Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Lexicologie și toponimie românească

Autor:
Editura:Editura Facla
Locul:Timişoara
Anul:

Citări la această publicație: 31

0Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Reacţii la palatalizarea labialelor şi la velarizare (ediţie revăzută)
Editura Universităţii de Vest2019
0Dragoș Moldovanu, Daniela ButnaruUn toponim de origine slavo-bulgară din centrul Moldovei: BârnovaALIL, LVIII, 972018pdf
html
0Cristina Radu-GoleaSyntagms and words similar to place namesGIDNI, 4, 234-2372017pdf
html
0Vasile FrățilăOriginea dialectelor limbii române în concepţia lui G. IvănescuPhil. Ban., XI (1), 82-1092017pdf
0Cristina Radu-GoleaThe diversity of place namesCCI, 4, 172-1762016pdf
html
0Daniela Maria Ciocîrlan AntonNames of localities in the Mălini district, Moldavia regionGIDNI, 3, 289-3072016pdf
html
0Daniela-Maria CiocîrlanAtestarea și semnificația denominativă a toponimelor din comuna Rădășeni, județul SuceavaAUI, LXI, 612015pdf
0Vasile FrățilăDes oïconymes de Banat d’origine anthroponymique (II)SCOL, VIII (1-2), 472015html
2Vasile FrățilăOiconime bănățene de origine antroponimică (II)AUT, LIII, 92015pdf
1Anatol EremiaOriginea toponimelor: controverse de opinii, etimologii falsePhilM, LVI (5-6), 622014pdf
html
5Vasile FrățilăDialectologie românească (sud- și nord-dunăreană)Argonaut2014
1Oana-Maria Poenaru-GiriganThe Relationship between Toponymy and LinguisticsANADISS, 15, 1542013pdf
0Adelina Mihali TătarBrief Historical Survey upon the Researches Made in Romanian ToponymySCOL, V (1-2), 502012pdf
html
1Vasile FrățilăOriginea dialectelor limbii române în concepția lui G. IvănescuAUT, L, 712012pdf
html
3Laura-Diana CizerToponimia judeţului Tulcea
Considerații sincronice și diacronice
Lumen2012html
0Vasile FrățilăContributi di etimologia toponimica romena. (A margine del Dizionario toponimico della Romania. Oltenia)Țâra, 1892011pdf
0Viorica RăileanuNomenclatura meşteşugărească: relevanţa ei în onomasticăPhilM, LIII (3-4), 75-832011pdf
html
1Teofil TeahaDin lexicul latin moștenit în graiurile românești actuale (VI)FD, XXIX, 1362010pdf
0Diana Boc-SînmărghițanToponimia văilor Bistra şi Sebeş. Glosar (II)AUT, XLVI, 592008pdf
html
0Florina-Maria BăcilăOmonimia şi etimologia popularăAUT, XLVI, 44-582008pdf
html
0Diana Boc-SînmărghițanToponimia văilor Bistra şi Sebeş. GlosarAUT, XLV, 15-722007pdf
html
1Felicia BarburaCâteva observații privind hidronimia din valea Crişului AlbAUT, XLIV, 352006pdf
html
1Adela StancuHidronime din bazinul Jiului provenite de la apelative referitoare la faunăFrățilă, 493-4962005pdf
1Luminița BotoșineanuGrade de „arhaicitate” în lexicul graiului de pe valea superioară a Someşului MareAUI, LI, 29-462005pdf
1Nicolae SaramanduVasile Frăţilă – 65. Câteva însemnăriFrățilă, 512005pdf
0Vasile D. ȚâraProfesorul Vasile Frăţilă la a 65-a aniversareFrățilă, 69-702005pdf
3Vasile FrățilăNote de etimologie toponimică. Pe marginea Dicționarului toponimic al României. Oltenia (DTRO), vol. 5 O-RAUT, XLII-XLIII, 1852004-2005pdf
html
0Ana-Maria PopTheodor Capidan (1879-1953)AUT, XLI, 2212003pdf
html
64Alexandru GaftonEvoluţia limbii române prin traduceri biblice din secolul al XVI-lea
Studiu lingvistic asupra Codicelui Bratul în comparaţie cu Codicele Voroneţean, Praxiul Coresian şi Apostolul Iorga
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001html
25Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Abordarea fonetico-fonologică din perspectiva diacronică şi cu aplicare la palatalizarea labialelor şi la velarizare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2000html
0Sorin PaligaHidronimia și dialectele trace ca precursoare ale dialectelor limbii româneDR, s.n., III-IV, 671998-1999pdf
html

Recenzii la această publicație: 1

Ion FloreaAUI, XXXV1989

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].