Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Infinitivul scurt în limba română (privire diacronică)

Autor:
Publicația: Philologica Banatica, III (1), p. 7-19
p-ISSN:1843-4088
Editura:Editura Mirton; Editura Amphora
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:Il presente lavoro non si propone di trovare la soluzione per la controversia che riguarda l’origine dell’infinito corto con valore verbale, ma di presentare diacronicamente le principali oppinioni che riguardano la formazione dell’infinito.
La letteratura di specialità divide, generalmente, gli autori interessanti del fenomeno in due: autori che sostengono l’influenza slava nella formazione dell’infinito corto (Křepinský, Beneš, Gălăbov) e autori che parlano di un fenomeno interno alla lingua romena (Byck, Densusianu, Caragiu-Marioţeanu).
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 5

64Marius SalaDe la latină la românăUnivers Enciclopedic; Pro Universitaria1998, 2006; 2012
46Gheorghe IvănescuStudii de istoria limbii române literareEditura Junimea1989
228Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
3P. BeneșÎncrucișarea latino-slavă în forma infinitivului romînescSCL, VI (3-4), 2551955
144Ovid DensusianuIstoria limbii române
I. Originile
Ernest Leroux; J. Byck1901; 1961

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: