Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Studii de toponimie și dialectologie

Autor:
ISBN:9735920603
Editura:Excelsior Art
Locul:Timişoara
Anul:

Citări la această publicație: 65

0Diana Boc-SînmărghițanTopical appellatives of Slavic origin in Romanian. Special attention paid to the toponyms of Bistra and Sebeş Valleys (Caraş-Severin County)GIDNI, 6, 226-2312019pdf
html
1Adelina Emilia Mihali
  • Hidronime din comuna Ocna Șugatag, județul Maramureș
  • Hydronyms in Ocna Șugatag commune, Maramureș county
Diacronia, 8, A1202018pdf.ro
pdf.en
1Anatol EremiaHidronimia bazinului hidrografic al Dunării. Arealul pruto-nistreanSCOL, XI (1-2), 62-692018pdf
html
0Anatol EremiaHidronimia bazinului hidrografic al Dunării. Arealul pruto-nistreanAkademos, 48, 98-1032018pdf
html
0Diana Boc-SînmărghițanMetafora capului în toponimie. Privire specială asupra văilor Bistra și Sebeș (Caraș-Severin)AUT, LV, 72017pdf
html
0Manuela NevaciConcordanţe lingvistice între dialectul istroromân şi celelalte dialecte ale limbii româneFD, XXXVI, 91-1052017pdf
html
1Maria-Laura RusAsupra poziţiei accentului în variantele teritoriale ale limbiiStudia UPM, 23, 962017pdf
html
0Daniela Maria CiocîrlanAspecte privind semnificaţia denominativă a geomorfonimelor formate din entopicul „deal”, în comuna Cornu Luncii, judeţul SuceavaAUS, 26 (1), 375-3802016pdf
html
0Daniela Maria Ciocîrlan AntonNames of localities in the Mălini district, Moldavia regionGIDNI, 3, 289-3072016pdf
html
0Daniela Maria Ciocîrlan AntonAspects regarding the denominative significance of geomorfonims formed by the entopic “glade”, in the old Mălini districtGIDNI, 3, 1139-11462016pdf
html
1Diana Boc SînmărghiţanDiminutive and augmentative suffixes in the Romanian language. Special attention paid to the toponyms of Bistra and Sebeș Valleys (Caraș-Severin country)JRLS, 8, 579-5842016pdf
html
0Diana Boc-SînmărghiţanAbout places and their therapeutic properties. Primary toponyms derived from names of plants in the Romanian languageJRLS, 9, 401-4092016pdf
html
0Diana Boc-SînmărghițanAbout places and their therapeutic properties topical appellatives derived with suffixes from plant names in Romanian languageCCI, 4, 79-862016pdf
html
1Nicolae SaramanduTeritoriul şi perioada de formare a limbii române. Originea dialectelor româneştiFD, XXXV, 52016pdf
1Simona Goicu-CealmofCuvinte creștine românești moștenite din limba latinăFelecan, 220-2272016
1Vasile FrățilăTerminologia corpului omenesc în dialectul meglenoromân. Gâtul şi trunchiul cu organele interne (III)FD, XXXV, 732016pdf
1Vasile FrățilăNote de etimologie istroromână (II)Felecan, 106-1142016
0Daniela-Maria CiocîrlanAtestarea și semnificația denominativă a toponimelor din comuna Rădășeni, județul SuceavaAUI, LXI, 612015pdf
0Diana Boc SînmărghițanMetaphors derived from anatomic terms in the toponymy. Special attention paid to the toponyms of Bistra and Sebeș Valleys (Caraș-Severin country)JRLS, 7, 99-1062015pdf
html
0Diana Boc-SînmărghiţanPlace appellatives and place names in Romanian. Special attention paid to the toponyms of Bistra and Sebeş valleys (Caraş-Severin county)JRLS, 6, 658-6652015pdf
html
0Gabriel BărdășanElemente lexicale de origine latină în structura unor compuse și a unor unități sintagmatice istro-româneAUT, LIII, 192015pdf
0Liliana PopovschiAnaliza onomasiologică a unor somatisme populareBLM, 15-16, 582014-2015pdf
0Ana-Maria Radu-PopIstro-Romanian words of Italian origin denoting professions, military ranks, public office positions and noble titlesGIDNI, 1, 727-7392014pdf
html
1Anatol EremiaOriginea toponimelor: controverse de opinii, etimologii falsePhilM, LVI (5-6), 622014pdf
html
2Anatol EremiaL’hydronymie du bassin hydrographique du Prut. Les affluents gauches de la rivièreSCOL, VII (1-2), 642014pdf
html
3Adina ChirilăLimba scrierilor lui Antim Ivireanul
Partea I. Fonetica. Morfologia
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2014html
6Sorin GuiaElemente de dialectologie românăVasiliana ’982014
5Vasile FrățilăDialectologie românească (sud- și nord-dunăreană)Argonaut2014
0Diana Boc-SînmărghițanPe râpi – o abordare semantică a toponimelor văilor Bistra şi Sebeş ce descriu adânciturile de terenAUT, LI-LII, 332013-2014pdf
html
1Adelina Emilia MihaliTypological Patterns in the Toponymy of the Borşa Area, Maramureş CountySCOL, VI (1-2)2013pdf
html
1Oana-Maria Poenaru-GiriganThe Relationship between Toponymy and LinguisticsANADISS, 15, 1542013pdf
0Adelina Mihali TătarBrief Historical Survey upon the Researches Made in Romanian ToponymySCOL, V (1-2), 502012pdf
html
1Anatol EremiaHidronimia bazinului hidrografic al DunăriiBLM, 13, 662012pdf
html
0Gabriel BărdășanFormaţii lexicale interne cu baza moştenită din latină în vocabularul dialectului istroromânSID14, 232012pdf
0Liliana PopovschiMicrosistemul terminologic „stomac” – „pântece” (pe baza atlaselor lingvistice româneşti)PhilM, LIV (5-6), 1352012pdf
html
2Vasile FrățilăElementul slav vechi din lexicul dialectului istroromânAUI, LVIII, 87-1142012pdf
1Vasile FrățilăTerminologia corpului omenesc în dialectul meglenoromân. CapulSID14, 1802012pdf
3Laura-Diana CizerToponimia judeţului Tulcea
Considerații sincronice și diacronice
Lumen2012html
1Ana-Maria PopElemente italiene în lexicul istroromânei: caracteristici și dificultățiȚâra, 3272011pdf
0Diana Boc SînmărghițanToponyms of the Bistra and Sebeş Valleys Formed from Appellatives Describing Plains or PlateausSCOL, IV (1-2), 92011pdf
html
4Vasile FrățilăFormarea cuvintelor în dialectul istroromânFD, XXX, 52011pdf
0Vasile FrățilăNames of Banat Towns/Villages of Hungarian OriginSCOL, IV (1-2), 392011pdf
html
1Vasile FrățilăCâmpul semantic al lui gură în dialectul meglenoromânLR, LX (1), 59-682011pdf
html
0Vasile FrățilăContributi di etimologia toponimica romena. (A margine del Dizionario toponimico della Romania. Oltenia)Țâra, 1892011pdf
0Diana Boc-SînmărghițanToponimia văilor Bistra şi Sebeş. Glosar (IV)AUT, XLVIII, 702010pdf
html
0Gabriel BărdășanNote lexicale şi etimologice: ir. čep, gúşę, gut, méturę, sapúnAUT, XLVIII, 592010pdf
html
20Vasile Frățilă (coord.), Gabriel BărdășanDialectul istroromân. Straturi etimologice
I
Editura Universității de Vest2010
0Diana Boc-SînmărghițanToponimia văilor Bistra şi Sebeş. Glosar (III)AUT, XLVII, 39-722009pdf
html
0Diana Boc-SînmărghițanToponimia văilor Bistra şi Sebeş. Glosar (II)AUT, XLVI, 592008pdf
html
1Vasile FrățilăNote de toponimie pe marginea Dicționarului toponimic al României. Oltenia (DTRO), vol. VI (S-Ț), vol. VII (U-Z)AUT, XLVI, 1712008pdf
html
2Vasile UrsanDespre configuraţia dialectală a dacoromânei actualeTransilvania, XXXVII (1), 77-852008pdf
0Diana Boc-SînmărghițanToponimia văilor Bistra şi Sebeş. GlosarAUT, XLV, 15-722007pdf
html
2Mirela Zamilia DanciuToponimia unor localități aflate la sud-vest de Timişoara (Ghilad, Banloc, Denta, Toager)AUT, XLV, 107-1382007pdf
html
5Vasile FrățilăDin oiconimia BanatuluiAUT, XLV, 139-1672007pdf
html
0Diana-Loredana ArbănașiAspecte ale onimizării şi transonimizării în toponimia majoră de pe Blahnița MehedințiuluiAUT, XLIV, 192006pdf
html
1Felicia BarburaCâteva observații privind hidronimia din valea Crişului AlbAUT, XLIV, 352006pdf
html
0Marius ArbănașiToponimia submontană a Mehedințiului în grai localAUT, XLIV, 252006pdf
html
2Maria MicleTerminologie militară în Cronica Banatului de Nicolae Stoica de HaţegFrățilă, 381-3942005pdf
0Marius ArbănașiToponime provenite de la adjective în zona submontană a MehedinţiuluiFrățilă, 87-1002005pdf
1Nicolae FelecanTermenii corpului uman în perspectivă romanicăFrățilă, 231-2442005pdf
1Nicolae SaramanduVasile Frăţilă – 65. Câteva însemnăriFrățilă, 512005pdf
1Richard SârbuDialectul istroromân astăziFrățilă, 469-4812005pdf
0Vasile D. ȚâraProfesorul Vasile Frăţilă la a 65-a aniversareFrățilă, 69-702005pdf
1Ștefan MunteanuVasile Frăţilă – la aniversarăFrățilă, 452005pdf
3Lucian MiclăușCriterii de delimitare a elementelor slave vechi de cele croate şi slovene din istroromânăAUT, XLII-XLIII, 2252004-2005pdf
html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].