Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Din hrisoave: cuvintele harturghie şi hărturărie (?)

Autor:
Publicația: Limba română, LXII (1), Secțiunea Viața cuvintelor, p. 20-25
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:The article discusses the words harturghie and hărturărie meaning both “paper-mill”; harturghie used to denominate old paper-mills during the late 18th century. The word appears in a document dated 1776 in which Alexander Ipsilanti granted certain rights to those willing to build a paper-mill and practise the trade of paper making. The word χαρτουργία (meaning paper-mill) is supposed to be created in relation with the word δερματουργία (meaning tannery). From the word harturghie (in Greek χαρτουργία) derived the Romanian word hardughie, meaning “big, shabby building”. The word hărturărie was not found in the charter issued in January 1796 by Alexandru Moruzi, as suggested by E. Vârtosu, hence the question tag in the title.
Cuvinte-cheie:
  • etimologie, hârtie, moară de hârtie, tăbăcărie, hardughie, harturghie, hărturărie, neogrecul χαρτουργία
  • etymology, paper, paper-mill, tannery, hardughie, harturghie, hărturărie, Neo-Greek χαρτουργία.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 5

1Lia Brad-ChisacofFiligranul hârtiei produse în timpul primei domnii a lui Alexandru Ipsilanti LR, LX (4), 541-5462011pdf
html
89N. A. Ursu, Despina UrsuÎmprumutul lexical în procesul modernizării limbii române literare (1760-1860)
I. Studiu lingvistic și de istorie culturală; II. Repertoriu de cuvinte și forme; III. Repertoriu de cuvinte și forme. Supliment
Cronica2004; 2006; 2011
17Emil VîrtosuPaleografia româno-chirilicăEditura Științifică1968
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
214Hariton TiktinRumänisch-deutsches WörterbuchImprimeria Statului; Otto Harrassowitz1903-1925; 1985-1988, 2001-2005

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: