf
html
0Maria AldeaSubiectivitatea traducerii: Un punct de vedereIanua, 6, 141-1522006pdf
html
0Mihaela BuzatuBilingvismul – din perspectiva contactelor româno-englezeIdent. cult., 79-882006pdf
html
2Roxana VieruConsideraţii privitoare la clasa substantivului în Palia de la OrăştieAUI, LII, 91-1022006pdf
2Cristian MoroianuLatinitatea „ascunsă” a limbii româneEditura Academiei2006html
2Ana-Maria PopObservaţii privind dubletele etimologice în dialectul istroromânFrățilă, 447-4562005pdf
0Celine Signorini, Carmen ScarlatMotivation dans les désignations gallo-romanes et daco-roumaines du pissenlit (Taraxacum officinale Weber)AUI, LI, 383-3942005pdf
0Cristina DafinoiuProductivitatea unor elemente vechi greceşti comune limbilor balcaniceAOU, XVI, 187-2022005pdf
html
3Domnița TomescuDerivarea românească în context romanic. Continuitatea sufixului latin -ariaFrățilă, 509-5202005pdf
0Gabriel BărdășanParadigma lexicală a înrudirii prin alianţă la istroromâni. Câteva aspecteFrățilă, 125-1352005pdf
1Luminița BotoșineanuGrade de „arhaicitate” în lexicul graiului de pe valea superioară a Someşului MareAUI, LI, 29-462005pdf
1Nicolae FelecanTermenii corpului uman în perspectivă romanicăFrățilă, 231-2442005pdf
1Oana PanaiteParticularităţi ale grafiei şi foneticii scrierilor lui VarlaamAUI, LI, 339-3582005pdf
2Viorica GoicuDespre originea antroponimului BarbuFrățilă, 283-2942005pdf
69Alexandru GaftonDupă Luther
Edificarea normei literare româneşti prin traduceri biblice
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005
15Cristian MoroianuDublete și triplete etimologice în limba românăEditura Universității din București2005
0Adrian ChircuL’adverbe roman. Une présentationDR, s.n., IX-X, 2332004-2005pdf
html
1Cristian MihailModificări semantice în lexicul latin al românei sub influența mediului militar (V)DR, s.n., IX-X, 1912004-2005pdf
html
0Elena BurdușaRom. pământ – o perspectivă onomasiologică (I)AUT, XLII-XLIII, 832004-2005pdf
html
2Gabriel BărdășanRudenia de sânge în linie colaterală în lexicul istroromânei. Modalități de exprimareAUT, XLII-XLIII, 672004-2005pdf
html
2Adina ChirilăÎmprumuturi latino-romanice şi greceşti în “Dihaniile” mitropolitului Antim IvireanulAOU, XV, 57-662004pdf
html
0Cristina Croitoru DafinoiuDin nou despre cuvintele vechi greceşti pătrunse în mod indirect în limbile balcaniceAOU, XV, 73-862004pdf
html
1Marian ZăloagăImaginea Celuilalt în Chronica românilor. Viziunea şincaiană asupra populaţiilor germanice din TransilvaniaLibraria, III2004pdf
html
0Mirela ZelcaAdaptarea unor substantive aromâneşti împrumutate din turcăAOU, XV, 223-2332004pdf
html
21Mihaela GheorghePropoziția relativăParalela 452004
17Vasile ArvinteNormele limbii literare în Biblia de la București (1688)Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2004
1Adina ChirilăInterferențe dialectale în lexicul predicilor lui Antim IvireanulAUT, XLI, 432003pdf
html
2Cristian MoroianuUn aspect al calcului lingvistic în limba românăAspecte, II2003pdf
html
1Gabriel BărdășanExprimarea rudeniei de sânge în linie colaterală în lexicul dialectului istroromân. Termeni moşteniţi. Termeni împrumutaţiAOU, XIV, 39-482003pdf
html
2Gabriel BărdășanExprimarea rudeniei convenționale în lexicul dialectului istroromânAUT, XLI, 192003pdf
html
0Gheorghe MihăilăSpecificul și unitatea limbii române în cercetările lui B. CazacuLRM, XIII (6-10), 1482003pdf
0Ioan DănilăBiografia unui termen – ceangău / ceangăiAOU, XIV, 69-782003pdf
html
1Manuela NevaciSchimbări de conjugare la verbele moştenite de aromână din latinăAOU, XIV, 225-2342003pdf
html
0Vasile Valentin LațiuObservații asupra evoluției sufixului -aticus în limba românăAUT, XLI, 1072003pdf
html
0Viorel VăsieșiuObservații asupra terminologiei păstorești din ținutul NăsăuduluiStudia UPM, 2, 462003pdf
html
115Alexandru Gafton (ed.)Codicele Bratul
Ediţie de text şi studiu filologic
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2003html
6Alexandru GaftonElemente de istorie a limbii româneEditura Restitutio2001
64Alexandru GaftonEvoluţia limbii române prin traduceri biblice din secolul al XVI-lea
Studiu lingvistic asupra Codicelui Bratul în comparaţie cu Codicele Voroneţean, Praxiul Coresian şi Apostolul Iorga
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001html
1Cristian MihailOpțiunea tradiționalului – caracteristica dominantă a lexicului latin moștenit al româneiDR, s.n., V-VI, 2312000-2001pdf
html
25Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Abordarea fonetico-fonologică din perspectiva diacronică şi cu aplicare la palatalizarea labialelor şi la velarizare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2000html
3Cristian MihailModificări semantice în lexicul latin al românei sub influența mediului militar (IV) – Rom. sarcinăDR, s.n., III-IV, 2131998-1999pdf
html
0Teofil TeahaLat. aggestum în limba românăDR, s.n., III-IV, 751998-1999pdf
html
0Ștefan GiosuA (se) naște „naître”DR, s.n., II (1-2), 3111996-1997pdf
html
1Ion NuțăDenumiri pentru noţiunea “vin rău” în limba românăALIL, XXVI, 1411977-1978pdf
html

Recenzii la această publicație: 1

Haralambie MihăescuSCL, XVIII (6), 6781967

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].