Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Filigranul hârtiei produse în timpul primei domnii a lui Alexandru Ipsilanti

Autor:
Publicația: Limba română, LX (4), p. 541-546
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:The present article describes for the first time in the history of Romanian paper production the paper mark of the paper produced most probably between 1774 and 1786 in two workshops which functioned in Wallachia. As the interval coincided with the reign of prince Alexander Ipsilanti the paper mark comprises his initials preceded by the princely formula Io and the emblem of Wallachia (a crow with a cross in its beak).
Cuvinte-cheie:
  • fabrică de hârtie, Alexandru Ipsilanti, filigran
  • paper-mill, Alexander Ipsilanti, paper mark
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: