Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Cuvinte creștine românești moștenite din limba latină

Autor:
Publicația: Magistri et alumni, amore scribendi. Studia. In Honorem Professoris Nicolae Felecan, Secțiunea Lexicologie. Pragmalingvistică, p. 220-227
ISBN:978-606-543-726-5
Editori:Oliviu Felecan, Daiana Felecan
Editura:Editura Mega, Editura Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:[Romanian Christian terms inherited from Latin]
As we cannot explain the present otherwise than by looking into the past, it is important to delineate, to begin with, the historical background of the dissemination of Christianity among the Romanised population north of the Danube as early as the first half of the fourth century, when the Christian terminology of Latin origin was also established. On the one hand, the Latin character of Christian terminology in Romanian is indicative of the Christianisation of the population and the preservation of the connections with the Empire. On the other hand, the richness of the terminology suggests a fairly advanced degree of organisation of the Christian communities. The keeping of the same Christian terms in all the Romanian dialects demonstrates that the Christianisation of the Romanised population north and south of the Danube took place almost concomitantly. This paper analyses the terms biserică, Dumnezeu, păgân, Paște and sărbătoare, whose etymons have pre-Christian Greek, Latin or Jewish origins.
Cuvinte-cheie:Romanised population, Christianisation, Christian terminology, pre-Christian origins
Limba: română

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 7

65Vasile FrățilăStudii de toponimie și dialectologieExcelsior Art2002
116Bartolomeu Valeriu Anania (ed.)Biblia sau Sfânta Scriptură
Ediţie jubiliară a Sfântului Sinod (...), redactată şi adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române2001html
66Haralambie MihăescuLa romanité dans le Sud-Est de l’EuropeEditura Academiei1993
160Alexandru RosettiIstoria limbii române
Ediție definitivă
Editura Științifică și Enciclopedică1986
54I. FischerLatina dunăreană
Introducere în studiul istoriei limbii române
Editura Științifică și Enciclopedică1985
186Iorgu IordanToponimia romîneascăEditura Academiei1963
99A. BaillyDictionnaire grec-françaisHachette1950; 1996; 2000

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: