Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Note de toponimie bănățeană

Autor:
Publicația: Analele Universității de Vest din Timișoara. Seria Științe Filologice, LIV, Secțiunea Studii de lingvistică, p. 7
p-ISSN:1224-967X
Editura:Editura Universității de Vest
Locul:Timișoara
Anul:
Rezumat:[Notes on the Toponymy of Banat]
In the present article, the author clarifies the etymology of several toponyms: Cacoț, Caransebeș, Cătenaș, Căpăt, Cărămida, Cerimoșnic, Chatar, Chișoda, Chizătău, Chizdia, Coreea, Costoń, Criva etc. These toponyms have already been the object of linguistic study, for the Dicționarul toponimic al Banatului [The Toponymic Dictionary of Banat], vol. II (C) & vol. III (D-E), by Viorica Goicu and Rodica Suflețel (Timișoara, Tipografia Universității din Timișoara, 1985, 1986), but their analyses, at that time, could not provide information of etymological nature.
Cuvinte-cheie:toponymy, oykonymy, hydronymy, Banat, etymology
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 6

19Vasile FrățilăCercetări de onomastică şi dialectologieExcelsior Art2004
41Vasile FrățilăContribuții lingvisticeEditura de Vest1993
1Mircea HomorodeanÎntre toponimie şi dialectologieALIL, XXX, 3111985pdf
html
83Emil PetroviciStudii de dialectologie şi toponimieEditura Academiei1970
1V. ArdeleanuNume de locuri din valea superioară a BegheiuluiCL, VIII (1), 1491963
95Nicolae DrăganuRomânii în veacurile IX-XIV pe baza toponimiei şi a onomasticeiImprimeria Națională1933html

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: