Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Graiurile bufenilor din Banat. III

Autor:
Publicația: Limba română, XVII (4), p. 307
p-ISSN:0024-3523
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:

Citări la această publicație: 4

0Florina-Maria BăcilăConsiderații privind omonimia în subdialectul bănățeanAUT, XLV, 7-142007pdf
html
0Florina-Maria BăcilăMijloace „terapeutice” ale omonimiei la nivel dialectalFrățilă, 113-1232005pdf
1Florina-Maria BăcilăConsecințele omonimiei. Mijloace „terapeutice”AUT, XLII-XLIII, 232004-2005pdf
html
0Ioan DănilăBiografia unui termen – ceangău / ceangăiAOU, XIV, 69-782003pdf
html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].