“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Une influence de la langue bulgare dans la phonétique roumaine: l’anticipation de l’élément palatal dans la série lexicale câine/câini ‘chien/chiens’, pâine/pâini ‘pain/pains’, etc.

Author:
Publication: Revue roumaine de linguistique, LXI (2)
p-ISSN:0035-3957
Publisher:Editura Academiei
Place:București
Year:
Abstract:Romanian linguists have not yet come to an agreement regarding the identification and justification of the anticipation of the palatal element. As our paper unfolds, we may speak about anticipation in the palatal element of the dental consonant ń as compared to the Bulgarian language, where the phenomenon occurred between 11th-12th centuries. It was transferred into Romanian not by loanwords but as a model of singular/ plural inflection in masculine Bulgarian nouns with consonant -en- theme (sg. -eń-/ pl. -eńe-). This explains why in Romanian anticipation concerns words in a variety of lexical categories, in which the dental consonant n was non-palatalized. By the end of Proto-Romanian this phenomenon was characteristic in Aromanian, Megleno-Romanian and Southern Daco-Romanian dialects.
Key words:phonetic anticipation, linguistic influences, Ethnic Symbiosis, historical dialectology
Language: French
Links:  

Citations to this publication: 1

References in this publication: 30

17Vasile FrățilăProbleme de dialectologie românăAstra2010
17Vasile ArvinteNormele limbii literare în Biblia de la București (1688)Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2004
48Ion GhețieIntroducere în dialectologia istorică româneascăEditura Academiei1994
41Vasile FrățilăContribuții lingvisticeEditura de Vest1993
88Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars I: GenesisEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1988
39Vasile Arvinte, Stelian Dumistrăcel, I. Florea, Ion Nuță, Adrian TurculețNoul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina
I. Hărţi şi material necartografiat
Editura Academiei1987
210Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
16Vasile FrățilăProbleme speciale de dialectologie
Graiul de pe valea inferioară a Tîrnavelor
Tipografia Universității din Timișoara1982
228Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
1Adrian TurculețMetafonia vocalelor prin anticiparea unui sunet palatal în graiurile moldovenești de nord-vestAUI, XXI, 91975
180Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
33Ioan PătruțStudii de limba română și slavisticăEditura Dacia1974
86Ion Gheție, Alexandru MareșGraiurile dacoromâne în secolul al XVI-leaEditura Academiei1974
83Emil PetroviciStudii de dialectologie şi toponimieEditura Academiei1970
22Boris CazacuStudii de dialectologie românăEditura Științifică1966
168Tache PapahagiDicţionarul dialectului aromîn
(general şi etimologic)
Editura Academiei1963; 1974
8Boris CazacuDespre dinamica limitelor dialectaleFD, V, 271963
20Octave NandrisPhonétique historique du roumainKlincksieck1963
8Gr. RusuGraiuri de tranziție. În legătură cu poziția graiului vrîncean în cadrul dacoromîneiCL, VI (1), 831961
70Teofil TeahaGraiul din valea Crișului NegruEditura Academiei1961
131Sextil PușcariuLimba română
II. Rostirea
Editura Academiei1959; 1994
6Emil PetroviciFenomene de sinarmonism în fonetica istorică a limbii romîneCL, II, 971957
208Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
4Emil Petrovici« Românii » din Serbia occidentalăDR, IX, 224-2361936-1938pdf
89Theodor CapidanAromânii. Dialectul aromân
Studiu lingvistic
Imprimeria Națională; Editura Fundaţiei Culturale Aromâne „Dimândarea Părintească”1932; 2005
116Alexandru PhilippideOriginea romînilor
II. Ce spun limbile romînă și albaneză
Tipografia „Viața Românească”1927, 1928html
47Theodor CapidanMeglenoromânii
I. Istoria și graiul lor
Cultura Națională1925
7Al. ProcopoviciDin istoria raporturilor noastre interdialectaleDR, IV (1), 38-661924-1926pdf
2Constantin LaceaCopiștii Psaltirii ScheieneDR, III, 4611922-1923pdf
6Nicolae DrăganuManuscrisul liceului grăniceresc „G. Coșbuc” din Năsăud și săsismele celor mai vechi manuscrise româneștiDR, III, 472-5081922-1923pdf

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: