Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Contributi di etimologia toponimica romena. (A margine del Dizionario toponimico della Romania. Oltenia)

Autor:
Publicația: Filologie și bibliologie. Studii in honorem Vasile D. Țâra, p. 189
ISBN:978-973-125-302-2
Editori:Gheorghe Chivu, Alexandru Gafton, Adina Chirilă
Editura:Editura Universității de Vest
Locul:Timișoara
Anul:
Limba: italiană
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 14

65Vasile FrățilăStudii de toponimie și dialectologieExcelsior Art2002
41Vasile FrățilăContribuții lingvisticeEditura de Vest1993
1Gheorghe BolocanEtimologii toponimiceLR, XLI (1-2), 51992
31Vasile FrățilăLexicologie și toponimie româneascăEditura Facla1987
2Mile TomiciToponimia carașovenilorSCL, XXXV (3), 2371984
5Vasile FrățilăGlosar dialectal. Valea Inferioară a TîrnavelorALIL, XXIX, 265-3191983-1984pdf
html
16Vasile FrățilăProbleme speciale de dialectologie
Graiul de pe valea inferioară a Tîrnavelor
Tipografia Universității din Timișoara1982
83Emil PetroviciStudii de dialectologie şi toponimieEditura Academiei1970
60Alexandru BorzaDicţionar etnobotanic
Cuprinzînd denumirile populare românești și în alte limbi ale plantelor din România
Editura Academiei1968
190Iorgu IordanToponimia romîneascăEditura Academiei1963
244August ScribanDicționaru limbii românești
Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme
Institutul de arte grafice „Presa bună”; Saeculum I.O.1939; 2013
82Ștefan PașcaNume de persoane și nume de animale în Țara OltuluiImprimeria Națională1936
5Emil PetroviciToponimice slave din Valea Almăjului (Banat)DR, VIII, 176-1801934-1935pdf
95Nicolae DrăganuRomânii în veacurile IX-XIV pe baza toponimiei şi a onomasticeiImprimeria Națională1933html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: