Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Concordanţe lingvistice între dialectul istroromân şi celelalte dialecte ale limbii române

Autor:
Publicația: Fonetică și dialectologie, XXXVI, p. 91-105
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:[Linguistic concordances between the Istro-Romanian dialect and the other dialects of the Romanian language]
The Istro-Romanian dialect is spoken in a few villages from the Istria Peninsula (Croatia), at the Italian border. These speakers are divided into two groups, separated by the Učka Mountain (Ital. Monte Maggiore): the north group, represented by the Jeiăn village, and the south group, made by the villages Suşnieviţa, Noselo, Sucodru, Letai, Brdo. In the past, the dialect was spoken in other villages from the area as well, but in time they adopted the Slavic values (choosing to speak Croatian and leaving aside their dialect). In the mentioned villages, the number of speakers is currently set at 1500.
Bilingualism is generalised; apart from the dialect, Istroromanians speak currently Croatian. The ethnic term rumeri (Lat. romanus), attested at the end of the 17th century, is lost. Currently, Istroromanians call themselves Vlachs; Croatians call them both Vlachs, and rumunji, which emphasises the identification of Istroromanians (and also the Aromanians and Meglenoromanians) with the Romanians from all over the world.
Two aspects are to be revealed in what regards the conjunction of the Romance and Balkan vocabulary: a) the presence in South-Danubian dialects of terms of Latin origin that are not present in Dacoromanian; b) local loans from Croatian and Italian (in Istroromanian).
In this paper we would like to underline the Linguistic concordances between the Istro-Romanian dialect and the other dialects of the Romanian language.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 10

1Adriana SferleTermenii care desemnează „ansamblu de legi” în limba românăFrățilă, 483-4922005pdf
65Vasile FrățilăStudii de toponimie și dialectologieExcelsior Art2002
22Andrei AvramNazalitatea şi rotacismul în limba românăEditura Academiei1990
210Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
228Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
2Petru NeiescuDin fonologia dialectului istroromânSCL, XXXI (2), 1371980
2Andrei AvramObservații asupra fonemelor vocalice ale dialectului istroromânSCL, XXVIII (6), 5911977
6N. MocanuAsupra rotacismului dacoromân. Situația actuală în Țara Moților (comunele Scărișoara, Gîrda și Arieșeni, jud. Alba)CL, XVII (1), 811972
7Emil PetroviciProblema limitei sud-vestice a teritoriului de formare a limbii romîneștiLR, IX (1), 791960
144Ovid DensusianuIstoria limbii române
I. Originile
Ernest Leroux; J. Byck1901; 1961

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: