Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Toponimia romînească

Autor:
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:

Coperta:

Citări la această publicație: 190

0Ion TaloșTraianus vs. Troianus. Când antropologia culturală se întâlnește cu lingvistica, istoria și arheologiaPhil. Jass., XVI (1), 275-2792020pdf
html
0Iustina Nica BurciIconic figures of the old rural society featured nowadays in Oltenian toponymy: the priest/ priestessCCI, 6, 288-2972020pdf
0Livia-Veronica Ghiaţău SfârnaciucNomenclatorul stradal actual şi pierderea toponimelor vechiAUS, 34 (1), 219-2242020pdf
html
0Vali GaneaValea Sălăuței
Repere onomastice
Editura Mega2020
0Diana Boc-SînmărghițanTopical appellatives of Slavic origin in Romanian. Special attention paid to the toponyms of Bistra and Sebeş Valleys (Caraş-Severin County)GIDNI, 6, 226-2312019pdf
html
0Dumitru CarabașCâteva nume de localități din județul ConstanțaSCOL, XII (1-2), 71-822019pdf
0Iustina BurciEarly terms appointing property, registered in the current toponymy from OlteniaGIDNI, 6, 513-5232019pdf
html
2Nicolae FelecanTransylvanian Oikonyms between Sacred and Profane. Etymological Hypotheses and Onomasiological FrameworkOnom. Sacr. Prof., 1572019
0Oana Roxana CostacheAspects of eponymy in the contemporary fashion vocabularyGIDNI, 6, 375-3842019pdf
html
1Ovid DensusianuToponimie retoromanăSCOL, XII (1-2), 17-622019pdf
1Ioan HerbilAntroponimie oficială la ucrainenii maramureșeniCasa Cărții de Știință2019
0Dragoș Moldovanu, Daniela ButnaruUn toponim de origine slavo-bulgară din centrul Moldovei: BârnovaALIL, LVIII, 972018pdf
html
0Iuliana-Adelina IliescuProper nouns derived from Greek names in the work of V. Alecsandri and I.L. CaragialeLDMD, 6, 62-712018pdf
html
0Iustina BurciThe typology of Comoara denominations in the toponymy from Oltenia and MunteniaGIDNI, 5, 2132018pdf
html
0Livia Veronica GhiațăuConsiderations on macro- and microtoponomy in the Upper Valley of the Suceava RiverGIDNI, 5, 2872018pdf
html
0Monica CocaMemorie şi locuri: prezenţa toponimelor în frazeologia româneascăAUS, 30 (1), 207-2112018pdf
0Silvia PitiriciuDerivatives on a toponymic base (the letters Î, J, K, L)LDMD, 6, 8-152018pdf
html
1Ana-Maria PrisacaruEtimologii toponimice între istorie, geografie şi lingvistică. Note pe marginea MDTMALIL, LVII, 311-3162017pdf
html
0Cosmin CăprioarăContribuții la toponimia localităților Miluta, Menți, VăgiuleștiChivu, 116-1252017
1Daniela Butnaru, Ana-Maria PrisacaruReprezentarea mentalului religios în toponimia româneascăICONN 4, 5602017pdf
html
0Diana Boc-SînmărghițanMetafora capului în toponimie. Privire specială asupra văilor Bistra și Sebeș (Caraș-Severin)AUT, LV, 72017pdf
html
0Gabriel BărdășanObservation notes on the disappearance of some Timiș County oiconyms which were formed from appellativesGIDNI, 4, 272-2772017pdf
html
1Iustina BurciNames of Places with Pair Suffixes, in the Toponymy of MunteniaSCOL, X (1-2), 192017pdf
html
1Iustina BurciGeneralities and particularities of the cave denominations within toponymyGIDNI, 4, 222-2292017pdf
html
2Iustina BurciMinorităţi etnice în toponimia actuală din Oltenia şi Muntenia: ţiganiiStoichițoiu Ichim, 31-492017pdf
1Iustina BurciMaterializări toponimice ale Răului în sudul ţăriiICONN 4, 5442017pdf
html
2Nicolae FelecanSacru și profan în oiconimie. Aspecte etimologiceICONN 4, 6012017pdf
html
0Silvia PitiriciuFrom common names to the names of monasteriesGIDNI, 4, 308-3142017pdf
html
1Vali Nastasia GaneaSacru și profan în sistemul numelor de familie de pe Valea SălăuțeiICONN 4, 1572017pdf
html
1Adrian RezeanuMărturii toponimice din fondul documentar Domeniile Coroanei RomânieiFelecan, 6242016
0Anatol EremiaThe Toponymy of Bessarabia: Etymological Convergences and DivergencesSCOL, IX (1-2), 542016pdf
0Cristina Radu-GoleaThe diversity of place namesCCI, 4, 172-1762016pdf
html
1Daniela ButnaruNumeralul în toponimia româneascăFelecan, 4012016
0Daniela Maria Ciocîrlan AntonNames of localities in the Mălini district, Moldavia regionGIDNI, 3, 289-3072016pdf
html
0Daniela Maria Ciocîrlan AntonAspects regarding the denominative significance of geomorfonims formed by the entopic “glade”, in the old Mălini districtGIDNI, 3, 1139-11462016pdf
html
1Diana Boc SînmărghiţanDiminutive and augmentative suffixes in the Romanian language. Special attention paid to the toponyms of Bistra and Sebeș Valleys (Caraș-Severin country)JRLS, 8, 579-5842016pdf
html
0Diana Boc-SînmărghiţanAbout places and their therapeutic properties. Primary toponyms derived from names of plants in the Romanian languageJRLS, 9, 401-4092016pdf
html
0Dinu Moscal
  • Toponimul Dorna. Probleme de etimologie și de interferență lingvistică
  • The Dorna toponym. Etymology and linguistic interference issues
Diacronia, 4, A562016pdf.ro
pdf.en
1Iustina BurciThe Role and the Typology of the Cross in the Place Names of OlteniaSCOL, IX (1-2), 202016pdf
0Iustina BurciLexical elements belonging to the semantic group of the appellatives “mad/stupid”, reflected in the toponymy from Oltenia and MunteniaCCI, 4, 424-4382016pdf
html
1Simona Goicu-CealmofCuvinte creștine românești moștenite din limba latinăFelecan, 220-2272016
2Stelian DumistrăcelIorgu Iordan: direcţii de cercetare în lingvistica româneascăALIL, LVI, 33-502016pdf
html
0Vasile I. SchiporPlonina (Połonina) – un vechi toponim astăzi aproape uitatAB, XXIII (2), 505-5282016pdf
0Vlad CojocaruHistorical and Geographical Sources and Their Importance for ToponomasticsSCOL, IX (1-2), 482016pdf
0Ștefan-Mihai Sebesi-SütöToponymic research in the area of DedaGIDNI, 3, 459-4672016pdf
html
0Adelina Emilia MihaliRelația popular – oficial în toponimia Văii superioare a Vișeului ICONN 3, 5222015pdf
0Anatol EremiaFauna carpatină în onomastica şi tradiţiile populare româneşti (II)LRM, XXV (3-4), 882015pdf
0Anatol EremiaFauna carpatină în onomastica şi tradiţiile populare româneşti (I)LRM, XXV (1-2), 2682015pdf
0Cristina FurtunăConversion to proper namesGIDNI, 2, 222-2312015pdf
html
0Daniela-Maria CiocîrlanAtestarea și semnificația denominativă a toponimelor din comuna Rădășeni, județul SuceavaAUI, LXI, 612015pdf
0Diana Boc SînmărghițanMetaphors derived from anatomic terms in the toponymy. Special attention paid to the toponyms of Bistra and Sebeș Valleys (Caraș-Severin country)JRLS, 7, 99-1062015pdf
html
0Diana Boc-SînmărghiţanPlace appellatives and place names in Romanian. Special attention paid to the toponyms of Bistra and Sebeş valleys (Caraş-Severin county)JRLS, 6, 658-6652015pdf
html
1Ion Popescu-SireteanuLe mot nămaie «mouton» et sa familleSCOL, VIII (1-2), 2432015html
0Iuliana Adelina IliescuProper names deriving from Latin in the works of V. Alecsandri and I. L. CaragialeJRLS, 6, 212-2162015pdf
html
0Iustina BurciThe popular geographic terms – “dialogue” between linguistics, geography and human imaginativeLDMD, 3, 918-9272015pdf
html
1Ludwig SelimskiBulgarian surnames with Romanian counterpartsSCOL, VIII (1-2), 932015html
6Nicolae FelecanOiconime „decretate”. Aspecte sociolingvisticeICONN 3, 4782015pdf
0Nicolae Felecan, Lazăr AvramTermeni din domeniul petrolului și reflexele lor în onomasticăICONN 3, 6722015pdf
0Ortansa ȘlincuOnomastica din comuna Şaru Dornei, judeţul Suceava (II)AB, XXII (2), 547-5772015pdf
0Simona Goicu-CealmofLe conventionnel dans la toponymie roumaineICONN 3, 4882015pdf
0Adelina Emilia MihaliNational identity reflected in the microtoponymy of the Upper Vișeu Valey, MaramureșGIDNI, 1, 636-6442014pdf
html
1Adrian RezeanuNume de sate din Ţara OaşuluiLR, LXIII (4), 5072014pdf
0Adriana-Elena GeantăMetaphor and other Tropes Favouring the Process of Onymization, related to the Hydronyms of the Olt BasinELI, 14, 762014pdf
0Ana Maria PrisăcaruMotivarea semantică secundară în contextul integrării toponimiceAUI, LX, 3032014pdf
0Anatol EremiaArealul toponimic Cantemir. Consideraţii diacronice şi sincronicePhilM, LVI (1-2), 532014pdf
html
1Anatol EremiaOriginea toponimelor: controverse de opinii, etimologii falsePhilM, LVI (5-6), 622014pdf
html
2Anatol EremiaL’hydronymie du bassin hydrographique du Prut. Les affluents gauches de la rivièreSCOL, VII (1-2), 642014pdf
html
1Anatol EremiaStructura şi semnificaţia toponimelor de origine entopicăSID15, 1082014pdf
1Dragomir LalchevDesigning a Dictionary of Archaic Names of the Tribes in the Balkan PeninsulaSCOL, VII (1-2), 842014pdf
html
2Ion MăriiNote lexicologiceDR, s.n., XIX (2), 119-1322014pdf
html
0Ion Popescu-SireteanuApelativul păstoresc comarnic şi numele topice Comarnic, Comarna... Consideraţii etnografice şi etimologiceAB, XXI (1), 225-2392014pdf
0Ionela Silvia GrangureToponyms of Mehendinţi CountySCOL, VII (1-2), 3102014pdf
html
0Loredana GhioalăDes toponymes du Département de VâlceaSCOL, VII (1-2), 3062014pdf
html
1Loredana PopescuToponyms of Dolj CountySCOL, VII (1-2), 3142014pdf
html
1Viorica RăileanuSensul numelui propriu în raport cu cel al numelui comun corespunzătorLRM, XXIV (2), 852014pdf
1Vlad CojocaruToponimia între istorie, geografie şi lingvisticăPhil. Jass., X (2), 127-1322014pdf
html
12Enikő PálInfluența limbii maghiare asupra limbii române
Perioada veche
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014html
0Diana Boc-SînmărghițanPe râpi – o abordare semantică a toponimelor văilor Bistra şi Sebeş ce descriu adânciturile de terenAUT, LI-LII, 332013-2014pdf
html
2Gabriela ȘerbanSufixul diminutival -uţ ⁄ -uţă în limba românăAUT, LI-LII, 272013-2014pdf
html
1Adelina Emilia MihaliLa relation anthroponyme – toponyme – nom commercial à Borşa, MaramureşPhil. Jass., IX (1), 53-612013pdf
html
1Adelina Emilia MihaliTypological Patterns in the Toponymy of the Borşa Area, Maramureş CountySCOL, VI (1-2)2013pdf
html
0Adriana-Elena GeantăHydronyms in the Olt River Basin Which are Derived from Appellatives Referring to FaunaELI, 12, 462013pdf
html
0Anatol EremiaHistorical Traditions and Romanian Spirituality in the Toponymy of BessarabiaSCOL, VI (1-2)2013pdf
html
0Ion TomaToponymy between the Socio-Geographical Imaginary and the Linguistic StructureELI, 12, 82013pdf
html
0Marcu GabinschiEtimologii onomastice şi etnonimicePhilM, LV (1-2), 702013pdf
html
0Maria Dolhăscu-AlexandriucLa vallée inférieure de Suceava – des marques toponymiques dans les documents écritsANADISS, 15, 1232013pdf
4Nicolae FelecanSacru şi profan în denumirea mănăstirilor din RomâniaICONN 2, 4312013pdf
html
1Oana-Maria Poenaru-GiriganThe Relationship between Toponymy and LinguisticsANADISS, 15, 1542013pdf
1Tamara Daniela MocancaŢara Vrancei, dincolo de legenda Tudorei Vrâncioaia şi a celor şapte fecioriMetafore migr.2013pdf
html
0Adelina Mihali TătarBrief Historical Survey upon the Researches Made in Romanian ToponymySCOL, V (1-2), 502012pdf
html
0Adriana-Elena GeantăHydronyms in the Olt River Basin Originating in Appellatives Relating to FloraELI, 11, 662012pdf
html
0Alina-Georgiana FocșineanuDenumiri de origine orientală ale unor străzi din BucureştiDirecții, II, 952012pdf
0Anatol EremiaTradiţii istorice şi spiritualitate românească în toponimia BasarabieiLRM, XXII (5-6), 1612012pdf
1Anatol EremiaHidronimia bazinului hidrografic al DunăriiBLM, 13, 662012pdf
html
0Carmen-Rodica ChelbaToponimia comunei Vicovu de Jos (II)AB, XIX (1), 145-1592012pdf
0Ecaterina PleșcaCuvinte de substrat: rom. ghionoaie (I)BLM, 13, 372012pdf
html
3Gabriela Violeta AdamCâteva aspecte privind formarea numelor de grupSID14, 72012pdf
0Ion Popescu-SireteanuOn the Toponym ComarnicSCOL, V (1-2), 612012pdf
html
1Mădălina NedeleaNames of Romanian Folk DancesSCOL, V (1-2), 2842012pdf
html
0Raluca TrifuRomanian composed toponyms (structure)SCOL, V (1-2), 2892012pdf
html
0Simion DănilăTratamentul sl. -ov în unele graiuri româneşti şi consecinţele sale în onomasticăSID14, 1022012pdf
0Teofil TeahaDin lexicul latin moştenit în graiurile româneşti actuale (VII)SID14, 3792012pdf
1Virgil NestorescuNote etimologice şi lexicaleLR, LXI (2), 171-1742012pdf
html
1Adrian RezeanuBucureşti. Etimologie sau geneză toponimică LR, LX (2), 273-2782011pdf
html
0Adriana GeantăCharacteristic features of proper names and their relationship with toponymsELI, 8, 932011pdf
html
0Ana-Cristina HalichiasRomanian Anthroponymy Acknowledged in the Mediaeval Latin Documents Issued By The Romanian Chancelleries (13th – 15th Century)AOU, XXII (1), 161-1662011pdf
html
1Camelia ZăbavăLocus in fabula. Legenda ca modalitate de explicare a toponimiei Phil. Jass., VII (2), 285-2912011pdf
html
0Dana-Luminița TeleoacăImpactul terminologiei religioase românești asupra domeniului onomastic (Sărbători creștine)ICONN 1, 6192011pdf
html
1Daniela ButnaruAspects of the Formation of Toponyms from the Neamţ River BasinPhil. Jass., VII (1), 39-452011pdf
html
0Diana Boc SînmărghițanToponyms of the Bistra and Sebeş Valleys Formed from Appellatives Describing Plains or PlateausSCOL, IV (1-2), 92011pdf
html
0Dragoș Vlad TopalăToponymie et chromatiqueICONN 1, 6292011pdf
html
1Ecaterina MihăilăNume de locuri provenite din antroponime de origine latinăFD, XXX, 352011pdf
1Ecaterina PleșcaContribuţii la cercetarea cuvintelor cu etimologie necunoscută: rom. „smidă”PhilM, LIII (3-4), 119-1372011pdf
html
3Gheorghe CalcanDin toponimia comunei Săgeata, judeţul BuzăuICONN 1, 3992011pdf
html
3Lazăr Avram, Gheorghe CalcanIndustria petrolieră, sursă de terminologie ştiinţifică şi onomasticăICONN 1, 5912011pdf
html
1Marius AlexianuSarea: reflexe onomastice în limba românăICONN 1, 5792011pdf
html
1Mihaela GrigoreanExercice d’herméneutique transdisciplinaire de quelques toponymes du Pays d’OaşICONN 1, 4412011pdf
html
2Silvia PitiriciuOnomastica dansurilor populare româneştiStudia UPM, 11, 822011pdf
html
6Silvia PitiriciuDétoponymiques roumainsICONN 1, 4492011pdf
html
0Vasile FrățilăNames of Banat Towns/Villages of Hungarian OriginSCOL, IV (1-2), 392011pdf
html
0Vasile FrățilăContributi di etimologia toponimica romena. (A margine del Dizionario toponimico della Romania. Oltenia)Țâra, 1892011pdf
0Viorica RăileanuTransnistrian Towns of Anthroponymic Origin – An Expression of the Romanian Spiritual UnitySCOL, IV (1-2), 772011pdf
html
13Daniela ButnaruToponimia bazinului hidrografic al NeamțuluiEditura Alfa2011
0Anatol EremiaDicționar toponimic (IV)LRM, XX (11-12), 952010pdf
0Anatol EremiaDicționar toponimic (III)LRM, XX (5-6), 1972010pdf
0Anatol EremiaThe Hydrography and Hydronymy of the Republic of Moldova. Interdisciplinary Notions, Aspects and Reference ElementsSCOL, III (1-2), 502010pdf
html
0Diana Boc-SînmărghițanToponimia văilor Bistra şi Sebeş. Glosar (IV)AUT, XLVIII, 702010pdf
html
1Ecaterina MihăilăToponime provenite din nume de plante de origine latinăFD, XXIX, 382010pdf
0Grigore BrâncușSubstratum Elements in Oltenia’s ToponymySCOL, III (1-2), 292010pdf
html
1Iustina BurciTerminologie entopică în spațiul românesc general și moldovenesc. ZoonimeleLRM, XX (9-10), 1782010pdf
2Maria Purdela Sitaru, Livia VasiluțăDenumiri pentru unele grupuri minoritare etnic din România. Note sociolingvisticeAUT, XLVIII, 2362010pdf
html
2Silvia PitiriciuDin terminologia cromatică: galben în limba românăLRM, XX (3-4), 1032010pdf
1Simion DănilăExistă afereză în toponimele româneşti?Phil. Ban., IV (1), 133-1442010pdf
html
3Vasile FrățilăOiconime bănățene slave de origine antroponimicăAUT, XLVIII, 1452010pdf
html
1Viorica Goicu, Simona Goicu-CealmofOriginea numelui de familie Muntean(u)AUT, XLVIII, 1702010pdf
html
0Viorica RăileanuFauna şi flora în hidronimia zonei PrutPhilM, LII (3-4), 80-852010pdf
html
1Adrian ChircuLes noms de localités du Pays de Hațeg et l’influence slaveStudia UBB, LIV (1), 872009
1Ana-Maria BotnaruMicrocâmpul lexico-semantic nume de arbori în limba românăAUG/XXIV, II, 1292009pdf
1Daniela ButnaruDistorsionarea toponimiei româneşti populare în norma oficialăDistorsionări, 53-572009pdf
html
0Diana Boc-SînmărghițanToponimia văilor Bistra şi Sebeş. Glosar (III)AUT, XLVII, 39-722009pdf
html
1Gabriel BărdășanObservații cu privire la modalitățile de delimitare a inventarului de cuvinte de origine latină din lexicul istroromâneiAUT, XLVII, 17-382009pdf
html
1Gabriela Violeta DomideOcurențele lui de în structurile toponimiceDR, s.n., XIV (1), 65-702009pdf
html
1Mirela Zamilia DanciuGraiurile româneşti de la sud-vest de Timişoara – privire generalăPhil. Ban., III (1), 20-322009pdf
html
0Vasile FrățilăNote de toponimie munteneascăAUT, XLVII, 105-1142009pdf
html
0Adelina IliescuFeminine Onomastics (the Image of the Coquette and of the Adulteress) in I.L. Caragiale’s ComediesSCOL, I (1-2), 1262008pdf
html
1Adrian RezeanuToponimie și dialectologieFD, XXVII, 372008pdf
0Anatol EremiaLexicul social-istoric în toponimia românească pruto-nistreană. 1. Toponime etnonimice, migratorice, antroponimiceRLSL, L (1-2), 712008pdf
0Anatol EremiaLexicul social-istoric în toponimia românească pruto-nistreană. 2. Toponime oiconimice, sociale, profesionaleRLSL, L (5-6), 942008pdf
0Diana Boc-SînmărghițanToponimia văilor Bistra şi Sebeş. Glosar (II)AUT, XLVI, 592008pdf
html
1Ecaterina MihăilăNote etimologice. Dicționarul toponimic al României. Oltenia (DTRO), vol. 3FD, XXVII, 1832008pdf
1Laura SpăriosuRomanian Onomastics in the Central Banat District of SerbiaSCOL, I (1-2), 2662008pdf
html
0Lucia StoianEtymological Structure of Vocabulary in Vasile Voiculescu’s LostriţaSCOL, I (1-2), 2832008pdf
html
2Maria MarinCâteva observații etimologiceFD, XXVII, 1772008pdf
1Mirela Zamilia DanciuAntroponimia unor localități aflate la sud-vest de Timişoara (Ghilad, Banloc, Denta, Toager)AUT, XLVI, 132-1582008pdf
html
0Vasile FrățilăOn several Romanian Hydronyms of Slavic OriginSCOL, I (1-2), 1112008pdf
html
1Vasile FrățilăNote de toponimie pe marginea Dicționarului toponimic al României. Oltenia (DTRO), vol. VI (S-Ț), vol. VII (U-Z)AUT, XLVI, 1712008pdf
html
1Virginia DavidThe Semantic Classification of Hydronyms in BanatSCOL, I (1-2), 622008pdf
html
0Virginia David-OprișaObservații cu privire la unele hidronime din BanatAUT, XLVI, 159-1642008pdf
html
0Anatol EremiaDicționar toponimic (II)LRM, XVII (10-12), 1632007pdf
0Anatol EremiaDicționar toponimicLRM, XVII (4-6), 972007pdf
0Diana Boc-SînmărghițanToponimia văilor Bistra şi Sebeş. GlosarAUT, XLV, 15-722007pdf
html
0Mircea CiubotaruLexic şi onomasticǎ în centrul Moldovei (II)Rom. major.2007pdf
html
2Mirela Zamilia DanciuToponimia unor localități aflate la sud-vest de Timişoara (Ghilad, Banloc, Denta, Toager)AUT, XLV, 107-1382007pdf
html
5Vasile FrățilăDin oiconimia BanatuluiAUT, XLV, 139-1672007pdf
html
0Constantin ȚibrianAspecte privind structura tipologică a oiconimelor din TeleormanELI, 2 (1), 992006pdf
html
1Felicia BarburaCâteva observații privind hidronimia din valea Crişului AlbAUT, XLIV, 352006pdf
html
0Ion Popescu-SireteanuCuvântul nămaie și familia luiLRM, XVI (11-12), 762006pdf
3Nicolae RaevschiHidronime traco-dacice având conexiuni etimologice balticeLRM, XVI (7-9), 932006pdf
0Nicolae RaevschiApelativul hoț și variantele sale onomasticeLRM, XVI (10), 512006pdf
1Victor VascencoUcrainenii din România. Însemnări pe marginea unei lucrări recenteRSL, XLI, 2342006pdf
1Ana MarinConsideraţii privind hidronimia, cu referire la structura hidronimelor din DobrogeaAOU, XVI, 203-2182005pdf
html
0Constantin DominteNume de populaţii şi de triburi germanice în antichitate într-un viitor lexicon românesc de etnonimeAUI, LI, 117-1522005pdf
1Constantin ȚibrianLocalităţi teleormănene formate pe bază de entopiceELI, 1, 1272005pdf
html
3Domnița TomescuDerivarea românească în context romanic. Continuitatea sufixului latin -ariaFrățilă, 509-5202005pdf
0Marius ArbănașiToponime provenite de la adjective în zona submontană a MehedinţiuluiFrățilă, 87-1002005pdf
2Mircea CiubotaruHumuleşti – un model derivativ popularAUI, LI, 69-722005pdf
15Cristian MoroianuDublete și triplete etimologice în limba românăEditura Universității din București2005
0Diana-Loredana ArbănașiEntopicul bahnă – certitudine în MehedințiAUT, XLII-XLIII, 172004-2005pdf
html
0Vasile C. IonițăGlose la Dicționarul toponimic al Banatului. Completări și îndreptăriDR, s.n., IX-X, 2112004-2005pdf
html
3Vasile FrățilăNote de etimologie toponimică. Pe marginea Dicționarului toponimic al României. Oltenia (DTRO), vol. 5 O-RAUT, XLII-XLIII, 1852004-2005pdf
html
17Vasile ArvinteNormele limbii literare în Biblia de la București (1688)Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2004
0Gh. I. TohăneanuExcurs marinAOU, XIV, 275-2842003pdf
html
0Vasile Valentin LațiuObservații asupra evoluției sufixului -aticus în limba românăAUT, XLI, 1072003pdf
html
3Ion TomaBaza antroponimică a toponimiei din OlteniaDR, s.n., VII-VIII, 1872002-2003pdf
html
1Simion DănilăOiconimul Remetea și variantele sale. O controversăDR, s.n., VII-VIII, 1772002-2003pdf
html
0Simion DănilăLexic dialectal în toponimia satului Belinț (jud. Timiș)DR, s.n., III-IV, 211998-1999pdf
html
1Mircea HomorodeanÎntre toponimie şi dialectologieALIL, XXX, 3111985pdf
html
7Ion TomaDespre clasificarea numelor de locuriALIL, XXIX, 321-3351983-1984pdf
html
5Dragoș MoldovanuEtimologia hidronimului MoldovaALIL, XXVIII, 51981-1982pdf
html
1Maria BojanNumiri populare românești pentru Calea LacteeCL, XV (1), 63-711970pdf

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].