Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Istoria limbii române. I. Originile

Autor:
Editura:Ernest Leroux; J. Byck
Locul:Paris; Bucureşti
Anul:

Citări la această publicație: 144

0Alexandru GaftonDespre hipercorectitudine. (II) Palatalizarea labiodentalelorLRM, XXIX (2)2019pdf
html
0Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Reacţii la palatalizarea labialelor şi la velarizare (ediţie revăzută)
Editura Universităţii de Vest2019
4Alexandru NicolaeWord Order and Parameter Change in Romanian
A Comparative Romance Perspective
Oxford University Press2019
7Gabriela Pană Dindelegan (ed.)Sintaxa limbii române vechiUnivers Enciclopedic Gold2019
1Adina DragomirescuLanguage Contact and the Syntax of Old Romanian: on the Head ParameterRRL, LXIII (4), 379-3952018pdf
html
0Adrian Chircu
  • Din istoricul pronumelui nehotărît altcineva. Contribuții gramaticale
  • On the history of the indefinite pronoun altcineva ‘someone else’. Grammatical observations
Diacronia, 7, A1022018pdf.ro
pdf.en
1Estelle VariotLe texte, témoin d’une langue, en constant contact avec la société et la culture environnantesBSLR, XXVII, 2012018pdf
0Raluca Arianna VîlceanuApariţia infinitivului românesc scurt. Direcţii și opiniiPhil. Ban., XII (1), 202-2152018pdf
1Adrian ChircuObservații asupra sintagmelor cuantificatoare ce alt(ă)/alt(ă) ce în limba română vecheDindelegan, 872017
1Andra VasilescuDiateză și perspectivăDindelegan, 4612017
2Cristian MoroianuVariantele limbii române între tradiție și inovațieChivu, 385-4062017
1Daniela RăuțuProbleme privind expresia (îi) curge (nasul), în plan dialectal (pe baza ALRR. Sinteză I)FD, XXXVI, 1162017pdf
html
2Iulia MărgăritLatinitate „ascunsă” în lexicul graiurilor munteneştiSIL6, 123-1352017pdf
1Larisa Avram, Rodica ZafiuSemantic hierarchies in the diachronic evolution of differential object marking in RomanianDindelegan, 292017
0Manuela NevaciConcordanţe lingvistice între dialectul istroromân şi celelalte dialecte ale limbii româneFD, XXXVI, 91-1052017pdf
html
0Vasile FrățilăOriginea dialectelor limbii române în concepţia lui G. IvănescuPhil. Ban., XI (1), 82-1092017pdf
1Victorela NeagoeMijloace de organizare a enunţului în graiurile moldoveneşti insulareSIL6, 136-1442017pdf
0Adrian ChircuAdverbul iute, între cuantificator verbal și modificator de gradare adjectivală în limba română vecheGăitănaru, 1442016
4Gabriela Pană DindeleganGramatica „animatului” în limba română – cu raportare la limba vecheLR, LXV (1), 742016pdf
1Nicolae SaramanduTeritoriul şi perioada de formare a limbii române. Originea dialectelor româneştiFD, XXXV, 52016pdf
1Nicolae SaramanduLat. conventare şi urmaşii săi în dialectele româneştiMareș, 2032016
1Victorela NeagoeStructuri repetitive şi structuri eliptice în graiurile moldoveneşti insulareFD, XXXV, 1292016pdf
0Adina Chirilă (ed.)Carte sau lumină. Snagov, 1699Eurostampa2016
85Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
5Adina Dragomirescu
  • Există trăsături slavone în sintaxa limbii române? Două studii de caz
  • Are there Slavonic features in the syntax of Romanian? Two case studies
Diacronia, 1, A32015pdf.ro
pdf.en
1Adrian ChircuUn tipar locuțional adverbial în limba veche: pre scurt, în lin, cu blândVariația, 1, 112015pdf
0Adrian PoruciucNumele vechi al Moldovei (Moldua) explicat prin apelativul protogermanic *moldwaPhil. Jass., XI (1)2015pdf
html
5Camelia StanSome Functions of the Definite Article in Old RomanianDVR, 55-672015
1Cipriana-Elena PeicaLimba română, limbă romanică în viziunea lui Sextil PuşcariuCSP, II, 385-3912015pdf
0Cristina CorcheșElemente de noutate în sistemul modal-temporal propus de Institutiones linguæ valachicæNeamțu, 151-1672015pdf
1Cristina-Valentina DafinoiuConsiderations upon Romanian-Albanian Linguistics Reports in Phonetics and PhonologyAOU, XXVI (1), 60-662015pdf
html
1Daiana CuibusRetorica morfosintaxei în textul biblic – cîteva observaţii despre pronumeTDR, VII, 161-1702015pdf
html
0Dumitru LoșonțiEtimologii puşcariene controversate (II)CSP, I, 772015pdf
1Emanuela TimotinInfluenţa neogreacă asupra lexicului românei vechi. Probleme metodologiceSIL5, 3992015pdf
0Enikő Pál
  • Semnificația ca reflex al contactelor lingvistice
  • The signified as a reflex of language contacts
Diacronia, 1, A82015pdf.ro
pdf.en
6Gabriela StoicaThe Adjectival Category of Intensity: From Latin to Proto-RomanianDVR, 123-1502015
0Iulia MărgăritCuvinte cu sensuri pierdute (II): coajă „pellis”CSP, I, 992015pdf
2Maria Stanciu IstrateSlava veche şi slavona româneascăSIL5, 3902015pdf
1Pârvu BoerescuMelc, cubelc, culbecLR, LXIV (4), 4572015pdf
1Raluca BrăescuIntensitate şi comparaţie în limba română vecheLR, LXIV (1), 1112015pdf
5Raluca BrăescuDiachronic Remarks on Romanian Superlative Intensifiers: foarte – a Grammaticalized MarkerDVR, 151-1672015
0Vasile FrățilăOriginea istroromânilor. Certitudini şi ipotezeCSP, II, 158-1652015pdf
0Ștefan GăitănaruCazul dativ în limba vecheAUI, LXI, 1092015pdf
16Alexandru NicolaeOrdinea constituenţilor în limba română: o perspectivă diacronică
Structura propoziţiei şi deplasarea verbului
Editura Universității din București2015
1Alexandru MareșTâlcul Evangheliilor şi Molitevnicul rumânesc. Note filologiceLR, LXIII (1), 1072014pdf
html
0Ana-Maria DudăuA Linguistic Perspective on the Press in OlteniaSCOL, VII (1-2), 1662014pdf
html
1Anatol EremiaOriginea toponimelor: controverse de opinii, etimologii falsePhilM, LVI (5-6), 622014pdf
html
1Andrei AvramEvoluţie fonetică sau substituire de sunete? În legătură cu unele împrumuturi româneşti din maghiarăCoteanu, 65-722014pdf
2Camelia StanDE-phrases and specificity in Old RomanianBWPL, XVI (1), 35-422014pdf
html
0Carmen-Gabriela Pamfil, Mioara DragomirInfluenţa greacă reflectată în Dicţionarul limbii române al AcademieiAUI, LX, 2512014pdf
0Cesare AlzatiChurch, Worship, and Exegesis. Observations in the Light of the Ambrosian TraditionBibl. Jass., 5, 5-232014pdf
5Gabriela Pană DindeleganVariaţie în construcţia verbului în româna vecheDiacronie–sincronie, I, 1552014pdf
1Iulia MărgăritLa sugestia lui Sextil Puşcariu. Pe urmele unui semantism pierdut: coajă „pellis”LR, LXIII (3), 3122014pdf
html
2Liliana Ionescu-RuxăndoiuRelaţia dintre encliza şi procliza articolului definit în română. O ipotezăCoteanu, 215-2242014pdf
0Pârvu BoerescuPrecizări şi rectificări: arţar, cârlionţ, a (se) desfăta/a desfăida, gheaţă (bani gheaţă), glugăLR, LXIII (1), 32014pdf
html
1Roberto MerloUn problema trascurato di fonetica storica romena: la “palatalizzazione delle velari” tra eredita latina e interferenze slaveDR, s.n., XIX (2), 165-1972014pdf
html
3Adina ChirilăLimba scrierilor lui Antim Ivireanul
Partea I. Fonetica. Morfologia
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2014html
4Alexandru Laurențiu CohalMutamenti nel romeno di immigranti in ItaliaFrancoAngeli2014
12Enikő PálInfluența limbii maghiare asupra limbii române
Perioada veche
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014html
11Roxana VieruStudiu lingvistic asupra Paliei de la OrăștieEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014
6Sorin GuiaElemente de dialectologie românăVasiliana ’982014
5Vasile FrățilăDialectologie românească (sud- și nord-dunăreană)Argonaut2014
0Cristina-Mariana CărăbușNume de animale în tradiția biblică românească. Termeni zoonimici neatestați în dicționarele limbii româneMunteanu, 224-2392013pdf
1Gabriel BărdășanObservații etimologice cu privire la unele adverbe de origine latină din istroromânăFD, XXXII, 372013pdf
0Ion GiurgeaL’origine des clitiques roumains de 3e personne pluriel datif et de 1ere personne pluriel datif-accusatifRRL, LVIII (2), 125-1362013pdf
html
65Camelia StanO sintaxă diacronică a limbii române vechiEditura Universităţii2013
1Ionel ApostolatuAnalogia – factor de organizare lexico-gramaticală
Cu privire la limba română
Casa Cărții de Știință2013
0Adelina Mihali TătarBrief Historical Survey upon the Researches Made in Romanian ToponymySCOL, V (1-2), 502012pdf
html
1Adrian PoruciucOld Germanisms in the Balkans and in Other Parts of EuropePhil. Jass., VIII (1), 181-1942012pdf
html
2Alexandru GaftonProcesele constitutive ale aspectului literar românescAUT, L, 932012pdf
html
2Carmen Mîrzea VasileAdverbele în -iş şi -âş. Inventarul şi câteva observaţiiAUB, LXI, 85-1002012pdf
html
1Cristina-Ioana DimaLa première traduction de l’Ancien Testament en roumain copiée dans un manuscrit du XVIIe siècleSyn. Roum., 7, 295-3032012pdf
html
2Gabriela Pană DindeleganÎnţelept şi mort – participii cu istorie convergentăLR, LXI (3), 312-3202012pdf
html
0Heinz Jürgen WolfLa « palatalisation secondaire » romane, aussi en SardaigneRRL, LVII (4), 355-3752012pdf
html
15Ion GiurgeaThe Origin of the Romanian “Possessive Genitival Article” Al and the Development of the Demonstrative SystemRRL, LVII (1), 35-652012pdf
html
1Ion GiurgeaConstituirea formelor scurte ale demonstrativelor în românăDirecții, I, 1292012pdf
0Mircea FarcașInterferenţe lexicale în MaramureşSID14, 1322012pdf
2Vasile FrățilăElementul slav vechi din lexicul dialectului istroromânAUI, LVIII, 87-1142012pdf
1Vasile FrățilăOriginea dialectelor limbii române în concepția lui G. IvănescuAUT, L, 712012pdf
html
44Alexandru GaftonDe la traducere la norma literară
Contribuţia traducerii textului biblic la constituirea vechii norme literare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012html
0Ionela EneTermeni religioşi de origine grecească în Documentele privitoare la istoria oraşului IaşiTDR, III, 131-1422011pdf
html
1Iulia MărgăritO familie de cuvinte întregită: coajă, cojí, cojan?LR, LX (2), 217-2262011pdf
html
1Manuela Nevaci, Carmen Ioana RaduLeagăn în ALRR. Sinteză. Digitalizare și aspecte geolingvisticeFD, XXX, 452011pdf
0Mircea FarcaşEvoluţii de sens în subdialectul maramureşeanPhil. Jass., VII (1), 55-632011pdf
html
2Pârvu BoerescuDificultăţi ale etimologiei limbii române: aburLR, LX (2), 193-2162011pdf
html
0Benita Stavre, Daniela Stoica, Erinda Papa“For whom the bell tolls?” death and dying-related language/ vocabulary. Linguistic boundaries in Albanian and RomanianDICE, VII (1), 1172010pdf
html
8Camelia StanOn the Grammaticality Status of Numerals in RomanianRRL, LV (3), 237-2462010pdf
html
0Gabriel BărdășanNote lexicale şi etimologice: ir. čep, gúşę, gut, méturę, sapúnAUT, XLVIII, 592010pdf
html
0Ionel ApostolatuConsideraţii privind hipercorectitudinea lexicalăAUG/XXIV, III (1), 1212010pdf
0Ionela EneTermeni religioși de origine slavă în Documentele privitoare la istoria orașului IașiTDR, II, 117-1262010pdf
html
0Mircea FarcaşPhonomorphologische Merkmale des Maramurescher Subdialektes der rumänischen SprachePhil. Jass., VI (1), 47-552010pdf
html
1Mirela Zamilia DanciuElementul latin în graiurile unor localităţi aflate la sud-vest de Timişoara (Ghilad, Banloc, Denta şi Toager)Phil. Ban., IV (1), 111-1312010pdf
html
0Nicolae FelecanRost, rosti, rostuiLRM, XX (9-10), 1732010pdf
33Adina DragomirescuErgativitatea: tipologie, sintaxă, semanticăEditura Universității din București2010
17Vasile FrățilăProbleme de dialectologie românăAstra2010
20Vasile Frățilă (coord.), Gabriel BărdășanDialectul istroromân. Straturi etimologice
I
Editura Universității de Vest2010
6Alexandru MardaleUn regard diachronique sur le marquage différentiel de l’objet en roumainRRL, LIV (1-2), 65-932009pdf
html
0Silvia Madincea-PașcuInfinitivul scurt în limba română (privire diacronică)Phil. Ban., III (1), 7-192009pdf
html
8Éva Buchi, Wolfgang Schweickard (ed.)DÉRom
Dictionnaire Étymologique Roman
ATILF2008-html
1Ionela Ene-ButuceleaActe de danie ale mănăstirilor Galata, Cetăţuia, Dealul Mare si Hlincea din secolul al XVII-lea. Studiu lingvistic. Fonetica şi lexiculAUI, LIV, 13-392008pdf
0Iulia MărgăritUn sufix controversat în graiurile românești din Serbia: -ameFD, XXVII, 192008pdf
1Mariya TsipleFonetica graiului din Slatina (Ucraina)AUT, XLVI, 2202008pdf
html
1Mircea FarcașCâteva observații asupra unor derivate verbale din graiurile maramureșeneFD, XXVII, 132008pdf
2Rudolf WindischEin Beitrag zur Geschichte der Romanistik – Die Școala lingvistică din Cluj von der Școala ardeleană bis Constantin LaceaStudia UBB, LIII (2), 1572008
1Vasile FrățilăNote de toponimie pe marginea Dicționarului toponimic al României. Oltenia (DTRO), vol. VI (S-Ț), vol. VII (U-Z)AUT, XLVI, 1712008pdf
html
16Adrian ChircuL’adverbe dans les langues romanes
Etudes étymologique, lexicale et morphologique
Casa Cărții de Știință2008
95Eugen MunteanuLexicologie biblică româneascăHumanitas2008html
1Adina ChirilăContribuție la delimitarea ariei sudice a lui striin în secolul al XVIII-leaAUT, XLV, 992007pdf
html
4Alexandru GaftonRelaţia dintre elementul maghiar şi cel slav în limba românăRom. major.2007pdf
html
0George RusnacCâmpul etemic ⟨DRAC⟩ în limba română (II)LRM, XVII (10-12), 1582007pdf
0George RusnacCâmpul etemic ⟨DRAC⟩ în limba română (I)LRM, XVII (7-9), 2082007pdf
53Alexandru Gafton, Vasile ArvintePalia de la Orăştie (1582)
II. Studii
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2007
1Dorin UrițescuRelations entre processus, réanalyse et émergence du non naturel: l’évolution historique des voyelles nasales en roumainDR, s.n., XI-XII, 89-1002006-2007pdf
html
0George Bogdan ȚâraDespre perifraza verbală a perfectului în latina târzieAUT, XLIV, 2532006pdf
html
1Lucian MiclăușTeorii cu privire la originea istroromânilorAUT, XLIV, 1512006pdf
html
0Nicolae RaevschiVorovi / vorbiLRM, XVI (11-12), 652006pdf
0Nicolae RaevschiApelativul hoț și variantele sale onomasticeLRM, XVI (10), 512006pdf
0Cristina DafinoiuProductivitatea unor elemente vechi greceşti comune limbilor balcaniceAOU, XVI, 187-2022005pdf
html
1Daniele PantaleoniInterferenţe lingvistice româno-maghiare în secolul al XVII-leaFrățilă, 437-4452005pdf
0Doina ButiurcăInfluența francezăLRM, XV (11), 262005pdf
0Gabriel BărdășanParadigma lexicală a înrudirii prin alianţă la istroromâni. Câteva aspecteFrățilă, 125-1352005pdf
1Luminița BotoșineanuGrade de „arhaicitate” în lexicul graiului de pe valea superioară a Someşului MareAUI, LI, 29-462005pdf
1Richard SârbuDialectul istroromân astăziFrățilă, 469-4812005pdf
69Alexandru GaftonDupă Luther
Edificarea normei literare româneşti prin traduceri biblice
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005
15Cristian MoroianuDublete și triplete etimologice în limba românăEditura Universității din București2005
1Adina ChirilăForme neliterare în fonetica scrierilor lui Antim IvireanulAUT, XLII-XLIII, 1272004-2005pdf
html
3Daniele PantaleoniParticularități fonetice şi ortografice într-un vechi manuscris din BanatAUT, XLII-XLIII, 2492004-2005pdf
html
0Cristina Croitoru DafinoiuDin nou despre cuvintele vechi greceşti pătrunse în mod indirect în limbile balcaniceAOU, XV, 73-862004pdf
html
1Iulian BoldeaGheorghe Şincai şi problemele limbii române literareLibraria, III2004pdf
html
17Vasile ArvinteNormele limbii literare în Biblia de la București (1688)Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2004
1Adina ChirilăInterferențe dialectale în lexicul predicilor lui Antim IvireanulAUT, XLI, 432003pdf
html
115Alexandru Gafton (ed.)Codicele Bratul
Ediţie de text şi studiu filologic
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2003html
26Camelia StanGramatica numelor de acțiune din limba românăEditura Universității din București2003html
2Nicolae SaramanduTorna, torna, fratreFD, XX-XXI, 2332001-2002pdf
6Alexandru GaftonElemente de istorie a limbii româneEditura Restitutio2001
64Alexandru GaftonEvoluţia limbii române prin traduceri biblice din secolul al XVI-lea
Studiu lingvistic asupra Codicelui Bratul în comparaţie cu Codicele Voroneţean, Praxiul Coresian şi Apostolul Iorga
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001html
25Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Abordarea fonetico-fonologică din perspectiva diacronică şi cu aplicare la palatalizarea labialelor şi la velarizare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2000html
72Gheorghe ChivuLimba română de la primele texte până la sfârșitul secolului al XVIII-leaEditura Univers Enciclopedic2000
33Francisc KirályContacte lingvistice
Adaptarea fonetică a împrumuturilor româneşti de origine maghiară
Editura Facla1990
5Dragoș MoldovanuEtimologia hidronimului MoldovaALIL, XXVIII, 51981-1982pdf
html
7Vasile ArvinteLimita de vest a teritoriului romanizat de la baza limbii româneALIL, XX, 5-181969pdf
html
4Dimitrie MacreaDespre dialectele limbii romîneLR, V (1), 5-241956pdf
2Dimitrie MacreaOpera lingvistică a lui Bogdan Petriceicu-HasdeuLR, III (3), 5-211954pdf
3Dimitrie MacreaDespre originea și structura limbii romîneLR, III (4), 11-301954pdf

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].