Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Productivitatea lexico-semantică a termenului cromatic „verde” în limba română

Autor:
Publicația: Limba română: controverse, delimitări, noi ipoteze. Actele celui de-al 9-lea Colocviu al Catedrei de Limba Română, I, Secțiunea Lexic, semantică, terminologii, p. 325
Editori:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Editura:Editura Universității din București
Locul:București
Anul:
Rezumat:[Lexical and Semantic Productivity of the Chromatic Term “Green” in Romanian] Made up of elements that exist in our language, some older, some more actual, the inventory presented in this scientific paper proves an extraordinary dynamics of the chromatic terminology, and will be capable to surprise us as well through future innovations.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

1Delia Toarnă Răuț-BratiloveanuDe la terminologie chromatique en langue roumaine: le vertSCOL, XI (1-2), 257-2652018pdf
html

Referințe în această publicație: 3

41George VolceanovDicționar de argou al limbii româneNiculescu2007
198Adriana Stoichițoiu-IchimVocabularul limbii române actuale
Dinamică, influenţe, creativitate
All2001; 2005; 2007; 2008
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: