Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Studii de istoria limbii române literare

Autor:
Editura:Editura Junimea
Locul:Iaşi
Anul:

Citări la această publicație: 46

0Cătălin Nicolau
  • Modernizarea limbii române literare în concepția lui G. Ivănescu
  • The modernization of the Romanian standard language according to G. Ivănescu
Diacronia, 11, A1622020pdf.ro
pdf.en
0Alexandru GaftonDespre hipercorectitudine. (I) GeneralitățiLRM, XXIX (1)2019pdf
html
0Luiza MarinescuRomanian printing houses: highlights and monuments of the religious culture and literary language – Towards a more comprehensive and comparative approach in the study of Romanian literatureJRLS, 18, 353-3642019pdf
0Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Reacţii la palatalizarea labialelor şi la velarizare (ediţie revăzută)
Editura Universităţii de Vest2019
0Ciprian PopaIon Heliade-Rădulescu şi modernizarea limbii româneAUS, 30 (1), 63-662018pdf
0Georgiana I. Badea, Simona ConstantinoviciTraducerea de la rescriere și editare la retraducere. Câteva observații cu privire la trei traduceri (secolele al XIX-lea – al XXI-lea) ale romanului Les trois Mousquetaires / Cei trei mușchetari de Alexandre DumasAUT, LV, 152017pdf
html
0Marcu Mihail DeleanuProfesorulPhil. Ban., XI (1), 76-812017pdf
0Vasile BahnaruUnitatea limbii în viziunea lui Mihai EminescuLR, LXVI (1), 412017pdf
0Vasile BahnaruNote despre unitatea limbii române în viziunea lui Mihai EminescuPhilM, LIX (3-4), 82017pdf
1Vasile D. ȚâraGheorghe Ivănescu (1912 – 1987) – Omul şi operaPhil. Ban., XI (1), 9-602017pdf
1Eugen MunteanuG. Ivănescu: un portret in aeternumALIL, LVI, 592016pdf
html
1Vasile BahnaruInstitutul de Filologie şi aniversarea a LXX-a a Academiei de Ştiinţe a MoldoveiPhilM, LVIII (3-4), 32016pdf
0Vasile BahnaruFilologia și istoria sovietică moldovenească – diversiune științifică cu suport ideologic și geopoliticAkademos, 41, 135-1432016pdf
html
1Elena TrifanParticularităţi diafazice ale vorbirii personajelor din opera lui I.L. CaragialePhil. Ban., IX (2), 692015pdf
0Elena-Lavinia DiaconescuAlexandru Odobescu’s contribution to the development of the Romanian literary languageLDMD, 3, 797-8052015pdf
html
0Georgeta CornițăCâteva observații privind paralelismul sintactic în lirica populară nerituală din MaramureşNeamțu, 174-1832015pdf
0Georgiana DiaconițaVon den Biblischen bis zur Arghezischen PsalmenTDR, VII, 215-2212015pdf
html
0Mircea BorcilăSextil Puşcariu şi creativitatea lingvistică în semantica istorică a limbii româneCSP, II, 87-1162015pdf
0Daniela Maria MarțoleMacbeth in Romanian. The Carp translationGIDNI, 1, 889-8972014pdf
html
3Georgiana Lungu-BadeaRumänische Übersetzungsmethoden im 18. und 19. Jahrhundert. Politische, sprachliche, ethische und ästhetische ProblemstellungenRum. Übers., 332014pdf
1Ioan MedoiaPaul Iorgovici, lingvist şi învăţat de talie europeanăPhil. Ban., VIII (1), 682014pdf
0Mădălina DănciulescuParticularités diaphasiques du langage de Jupân Dumitrache dans la comédie O noapte furtunoasă (Éléments lexicaux et phraséologiques)SCOL, VII (1-2), 2982014pdf
html
3Adina ChirilăLimba scrierilor lui Antim Ivireanul
Partea I. Fonetica. Morfologia
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2014html
12Enikő PálInfluența limbii maghiare asupra limbii române
Perioada veche
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014html
5Vasile FrățilăDialectologie românească (sud- și nord-dunăreană)Argonaut2014
0Alina-Maria TisoaicăAspects of the Adjective in Dimitrie Bolintineanu’s WorkELI, 12, 662013pdf
html
1Ana G. BobuGenealogia Omiliei la Paşti a Sfântului Ioan Gură de Aur în literatura română veche. Istorie, paternitate, autenticitateRITL, VII (1-4), 1772013pdf
1Mădălina UngureanuValoarea fonetică a slovelor chirilice în cartea Parimiile preste an a Mitropolitului Dosoftei. Despre Ѣ, ѧ, ꙗ în poziție єMunteanu, 564-5712013pdf
57Gheorghe Chivu, Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Irina Nicula Paraschiv (ed.)Studii de istorie a limbii române
Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea și al XX-lea
Editura Academiei2012, 2015
2Adina Chirilă, Vasile D. ȚâraBibliografia lucrărilor profesorului G. Ivănescu, editate în perioada 1934-2012AUT, L, 23-472012pdf
html
1Adina Elena CocliciA semiotic perspective on the biblical parableTDR, IV, 177-1902012pdf
html
1Vasile D. ȚâraG. Ivănescu, întemeietor de școală lingvistică la TimișoaraAUT, L, 552012pdf
html
0Adina Elena Coclici-TelescuTypes of Neo-Protestant Religious DiscourseANADISS, 12, 522011pdf
1Alina CamilAspecte lexico-semantice în rugăciunea întîi a vecerniei. Studiu comparativ între Liturghierul lui Dosoftei, cel al lui Antim Ivireanul și ediția din 2000 a LiturghieruluiExplorări, I, 532011pdf
1Ioana Loredana BanaducCâteva consideraţii asupra relaţiei vocabular comun – vocabular de specialitate pedagogicPhil. Ban., V (1), 99-1062011pdf
html
0Silvia Madincea-PașcuInfinitivul scurt în limba română (privire diacronică)Phil. Ban., III (1), 7-192009pdf
html
1Ohara DonovetskyForme și valori ale verbului în graiurile munteneștiFD, XXVII, 1112008pdf
95Eugen MunteanuLexicologie biblică româneascăHumanitas2008html
5Alexandru GaftonPolemica științifică la G. IvănescuAUI, LIII, 4752007pdf
69Alexandru GaftonDupă Luther
Edificarea normei literare româneşti prin traduceri biblice
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005
0Florica-Elisabeta NuțiuPalia de la Orăştie şi Biblia de la Blaj – monumente de seamă ale literaturii religioase româneştiLibraria, II2003pdf
html
115Alexandru Gafton (ed.)Codicele Bratul
Ediţie de text şi studiu filologic
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2003html
0Florica-Elisabeta NuțiuContribuţii la istoria cărţii religioase româneştiLibraria, I2002pdf
html
64Alexandru GaftonEvoluţia limbii române prin traduceri biblice din secolul al XVI-lea
Studiu lingvistic asupra Codicelui Bratul în comparaţie cu Codicele Voroneţean, Praxiul Coresian şi Apostolul Iorga
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001html
193Rodica ZafiuDiversitate stilistică în româna actualăEditura Universităţii2001html
25Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Abordarea fonetico-fonologică din perspectiva diacronică şi cu aplicare la palatalizarea labialelor şi la velarizare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2000html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].