Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Paleografia româno-chirilică

Autor:
Editura:Editura Științifică
Locul:Bucureşti
Anul:

Citări la această publicație: 17

0Ioana CiobanuParticularităţi fonetice în „Dentru Mathei sfîntă bună-vestire” în versiunile evanghelice de la 1553 şi 1561AUS, 34 (1), 253-2612020pdf
html
0Vasile BahnaruDespre o controversă lingvistică biseculară: cui aparţine primordialitatea? limbii române, limbii dacice, limbii latine barbare sau...?PhilM, LXI (1-2), 32019pdf
1Alexandru MareșDespre un pasaj controversat din Descrierea MoldoveiLR, LXVII (1), 65-722018pdf
0Adina Chirilă (ed.)Carte sau lumină. Snagov, 1699Eurostampa2016
0Alexandru MareșL’édition des textes roumains anciensMan. phil. éd., 952015html
1Andreea DinicăLimbă vie și normă literară în Țara Românească la jumătatea secolului al XIX-lea. Mărturii directe și indirecte în Gramatica lui Iordache Golescu (1840)LR, LXIV (2), 1752015pdf
1Otilia UrsTrei criptograme descifrateDR, s.n., XX (1)2015pdf
html
3Adina ChirilăLimba scrierilor lui Antim Ivireanul
Partea I. Fonetica. Morfologia
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2014html
0Andreea DrișcuGramatica românească a lui Radu Tempea (1797). Ediție critică și studiu lingvistico-filologicMunteanu, 348-3592013pdf
1Florin VasilescuDin hrisoave: cuvintele harturghie şi hărturărie (?) LR, LXII (1), 20-252013pdf
html
57Gheorghe Chivu, Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Irina Nicula Paraschiv (ed.)Studii de istorie a limbii române
Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea și al XX-lea
Editura Academiei2012, 2015
5Gheorghe ChivuLes écrits religieux, une composante définitoire de la culture roumaine ancienneTDR, IV, 19-352012pdf
html
5Gheorghe ChivuScrisul religios, componentă definitorie a culturii vechi româneștiDR, s.n., XVII (1), 54-672012pdf
html
57Mădălina Ungureanu (ed.)Dosoftei – Parimiile preste an, Iaşi, 1683Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012
8Daniele PantaleoniObservaţii asupra textelor româneşti vechi cu alfabet latin (1570 - 1703)Phil. Jass., III (1), 39-562007pdf
html
1Oana PanaiteParticularităţi ale grafiei şi foneticii scrierilor lui VarlaamAUI, LI, 339-3582005pdf
1Florica-Elisabeta NuțiuContribuţia Şcolii Ardelene la dezvoltarea limbii române literareLibraria, III2004pdf
html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].