Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Studii de istorie a limbii române. Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea și al XX-lea

Autori:
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:

Cuprins:

Cuvânt-înainte (Gh. Chivu, Gabriela Pană Dindelegan)
• Ortografia și ortoepia. Secolul al XIX-lea (Camelia Stan)
• Ortografia și ortoepia. Secolul al XX-lea (Camelia Stan)
I. Secolul al XIX-lea
  • Morfologia
    • Substantivul (Isabela Nedelcu)
    • Adjectivul (Carmen Mîrzea Vasile)
    • Articolul (Alexandru Nicolae)
    • Pronumele (Blanca Croitor)
    • Numeralul (Irina Nicula)
    • Verbul (Adina Dragomirescu)
    • Adverbul (Andreea Dinică)
    • Prepoziția (Isabela Nedelcu)
    • Conjuncția (Isabela Nedelcu)
    • Interjecția (Blanca Croitor)
  • Sintaxa (Rodica Zafiu)
  • Limba română în Transilvania. Sfârşitul secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea (Mihaela Gheorghe)
II. Secolul al XX-lea
  • Morfologia
    • Substantivul (Gabriela Pană Dindelegan)
    • Adjectivul (Irina Nicula)
    • Articolul (Alexandru Nicolae)
    • Pronumele (Dana Manea)
    • Numeralul (Irina Nicula)
    • Verbul (Gabriela Pană Dindelegan)
    • Adverbul (Carmen Mîrzea Vasile)
    • Prepoziția (Dana Manea)
    • Conjuncția (Dana Manea)
    • Interjecția (Blanca Croitor)
  • Sintaxa (Andra Vasilescu)
Bibliografie

Coperta:

Citări la această publicație: 57

0Adnana Boioc ApinteiVerbele a fi, a avea, a vrea la perfect simplu. Normă și uzLR, LXIX (3-4), 339-3472020pdf
0Margareta Manu MagdaConsiderații referitoare la exprimarea cazului oblic al substantivelor feminine terminate în -că, -gă în limba română actualăLR, LXIX (3-4), 379-3882020pdf
0Raluca BrăescuDespre variația liberă în flexiunea verbală. Verbele cu și fără -ez în limba română actualăLR, LXIX (3-4), 349-3582020pdf
0Adina DragomirescuFolosirea desinenţei -ră- la pluralul mai-mult-ca-perfectului în limba română actualăLR, LXVIII (4), 4912019pdf
0Adnana Boioc Apintei, Alexandru NicolaeDinamica flexionară verbală: studiu de corpus asupra variaţiei -esc/-ø în limba română contemporanăLR, LXVIII (4), 4632019pdf
1Liliana SoareInfinitivul în textele de popularizare a ştiinței traduse de Petru MaiorDragoș, 293-3052019pdf
4Alexandru NicolaeWord Order and Parameter Change in Romanian
A Comparative Romance Perspective
Oxford University Press2019
7Gabriela Pană Dindelegan (ed.)Sintaxa limbii române vechiUnivers Enciclopedic Gold2019
0Ana-Maria Gînsac, Mădălina Ungureanu
  • Adaptarea formală a toponimelor în traduceri românești cu original german din perioada 1780–1830
  • The formal adaptation of toponyms in Romanian translations from German between 1780 and 1830
Diacronia, 7, A1032018pdf.ro
pdf.en
1Adina DragomirescuProductivitatea vs frecvența claselor de conjugare din română în diacronieChivu, 197-2012017
1Andra VasilescuDiateză și perspectivăDindelegan, 4612017
1Cristinel SavaInterferenţele dintre norma lingvistică şi norma literară. Studiu de caz: acordul în număr al subiectului exprimat printr-o sintagmă binominală cantitativăLR, LXVI (3), 415-4282017pdf
1Dana ManeaObservaţii asupra intensificatorilor negativi în limba română vecheSIL6, 591-5992017pdf
1Gabriela Pană DindeleganDubla natură a derivatelor în „-tor”. Variaţie fono-morfologică şi sintacticăChivu, 187-1962017
2Gabriela Pană DindeleganVariaţie de gen şi de clasă flexionară în româna vecheSIL6, 600-6132017pdf
0Isabela Nedelcu
  • Particularități morfosintactice ale indefinitului tot în limba română veche
  • Morphosyntactic features of the indefinite tot in old Romanian
Diacronia, 6, A852017pdf.ro
pdf.en
1Larisa Avram, Rodica ZafiuSemantic hierarchies in the diachronic evolution of differential object marking in RomanianDindelegan, 292017
0Margareta Manu Magda
  • Interjecția în texte vechi românești
  • The interjection in old Romanian texts
Diacronia, 6, A932017pdf.ro
pdf.en
0Mădălina Botez, Adina Dragomirescu
  • Auxiliarul de perfect compus O din graiul moldovenesc. Diacronie și sincronie
  • The perfective auxiliary O in the Moldavian variety. Diachrony and synchrony
Diacronia, 6, A892017pdf.ro
pdf.en
1Mădălina Ungureanu, Ana-Maria GînsacObservaţii asupra transpunerii antroponimelor străine în limba română (perioada premodernă, 1780–1840)ICONN 4, 4312017pdf
html
0Rodica Zafiu
  • Auxiliarul condiționalului românesc: argumente semantice și funcționale în reconstituirea unui proces de gramaticalizare controversat
  • The auxiliary of the Romanian conditional: semantic and functional arguments concerning the reconstruction of a disputed grammaticalization process
Diacronia, 6, A882017pdf.ro
pdf.en
1Teodora-Nicoleta ToroipanObservaţii asupra elementului latino-romanic în morfologia dialectelor româneşti sud-dunăreneFD, XXXVI, 1902017pdf
html
5Ana-Maria Gînsac (coord.), Iosif Camară, Dinu Moscal, Mădălina UngureanuPractici de traducere a numelor proprii în scrisul românesc premodern (1780–1830)Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2017
1Camelia StanAspecte ale cuantificării grupului nominal. O perspectivă variaţională, diatopicăLR, LXV (4), 497-5042016pdf
1Cristian MoroianuSincronic vs diacronic în studierea alomorfiei verbale româneștiPerspective, 3112016pdf
1Florin SterianBibliografia românească de lingvistică (BRL, 58, 2015). Lucrări de lingvistică apărute în țara noastră în cursul anului 2015LR, LXV (2), 181-3332016pdf
4Gabriela Pană DindeleganGramatica „animatului” în limba română – cu raportare la limba vecheLR, LXV (1), 742016pdf
2Gabriela Pană DindeleganSubstantive invariabile şi istoria lorMareș, 1642016
1Raluca BrăescuModalităţi de exprimare a intensităţii în limba română nonstandardLR, LXV (4), 445-4532016pdf
1Victorela NeagoeStructuri repetitive şi structuri eliptice în graiurile moldoveneşti insulareFD, XXXV, 1292016pdf
85Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
13Adam LedgewayRomance Auxiliary Selection in Light of Romanian EvidenceDVR, 3-342015
4Adina DragomirescuThe Diachronic Relation between de nespus (of unspoken) and nespus de (unspoken of) “very”DVR, 169-1922015
4Alexandra Cornilescu, Alexandru NicolaeThe Grammaticalization of a Constraint on Passive Reflexive Constructions in RomanianDVR, 307-3582015
0Alexandra Cornilescu, Alexandru NicolaeArticol hotărât referenţial vs articol hotărât expletiv. Situaţia numelor propriiNeamțu, 1682015pdf
3Alexandru NicolaeThe Parameter of Definiteness in Romanian: Diachronic and Synchronic EvidenceDPs, 172015
2Alice-Magdalena Preda BodocStatutul polifuncțional al jonctivului cum în limba română vecheVariația, 1, 1412015pdf
3Andra VasilescuThe Romanian Reflexive sine “self”: Grammar and BeyondDVR, 277-3052015
2Camelia StanObservaţii asupra sintaxei manuscrisului 1216: arhieraticon trilingvSIL5, 3232015pdf
6Camelia UșureluThe Grammaticalization of Direct and Indirect Object Doubling in Old RomanianDVR, 359-3832015
10Gabriela Pană DindeleganDoes Old Romanian Have “Mixed Categories”?DVR, 195-2222015
4Gabriela Pană DindeleganUn text de la sfârşitul secolului al XVII-lea, loc de confruntare a tendinţelor de sintetism şi de analitism în marcarea genitivuluiVariația, 1, 852015pdf
6Gabriela StoicaThe Adjectival Category of Intensity: From Latin to Proto-RomanianDVR, 123-1502015
1Ioana Vintilă-RădulescuPunctuația în GBLR: virgula și semnele echivalenteNeamțu, 6182015pdf
2Isabela NedelcuVariații în structura și funcționarea grupului prepozițional în limba română vecheVariația, 1, 712015pdf
5Raluca BrăescuDiachronic Remarks on Romanian Superlative Intensifiers: foarte – a Grammaticalized MarkerDVR, 151-1672015
2Rodica ZafiuMarcatorul concesiv măcar în diacronie (secolele al XVI-lea–al XVIII-lea)Neamțu, 6782015pdf
0Ștefan GăitănaruCazul dativ în limba vecheAUI, LXI, 1092015pdf
16Alexandru NicolaeOrdinea constituenţilor în limba română: o perspectivă diacronică
Structura propoziţiei şi deplasarea verbului
Editura Universității din București2015
9Raluca Brăescu, Adina DragomirescuSintaxa adjectivelor relaţionale în limba română vecheLR, LXIII (1), 27-472014pdf
html
3Rodica ZafiuStadii în gramaticalizarea conectorilor concesivi: tiparul conector condițional + focalizator în româna din secolele al XVI-lea – al XVII-leaDiacronie–sincronie, I, 2112014pdf
20Adina DragomirescuO schimbare parametrică de la româna veche la româna modernă în sintaxa formelor verbale compuse cu auxiliar LR, LXII (2), 225-2392013pdf
html
2Carmen Mîrzea VasileUn tipar adverbial specific românei: pe alese, pe nemâncate. Corespondente romanice şi balcaniceLR, LXII (2), 247-2582013pdf
html
1Florin SterianBibliografia românească de lingvistică (BRL, 55, 2012). Lucrări de lingvistică apărute în țara noastră în cursul anului 2012LR, LXII (3), 271-4082013pdf
html
11Gabriela Pană DindeleganFlexiunea cazuală – între analitic şi sintetic. Cardinale şi cuantificatori non-numerici în româna vecheLR, LXII (2), 159-1732013pdf
html
0Ștefan GăitănaruPerifrazele prezumtive, aspect şi modalitateAUI, LIX, 79-882013pdf
65Camelia StanO sintaxă diacronică a limbii române vechiEditura Universităţii2013

Recenzii la această publicație: 1

Gabriela-Violeta AdamDR, s.n., XXIV (2), 183-1862019pdf
html

Referințe în această publicație: 192

12Isabela Nedelcu101 greşeli gramaticaleHumanitas2012
13Raluca BrăescuAdjectivul în română
Sintaxă și semantică
Editura Universității din București2012html
3Adina DragomirescuDe la mișcare și localizare la aspect. Câteva situații de gramaticalizareIpostaze, I, 952011
25Alexandra Cornilescu, Alexandru NicolaeOn the syntax of Romanian definite phrases: Changes in the patterns of definiteness checkingNP Rom. Germ., 1932011pdf
3Isabela NedelcuL’infinitif introduit par de en roumainRRL, LVI (4), 403-4192011pdf
html
5Victorela NeagoeMorfosintaxa articolului în graiurile dacoromâne în secolul al XIX-lea LR, LX (2), 162-1762011pdf
html
22Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae101 greşeli de lexic şi de semantică
Cuvinte şi sensuri în mişcare
Humanitas2011
6Adrian Chircu-BufteaDinamica adverbului românesc. Ieri și aziCasa Cărții de Știință2011
2Adina DragomirescuComplementul intern: descriere, evoluție și statut sintacticSIL3, 3752010
2Alexandra CornilescuObservații privind evoluția grupurilor nominale cu articol hotărât în românăSIL3, 3252010
8Andra VasilescuTendințe în sintaxa secolului al XX-leaBrâncuș, 2512010
2Carmen Mîrzea VasileAdverbele glotonime românești. Observații lexicale și sintacticeSIL3, 4052010
6Gabriela Pană DindeleganPe marginea a două norme sintactice ale Grupului prepozițional: „prezența” articolului hotărât în grupul Prepoziție + Nominal și construcția prepoziției întreBrâncuș, 1872010
4Gabriela Pană DindeleganVerbele „denumirii” şi relaţia cu alte verbe care primesc două complemente − cu referire specială la limba vecheControverse, I, 1412010pdf
11Blanca Croitor, Andreea Dinică, Adina Dragomirescu, Carmen Mîrzea Vasile, Isabela Nedelcu, Alexandru Nicolae, Irina Nicula Paraschiv, Marina Rădulescu Sala, Rodica ZafiuEști cool și dacă vorbești corectUnivers Enciclopedic Gold2010
41Rodica Zafiu101 cuvinte argoticeHumanitas2010
9Alexandra Cornilescu, Alexandru NicolaeEvoluția articolului hotărât și genitivul în româna vecheTeme actuale, 6472009
6Alexandru MardaleUn regard diachronique sur le marquage différentiel de l’objet en roumainRRL, LIV (1-2), 65-932009pdf
html
1Alexandru NicolaeArticolul în principalele gramatici din secolul al XIX-leaLR, LVIII (2), 254-2612009pdf
html
7Andra VasilescuStrategii pragmatice de reluare, gramaticalizate ca relaţii apozitive de tip GN1 – GN2LR, LVIII (2), 275-2842009pdf
html
2Camelia StanPredicativul suplimentar în româna vecheLR, LVIII (2), 268-2742009pdf
html
10Gabriela Pană DindeleganDin nou despre dativul posesiv din grupul verbal. Observaţii asupra limbii române vechiLR, LVIII (2), 173-1822009pdf
html
2Gabriela Pană DindeleganDespre de-ul „calității” – privire diacronicăTeme actuale, 7112009
1Isabela NedelcuObservaţii asupra conjuncţiilor cauzale în secolul al XIX-leaLR, LVIII (2), 248-2532009pdf
html
2Mihaela GheorgheObservaţii asupra unor particularităţi regionale culte ale românei în texte transilvănene de la sfârşitul secolului al XIX-leaLR, LVIII (2), 214-2202009pdf
html
6Rodica ZafiuConstituirea unei norme gramaticale: relativul pe careLR, LVIII (2), 285-2962009pdf
html
178Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
7Adina DragomirescuConcordanța negației în limba română vecheDinamica, 2192008
3Alexandru NicolaeAltul vs un altul. Noi explicațiiDinamica, 1192008
14Blanca CroitorAspecte privind acordul în determinare în limba română vecheDinamica, 2132008
3Camelia StanGrupul nominal în limba română veche. Funcţiile sintactico-semantice ale adjectivelorSCL, LIX (1), 2292008html
2Camelia StanSubiectul verbal în limba română vecheSCL, LIX (2), 5832008html
9Camelia StanGrupul nominal românesc (aspecte diacronice)Dinamica, 2392008
5Florica DimitrescuElemente recente italiene în lexicul gastronomic românescDinamica, 6012008
4Gabriela Pană DindeleganPe marginea tiparelor flexionare de substantive masculine şi neutre terminate la singular în -e: frate – fraţi, nume – numeSCL, LIX (1), 1972008html
5Gabriela Pană DindeleganConcurența -(ț)iune ~ -(ț)ie; stadiul actual al fenomenuluiSCL, LIX (2), 4892008html
17Gabriela Pană DindeleganTipuri de gramaticalizare. Pe marginea utilizărilor gramaticalizate ale prepozițiilor de și laDinamica, 2272008
16Adrian ChircuL’adverbe dans les langues romanes
Etudes étymologique, lexicale et morphologique
Casa Cărții de Știință2008
1Alexandru NiculescuPermisivitatea limbii române – o problemă socio-culturalăDindelegan2007
1Cristina CălărașuNote pe margine dinamicii „auxiliarelor” în limba românăDindelegan2007pdf
1Gabriela Pană DindeleganPe marginea tiparului flexionar i-e – ii (în diftong): albie – albii, manie - maniiAUB, LVI2007html
2Laurenția Dascălu-Jinga„Deci”, în româna vorbită actualăDindelegan2007
2Liviu GrozaObservaţii asupra limbii române de lemn din perspectiva frazeologieiDindelegan2007
1Narcisa ForăscuLimba de lemn ieri şi aziDindelegan2007
19Mioara AvramStudii de sintaxă a limbii româneEditura Academiei2007
10Vasile ArvinteNormele limbii literare în opera lui I.L. CaragialeCasa Editorială „Demiurg”2007
42Gligor GruițăModa lingvistică
Norma, uzul și abuzul
Paralela 452006; 2011
2Rodica ZafiuConstituirea unei norme sintactico-stilistice: observaţii despre concatenarea genitivelor LR, LV (5-6), 431-4382006pdf
html
87Adriana Stoichițoiu-IchimCreativitate lexicală în româna actualăEditura Universității din București2006
61Adriana Stoichițoiu-IchimAspecte ale influenței engleze în româna actualăEditura Universității din București2006
39Maria Stanciu IstrateCalcul lingvistic în limba română
(Cu specială referire la scrieri beletristice din secolul al XIX-lea)
Editura Academiei2006
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
4Adina DragomirescuSubstantivele neologice recente și adaptarea lor morfosintacticăSCL, LVI (1-2)2005html
6Alexandru Niculescu„Romania hungarica” - contacte lingvistice şi culturale româno-maghiareStudia UPM, 4, 18-342005pdf
html
3Cristina Dediu, Raluca DincăAdjectivul invariabil neologic în limba română actualăSCL, LVI (1-2)2005html
16Mioara AvramStudii de morfologie a limbii româneEditura Academiei2005
59Valeria Guțu RomaloAspecte ale evoluției limbii româneHumanitas Educațional2005
89N. A. Ursu, Despina UrsuÎmprumutul lexical în procesul modernizării limbii române literare (1760-1860)
I. Studiu lingvistic și de istorie culturală; II. Repertoriu de cuvinte și forme; III. Repertoriu de cuvinte și forme. Supliment
Cronica2004; 2006; 2011
2Florica DimitrescuAspecte din biografia unor cuvinte recente în limba română: paparazzo, tsunamiDR, s.n., IX-X, 163-1722004-2005pdf
html
4Mioara AvramDespre desinența -uri la substantivele feminineAUI, XLIX-L, 632003-2004
2Isabela Nedelcu„Niscai” observații despre „niște”Aspecte, II2003pdf
html
1Mioara AvramÎncadrarea lexico-morfologică a pronumelor (și pronominalelor) atât și atareLR, LII (4), 1232003
129Gabriela Pană DindeleganElemente de gramatică
Dificultăţi, controverse, noi interpretări
Humanitas Educaţional2003
15Vasile ArvinteNormele limbii literare în opera lui Ion CreangăEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2002
198Adriana Stoichițoiu-IchimVocabularul limbii române actuale
Dinamică, influenţe, creativitate
All2001; 2005; 2007; 2008
29Gheorghe Chivu (ed.)Institutiones linguae valachicae
Prima gramatică a limbii române scrisă în limba latină
Editura Academiei2001
193Rodica ZafiuDiversitate stilistică în româna actualăEditura Universităţii2001html
81Teodor CorbeaDictiones latinae cum valachica interpretationeClusium2001
1Manuela SaramanduNumeralul – parte de vorbire eterogenăLR, XLVIII (1-2), 1291999
1Iulia MărgăritCâteva observații asupra numeralului colectiv în graiurile din MunteniaLR, XLVII (5-6), 3301998
1Mioara AvramSur quelques confusions dans le régime casuel des prépositions roumainesRRL, XLIII (5-6), 2891998
199Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
1Victorela Neagoe, Magdalena VulpeNumeralele de tipul adoară, d-adora, adăurat(ă)... în dacoromânăFD, XIII, 591994
34Françoise ThomLimba de lemnHumanitas1993; 2005
2Gheorghe ChivuO modernizare în editarea poeziei eminesciene: sunt, suntem, suntețiSCL, XLIV (4), 2831993
44Maria Manoliu-ManeaGramatică, pragmasemantică și discursLitera1993
5Ion OpreaIstoria adaptării împrumuturilor româneşti care au corespondenţe latineşti în -(t)io, -(t)ionisALIL, XXXIII, 811992-1993pdf
html
2Mioara AvramCultisme adverbiale cu sufixul -e în limba românăSCL, XLIII (1), 91992
46Gabriela Pană DindeleganSintaxă și semantică
Clase de cuvinte și forme gramaticale cu dublă natură
Tipografia Universității din București1992
83Gheorghe Chivu, Emanuela Buză, Alexandra Roman MoraruDicționarul împrumuturilor latino-romanice în limba română veche (1421–1760)Editura Științifică1992
10Maria MarinMorfologia verbului în graiurile munteneștiFD, X, 451991
46Gheorghe IvănescuStudii de istoria limbii române literareEditura Junimea1989
14Dumitru IrimiaStructura gramaticală a limbii române
Numele și pronumele. Adverbul
Junimea1987
11Gabriela Pană DindeleganAspecte ale dinamicii sistemului morfologic verbal
(Perioada de după 1880)
Tipografia Universității din București1987
41Mioara AvramProbleme ale exprimării corecteEditura Academiei1987
224Mioara AvramGramatica pentru toțiEditura Academiei; Humanitas1986; 1997, 2001
2Grigore BrâncușPluralul femininelor neologice din limba românăSCL, XXXVI (3), 1871985
2Marina RădulescuObservații asupra unor adverbe de timp provenite din substantive în limba românăSCL, XXXVI (3), 2461985
74Georgeta CiompecMorfosintaxa adverbului românesc
Sincronie și diacronie
Editura Științifică și Enciclopedică1985
1Constantin FrâncuVechimea și răspîndirea unor pronume, adjective pronominale și numerale cu articol nehotărît: un alt(ul), un al doilea, un acelașiAUI, XXX, 331984
1Doina CobeţObservaţii privind categoria genului în gramatica românească de până la anul 1870ALIL, XXIX, 871983-1984pdf
html
1Mioara AvramCoordonarea prin or în limba românăLR, XXXII (5), 4451983
94Ștefan Munteanu, Vasile D. ȚâraIstoria limbii române literare
Privire generală
Editura Didactică și Pedagogică1983
63Ion CoteanuGramatica de bază a limbii româneAlbatros; Garamond1982; 1993, 1995
8Constantin FrâncuVechimea și difuziunea lexicală a unei inovații comune dialectelor limbii române: desinența -uri la pluralul femininelorLR, XXXI (3), 1991982
12Constantin FrâncuVechimea formelor de mai mult ca perfect, perfect compus, prezent indicativ și conjunctiv în -răLR, XXXI (4-5), 2811982
1Fulvia CiobanuDin istoria exprimării complementului de agent în limba română: prepoziția de cătreSCL, XXXII (3), 2951981
228Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
4Constantin FrâncuFormele de persoana a II-a singular de la imperativul negativ al verbelor a avea, a fi, a (a)duce, a face, a ziceLR, XXIX (1), 271980
9Constantin FrâncuDin istoria verbelor neregulate: perfectul simplu și mai mult ca perfectul verbelor a da și a staLR, XXIX (4), 3071980
5Constantin FrâncuVechimea și răspîndirea numeralului articulat în construcții de tipul partea întîiaSCL, XXXI (2), 2131980
43Magdalena VulpeSubordonarea în frază în dacoromâna vorbităEditura Științifică și Enciclopedică1980
39Dumitru IrimiaLimbajul poetic eminescianEditura Junimea; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1979; 2013html
4G. G. NeamțuDespre acuzativul timpului în limba românăCL, XXIV (1), 631979
1Ion Gheție, Mirela TeodorescuPătrunderea și difuzarea formei de imperfect pers. 3 pl. în -u în textele literare la jumătatea secolului trecutLR, XXVIII (1), 771979
1Mioara AvramUn nou semn de punctuațieLR, XXVIII (2), 1931979
27Alexandru AndriescuLimba presei româneşti în secolul al XIX-leaEditura Junimea1979
17Mariana CostinescuNormele limbii literare în gramaticile româneștiEditura Didactică și Pedagogică1979
3Constantin FrâncuDin istoria numeralului românesc: vechimea formelor pai̯sprezece, șai̯sprezece, șai̯zeciLR, XXVII (6), 5991978
5Grigore BrâncușPluralul neutrelor în româna actualăSCL, XXIX (3), 2531978
49Alexandru NiculescuIndividualitatea limbii române între limbile romanice
2. Contribuții socioculturale
Editura Științifică și Enciclopedică1978
4Constantin FrâncuDin istoria verbelor neregulate: imperfectul verbelor a da și a staLR, XXVI (1), 791977
7Constantin FrâncuFormarea și evoluția complementului concesiv în limba românăSCL, XXVIII (1), 151977
1Iorgu IordanRomân-românescLR, XXVI (1), 331977
6Magdalena VulpeDespre aria de răspîndire a perfectului simplu în graiurile munteneștiCL, XXII (2), 2551977
2Mioara AvramDespre flexiunea substantivelor feminine terminate în -(t)oareLR, XXVI (1), 51977
45Gabriela Pană DindeleganSintaxa limbii române
Partea I: Sintaxa grupului verbal
Tipografia Universității din București; Editura Aula1976; 1999
6Grigore BrâncușProductivitatea conjugărilor în româna actualăSCL, XXVII (5), 4851976
14Flora ŞuteuInfluenţa ortografiei asupra pronunţării literare româneştiEditura Academiei1976
2Grigore BrâncușObservații asupra sufixului gramatical -ez al verbelor neologiceSCL, XXVI (3), 2471975
7Mioara AvramDespre formele de perfect simplu cu -ră- la singularSCL, XXVI (1), 271975
8Mioara AvramParticularități sintactice neromânești în diferite momente ale evoluției limbii române literareSCL, XXVI (5), 4591975
180Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
157Iorgu IordanStilistica limbii româneEditura Științifică1975
2Elizabeth CloseThe Development of Modern Rumanian
Linguistic Theory and Practice in Muntenia, 1821–1838
Oxford University Press1974
5Gheorghe ChivuO normă a limbii române literare din a doua jumătate a secolului al XIX-lea: câne, mâne, pâneLR, XXII (1), 511973
7Ion GhețieOriginea auxiliarului a de la pers. 3 sg. a perfectului compusSCL, XXIV (4), 4211973
1Ion Gheție, Mirela TeodorescuÎn legătură cu auxiliarul or de la pers. 3 pl. a perfectului compusSCL, XXIV (3), 2791973
4Mioara AvramPrepoziții neologice în limba română contemporanăSCL, XXIV (3), 2391973
4Mioara AvramO desinență regională la persoana a 2-a singular a mai mult ca perfectului românescSCL, XXIV (5), 4871973
3V. BidianPersistența unor forme vechi la primele două persoane de plural ale perfectului simpluCL, XVIII (2), 2171973
22Alexandru GraurGramatica aziEditura Academiei1973
75Valeria Guțu RomaloCorectitudine și greșeală
Limba română de azi
Editura Științifică; Humanitas Educațional1972; 2000, 2008
1Ion GhețieApariția formelor verbale cu n refăcut în graiurile moldoveneștiLR, XXI (3), 2531972
2Ion MoiseFenomene gramaticale noi în limba română vorbităLR, XXI (5), 4451972
25Frieda EdelsteinSintaxa gerunziului românescEditura Academiei1972
8Constantin FrâncuCu privire la vechimea a două inovații în flexiunea verbală, comune dialectelor limbii româneFD, VII, 1791971
1Ion GhețieUn fenomen morfologic „surprinzător” și apariția formelor verbale cu dentală refăcutăSCL, XXII (6), 6071971
11Constantin FrâncuConjunctivul perfect românesc. Privire diacronicăSCL, XXI (2), 2051970
14Constantin FrâncuFormele de persoana a III-a ale auxiliarului de la perfectul compus. Privire istoricăSCL, XX (3), 2991969
1Ioan PătruțReferitor la evoluția sistemului verbal românescFD, VI, 1311969
78Alexandru GraurTendințele actuale ale limbii româneEditura Științifică1968
17Emil VîrtosuPaleografia româno-chirilicăEditura Științifică1968
40Valeria Guțu RomaloMorfologie structurală a limbii române
(Substantiv, adjectiv, verb)
Editura Academiei1968
11Constantin FrâncuDin istoria perfectului simplu ( formele de persoana I şi a II-a plural cu sufixul –ră- )ALIL, XVIII, 175-1921967pdf
html
2Mioara AvramGenul „comun” în limba românăSCL, XVIII (5), 4791967
88Iorgu Iordan, Valeria Guțu Romalo, Alexandru NiculescuStructura morfologică a limbii române contemporaneEditura Științifică1967
3Despina Ursu, N. A. UrsuObservații privitoare la adaptarea neologismelor în limba românăLR, XV (3), 2451966
1Flora ȘuteuProiectele ortografice ale Societății Academice RomâneLR, XV (5), 5031966
1Ioana Anghel, Elena Comșulea, Emese Kis, Ioan I. StanTopica propozițiilor principale în proza beletristică română contemporană (Aspecte statistice și informaționale)SCL, XVII (6), 6611966
1Ion GhețieSocietatea Academică Română și unificarea limbii române literareLR, XV (5), 5191966
7Ion Gheție, Mirela TeodorescuAsupra desinenței -u a pers. 3 pl. a indicativului imperfect. Noi contribuțiiSCL, XVII (2), 1751966
1Iorgu IordanTendințe sintactice în limba română actualăSCL, XVII (6), 6091966
5Nicolae SaramanduReluarea și anticiparea complementului indirect exprimat prin substantiv în limba română din secolul al XVIII-leaSCL, XVII (4), 4231966
9Ion GhețieOpera lingvistică a lui Ion Budai-DeleanuEditura Academiei1966
8Despina UrsuÎncadrarea morfologică a verbelor neologice în limba română din perioada 1760–1860LR, XIV (3), 3711965
1Despina UrsuÎncadrarea morfologică a substantivelor neologice, în limba română în perioada 1760-1860ALIL, XVI, 1131965pdf
html
1G. I. TohăneanuConsiderații cu privire la stilul artistic al lui Ion Creangă (I)LR, XIV (4), 4531965
1G. I. TohăneanuConsiderații cu privire la stilul artistic al lui Ion Creangă (II)LR, XIV (5), 5651965
3Ion Gheție, Mirela TeodorescuÎn legătură cu desinența -u a pers. 3 pl. a imperfectului indicativSCL, XVI (1), 871965
136Alexandru GraurNume de persoaneEditura Științifică1965
3Grigore BrâncușTitu Maiorescu și problemele limbiiLR, XIII (5), 4831964
4N. A. UrsuObservații asupra adaptării adjectivelor neologice la sistemul morfologic al limbii romîne, în jurul anului 1800LR, XIII (5), 4131964
2Alexandru NiculescuElemente de limbă vorbită în limba literară din prima jumătate a secolului al XIX-lea (Probleme generale)SCL, XIV (1), 571963
9Cornelia MihaiValoarea adverbială a adjectivelor în limba romînă contemporanăSCL, XIV (2), 2091963
11Magdalena VulpeRepartiția geografică a construcțiilor cu infinitivul și cu conjunctivul în limba romînăFD, V, 1231963
2Ion Coteanu„Discontinuitatea”, un procedeu al stilului artistic actualLR, XI (1), 31962
107N. A. UrsuFormarea terminologiei ştiinţifice româneştiEditura Științifică1962
5Elena BereaDin istoria posesivului său-lui în limba romînăSCL, XII (3), 3191961
3Iorgu IordanNote de cultivare a limbiiLR, X (1), 451961
5Gheorghe BulgărDespre locuțiunile romînești de tipul: pe alese, de mînecate, pe nevăzuteSCL, XI (3), 3951960
7N. A. UrsuProblema interpretării grafiei chirilice romînești din jurul anului 1800LR, IX (3), 331960
36Mioara AvramEvoluția subordonării circumstanțiale cu elemente conjuncționale în limba romînăEditura Academiei1960
131Sextil PușcariuLimba română
II. Rostirea
Editura Academiei1959; 1994
6Paula DiaconescuExprimarea complementului de agent în limba romînăLR, VIII (2), 31959
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
4Luiza SecheSubstantive sau adverbe?LR, VII (6), 15-191958pdf
11Mioara AvramMijloace morfologice de diferențiere lexicală în limba romînăSCL, IX (3), 3151958
3Gheorghe IvănescuÎndrumări în cercetarea morfologiei limbii literare romînești din secolul al XIX-leaLR, IV (1), 19-391955pdf
84Iorgu IordanLimba romînă actuală
O gramatică a greșelilor
Institutul de arte grafice „A.A. Terek”; Editura „Socec & Co”1943; 1947
230Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976
244August ScribanDicționaru limbii românești
Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme
Institutul de arte grafice „Presa bună”; Saeculum I.O.1939; 2013
5Iorgu IordanSufixe romînești de origine recentă (neologisme)BIFR, VI, 11939
7Iorgu IordanPluralul substantivelor în limba romînă actualăBIFR, V, 11938
4Iorgu IordanForme de conjugare mixtă în limba romînăBIFR, II, 471935
1Ovid DensusianuNoua ortografieGS, V (1-2), 2071931-1932
129Giorge PascuSufixele româneștiLibrăriile SOCEC & Co.1916
139I.-A. Candrea, Ovid DensusianuDicţionarul etimologic al limbii române
Elementele latine (A-Putea)
Librăriile SOCEC & Co.; Editura Paralela 451907-1914; 2006
214Hariton TiktinRumänisch-deutsches WörterbuchImprimeria Statului; Otto Harrassowitz1903-1925; 1985-1988, 2001-2005
21Teodor StamatiDisionăraşu românescu de cuvinte tehnice şi altele greu de înţelesuTipografia Buciumului Român1851; 1856
16Joannis AlexiGrammatica daco-romana sive valachicaJ. Geistinger1826
105Samuil Micu, Gheorghe ȘincaiElementa linguae daco-romanae sive valachicaeKurzböck; Typis Regiae Universitatis Pestanae; Dacia1780; 1805; 1980html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].