Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Contribuții lingvistice

Autor:
Editura:Editura de Vest
Locul:Timişoara
Anul:

Citări la această publicație: 41

1Sorin GuiaPreocupări dialectologice româneşti. Schiţă diacronicăChivu, 297-3102017
0Vasile FrățilăOriginea dialectelor limbii române în concepţia lui G. IvănescuPhil. Ban., XI (1), 82-1092017pdf
0Daniela Maria Ciocîrlan AntonNames of localities in the Mălini district, Moldavia regionGIDNI, 3, 289-3072016pdf
html
1Dragoș MoldovanuUne influence de la langue bulgare dans la phonétique roumaine: l’anticipation de l’élément palatal dans la série lexicale câine/câini ‘chien/chiens’, pâine/pâini ‘pain/pains’, etc.RRL, LXI (2)2016pdf
0Vasile FrățilăNote de toponimie bănățeanăAUT, LIV, 72016pdf
0Daniela-Maria CiocîrlanAtestarea și semnificația denominativă a toponimelor din comuna Rădășeni, județul SuceavaAUI, LXI, 612015pdf
3Adina ChirilăLimba scrierilor lui Antim Ivireanul
Partea I. Fonetica. Morfologia
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2014html
6Sorin GuiaElemente de dialectologie românăVasiliana ’982014
5Vasile FrățilăDialectologie românească (sud- și nord-dunăreană)Argonaut2014
0Mircea FarcașInterferenţe lexicale în MaramureşSID14, 1322012pdf
0Simion DănilăTratamentul sl. -ov în unele graiuri româneşti şi consecinţele sale în onomasticăSID14, 1022012pdf
1Vasile FrățilăOriginea dialectelor limbii române în concepția lui G. IvănescuAUT, L, 712012pdf
html
1Vasile FrățilăTerminologia corpului omenesc în dialectul meglenoromân. CapulSID14, 1802012pdf
0Diana Boc SînmărghițanToponyms of the Bistra and Sebeş Valleys Formed from Appellatives Describing Plains or PlateausSCOL, IV (1-2), 92011pdf
html
1Teodor OancăNume de familie derivate cu sufixul -escu. Consideraţii statisticeICONN 1, 1832011pdf
html
0Vasile FrățilăNames of Banat Towns/Villages of Hungarian OriginSCOL, IV (1-2), 392011pdf
html
0Vasile FrățilăContributi di etimologia toponimica romena. (A margine del Dizionario toponimico della Romania. Oltenia)Țâra, 1892011pdf
1Mirela Zamilia DanciuElementul latin în graiurile unor localităţi aflate la sud-vest de Timişoara (Ghilad, Banloc, Denta şi Toager)Phil. Ban., IV (1), 111-1312010pdf
html
3Vasile FrățilăOiconime bănățene slave de origine antroponimicăAUT, XLVIII, 1452010pdf
html
17Vasile FrățilăProbleme de dialectologie românăAstra2010
0Florina BăcilăHomonymy and Derivation. A Few OutlinesSCOL, II (1-2), 972009pdf
html
0Florina-Maria BăcilăDerivarea – sursă a omonimieiAUT, XLVII, 112009pdf
html
1Gabriel BărdășanObservații cu privire la modalitățile de delimitare a inventarului de cuvinte de origine latină din lexicul istroromâneiAUT, XLVII, 17-382009pdf
html
1Mirela Zamilia DanciuGraiurile româneşti de la sud-vest de Timişoara – privire generalăPhil. Ban., III (1), 20-322009pdf
html
0Diana Boc-SînmărghițanToponimia văilor Bistra şi Sebeş. Glosar (II)AUT, XLVI, 592008pdf
html
0Florina-Maria BăcilăOmonimia şi etimologia popularăAUT, XLVI, 44-582008pdf
html
0Virginia David-OprișaObservații cu privire la unele hidronime din BanatAUT, XLVI, 159-1642008pdf
html
0Diana Boc-SînmărghițanToponimia văilor Bistra şi Sebeş. GlosarAUT, XLV, 15-722007pdf
html
0Florina-Maria BăcilăConsiderații privind omonimia în subdialectul bănățeanAUT, XLV, 7-142007pdf
html
0Florina-Maria BăcilăMijloace „terapeutice” ale omonimiei la nivel dialectalFrățilă, 113-1232005pdf
0Ioan DănilăDestinul unui idiom – graiul ceangăiesc din MoldovaEITM, 1, 233-2432005pdf
html
1Nicolae SaramanduVasile Frăţilă – 65. Câteva însemnăriFrățilă, 512005pdf
0Vasile D. ȚâraProfesorul Vasile Frăţilă la a 65-a aniversareFrățilă, 69-702005pdf
1Ștefan MunteanuVasile Frăţilă – la aniversarăFrățilă, 452005pdf
3Daniele PantaleoniParticularități fonetice şi ortografice într-un vechi manuscris din BanatAUT, XLII-XLIII, 2492004-2005pdf
html
0Diana-Loredana ArbănașiEntopicul bahnă – certitudine în MehedințiAUT, XLII-XLIII, 172004-2005pdf
html
1Florina-Maria BăcilăConsecințele omonimiei. Mijloace „terapeutice”AUT, XLII-XLIII, 232004-2005pdf
html
2Gabriel BărdășanRudenia de sânge în linie colaterală în lexicul istroromânei. Modalități de exprimareAUT, XLII-XLIII, 672004-2005pdf
html
1Vasile FrățilăDialektologische Forschungen in RumänienAUT, XLII-XLIII, 1552004-2005pdf
html
3Vasile FrățilăNote de etimologie toponimică. Pe marginea Dicționarului toponimic al României. Oltenia (DTRO), vol. 5 O-RAUT, XLII-XLIII, 1852004-2005pdf
html
1Gabriel BărdășanExprimarea rudeniei de sânge în linie colaterală în lexicul dialectului istroromân. Termeni moşteniţi. Termeni împrumutaţiAOU, XIV, 39-482003pdf
html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].