Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Une influence de la langue bulgare dans la phonétique roumaine: l’anticipation de l’élément palatal dans la série lexicale câine/câini ‘chien/chiens’, pâine/pâini ‘pain/pains’, etc.

Autor:
Publicația: Revue roumaine de linguistique, LXI (2)
p-ISSN:0035-3957
Editura:Editura Academiei
Locul:București
Anul:
Rezumat:Romanian linguists have not yet come to an agreement regarding the identification and justification of the anticipation of the palatal element. As our paper unfolds, we may speak about anticipation in the palatal element of the dental consonant ń as compared to the Bulgarian language, where the phenomenon occurred between 11th-12th centuries. It was transferred into Romanian not by loanwords but as a model of singular/ plural inflection in masculine Bulgarian nouns with consonant -en- theme (sg. -eń-/ pl. -eńe-). This explains why in Romanian anticipation concerns words in a variety of lexical categories, in which the dental consonant n was non-palatalized. By the end of Proto-Romanian this phenomenon was characteristic in Aromanian, Megleno-Romanian and Southern Daco-Romanian dialects.
Cuvinte-cheie:phonetic anticipation, linguistic influences, Ethnic Symbiosis, historical dialectology
Limba: franceză
Linkuri:  

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 28

16Vasile FrățilăProbleme de dialectologie românăAstra2010
17Vasile ArvinteNormele limbii literare în Biblia de la București (1688)Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2004
45Ion GhețieIntroducere în dialectologia istorică româneascăEditura Academiei1994
41Vasile FrățilăContribuții lingvisticeEditura de Vest1993
85Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars I: GenesisEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1988
36Vasile Arvinte, Stelian Dumistrăcel, I. Florea, Ion Nuță, Adrian TurculețNoul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina
I. Hărţi şi material necartografiat
Editura Academiei1987
197Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
16Vasile FrățilăProbleme speciale de dialectologie
Graiul de pe valea inferioară a Tîrnavelor
Tipografia Universității din Timișoara1982
225Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
1Adrian TurculețMetafonia vocalelor prin anticiparea unui sunet palatal în graiurile moldovenești de nord-vestAUI, XXI, 91975
166Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
33Ioan PătruțStudii de limba română și slavisticăEditura Dacia1974
83Ion Gheție, Alexandru MareșGraiurile dacoromâne în secolul al XVI-leaEditura Academiei1974
81Emil PetroviciStudii de dialectologie şi toponimieEditura Academiei1970
22Boris CazacuStudii de dialectologie românăEditura Științifică1966
155Tache PapahagiDicţionarul dialectului aromîn
(general şi etimologic)
Editura Academiei1963; 1974
8Boris CazacuDespre dinamica limitelor dialectaleFD, V, 271963
18Octave NandrisPhonétique historique du roumainKlincksieck1963
8Gr. RusuGraiuri de tranziție. În legătură cu poziția graiului vrîncean în cadrul dacoromîneiCL, VI (1), 831961
68Teofil TeahaGraiul din valea Crișului NegruEditura Academiei1961
6Emil PetroviciFenomene de sinarmonism în fonetica istorică a limbii romîneCL, II, 971957
4Emil Petrovici« Românii » din Serbia occidentalăDR, IX, 224-2361936-1938pdf
85Theodor CapidanAromânii. Dialectul aromân
Studiu lingvistic
Imprimeria Națională; Editura Fundaţiei Culturale Aromâne „Dimândarea Părintească”1932; 2005
111Alexandru PhilippideOriginea romînilor
II. Ce spun limbile romînă și albaneză
Tipografia „Viața Românească”1927, 1928html
47Theodor CapidanMeglenoromânii
I. Istoria și graiul lor
Cultura Națională1925
7Al. ProcopoviciDin istoria raporturilor noastre interdialectaleDR, IV (1), 381924-1926pdf
2Constantin LaceaCopiștii Psaltirii ScheieneDR, III, 4611922-1923pdf
6Nicolae DrăganuManuscrisul liceului grăniceresc „G. Coșbuc” din Năsăud și săsismele celor mai vechi manuscrise româneștiDR, III, 4721922-1923pdf

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: