Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Mijloace „terapeutice” ale omonimiei la nivel dialectal

Autor:
Publicația: Studia in honorem magistri Vasile Frăţilă, p. 113-123
ISBN:973-7608-46-1
Editori:Maria Micle, Vasile Lațiu
Editura:Editura Universităţii de Vest
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:[Moyens „thérapeutiques“ contre l’homonymie gênante au niveau dialectal]
En tant que phénomène qui peut provoquer des confusions (plus ou moins fâcheuses) dans l’acte de la communication, l’homonymie a des conséquences importantes même au niveau des patois, où les formes homophones constituent, pour la plupart des cas, le résultat des changements phonétiques. Pour éviter l’homonymie gênante, on en appelle aux divers procédés linguistiques, le plus fréquemment à une nouvelle transformation phonétique dans la structure des mots, en étroite relation avec des phénomènes comme la palatalisation ou la labialisation de certaines consonnes finales.
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 16

41Vasile FrățilăContribuții lingvisticeEditura de Vest1993
4Rodica OrzaCu privire la iotacizarea verbelor în graiurile limbii româneCL, XXIV (1), 731979
2Valeriu RusuDin morfonologia graiurilor oltenești. Tendința spre diferențiere și analogieFD, VI, 1471969
2Gr. RusuContribuții la problema consoanelor finale labializate în graiurile dacoromâneCL, XIII (2), 2271968
4Marin PetrișorGraiurile bufenilor din Banat. IIILR, XVII (4), 3071968
2Gr. RusuSistemul fonologic al unui grai din MunteniaCL, XII (1), 531967
3Mircea BorcilăUn fenomen fonetic dialectal: rostirea lui ș > s și j > z. II. Locul și reflexele fenomenului în microsistemul graiuluiCL, XI (1), 711966
7Petru NeiescuUn arhaism în fonetismul din graiul bănățeanCL, VIII (1), 451963
70Teofil TeahaGraiul din valea Crișului NegruEditura Academiei1961
6Gr. RusuSchiță a sistemului fonologic al graiului bistrițeanCL, IV (1-2), 611959
4Emil PetroviciProbleme de fonologieSCL, VIII (1), 631957
4Gr. RusuCoexistența mai multor sisteme fonologice în același grai regional (Valea Sebeșului)CL, II, 1271957
6Lidia SfîrleaCoexistența mai multor sisteme morfologice în același grai regional (Valea Sebeșului)CL, II, 1431957
11Emil PetroviciCorelația de timbru a consoanelor rotunjite și nerotunjite în limba românăSCL, III, 1271952
139I.-A. Candrea, Ovid DensusianuDicţionarul etimologic al limbii române
Elementele latine (A-Putea)
Librăriile SOCEC & Co.; Editura Paralela 451907-1914; 2006
137Sextil PușcariuEtymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache
I. Lateinisches Element mit Berücksichtigung aller romanischen Sprachen
Carl Winter Universitätsverlag1905; 1975html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: