Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Profesorul Vasile Frăţilă la a 65-a aniversare

Autor:
Publicația: Studia in honorem magistri Vasile Frăţilă, p. 69-70
ISBN:973-7608-46-1
Editori:Maria Micle, Vasile Lațiu
Editura:Editura Universităţii de Vest
Locul:Timișoara
Anul:
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 5

19Vasile FrățilăCercetări de onomastică şi dialectologieExcelsior Art2004
65Vasile FrățilăStudii de toponimie și dialectologieExcelsior Art2002
41Vasile FrățilăContribuții lingvisticeEditura de Vest1993
31Vasile FrățilăLexicologie și toponimie româneascăEditura Facla1987
16Vasile FrățilăProbleme speciale de dialectologie
Graiul de pe valea inferioară a Tîrnavelor
Tipografia Universității din Timișoara1982

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: