“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Baza dialectală a românei literare

Author:
Publisher:Editura Academiei
Place:Bucureşti
Year:

Cover:

Citations to this publication: 180

0Beatrice-Andreea PahonțuDynamique des périphrases aspectuelles en roumain : étude des noms de mouvement dans les périphrases a fi pe cale ‘être en voie de’ et a fi in curs ‘être en cours de’RRL, LXVI (1), 75-902021pdf
html
1Galaction VerebceanuStudiu lingvistic asupra manuscrisului Sandipa. Morfologia (3.1.). Substantivul. Articolul. Adjectivul. NumeralulPhilM, LXIII (1), 75-842021pdf
0Galaction VerebceanuStudiu lingvistic asupra manuscrisului „Sandipa”. Morfologia (3.2.). PronumelePhilM, LXIII (2), 84-932021pdf
0Alexandru MareșO mărturie din 1628 despre graiul din nordul HunedoareiLR, LXIX (1), 111-1182020pdf
0Alexandru MareșCine a tradus Varlaam și Ioasaf: Udriște Năsturel sau Daniil Panoneanul?LR, LXIX (3-4), 443-4592020pdf
0Cristinel SavaO copie ardelenească inedită a Celor douăsprezece vise în tâlcuirea lui MamerLR, LXIX (1), 49-662020pdf
0Cătălin Nicolau
 • Modernizarea limbii române literare în concepția lui G. Ivănescu
 • The modernization of the Romanian standard language according to G. Ivănescu
Diacronia, 11, A1622020pdf.ro
pdf.en
0Daniar MutalâpRedacţia scurtă a unei scrieri ascetico-mistice atribuite lui Evagrie Ponticul în literatura română veche (I)LR, LXIX (1), 31-482020pdf
0Daniela RăuțuConsideraţii asupra unor dublete morfologice masculine cu radical în c, ĉ din graiurile dacoromâneFD, XXXIX, 133-1482020pdf
2Galaction VerebceanuStudiu lingvistic asupra manuscrisului Sandipa. Fonetica (2)PhilM, LXII (5-6), 222020pdf
1Alexandru MareșDin nou despre unele date personale ale logofătului Vlad din MălăieştiSCL, LXX (2), 2692019pdf
1Alexandru MareșPorunca episcopului Gherasie şi întreprinderea caraşoveană de plastografiiLR, LXVIII (2), 307-3212019
0Doina Bogdan-DascăluNormă și abaterePhil. Ban., XIII (1), 104-1062019pdf
0Ecaterina PleșcaPluguşorul de Anul Nou pentru flăcăi din Străşenii anului 1938 (Variantă a hăiturii tradiţionale)PhilM, LXI (1-2), 1332019pdf
4Galaction VerebceanuConsiderații filologice asupra manuscrisului SandipaPhilM, LXI (3-4), 492019pdf
0Iosif Camară«Blachii ac pastores romanorum»: de nouveau sur le destin du latin à l’estSJRS, 2, 109-1232019pdf
0Iulia Elena Zup
 • Traducerile în română ale legislației austriece pentru provincia Bucovina (1775–1918)
 • The translations into Romanian of the Austrian laws for the province Bukovina (1775–1918)
Diacronia, 9, A1372019pdf.ro
pdf.en
0Violeta-Cristina Grefelian PitișciucDialectal and sociolinguistic aspects in the speech of Frasin city from Suceava countyJRLS, 16, 1129-11392019pdf
html
0Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Reacţii la palatalizarea labialelor şi la velarizare (ediţie revăzută)
Editura Universităţii de Vest2019
2Alexandru NicolaeThe licensing of nominal and verbal ellipsis in RomanianEditura Universității din București2019
7Gabriela Pană Dindelegan (ed.)Sintaxa limbii române vechiUnivers Enciclopedic Gold2019
0Ana-Maria Gînsac, Mădălina Ungureanu
 • Adaptarea formală a toponimelor în traduceri românești cu original german din perioada 1780–1830
 • The formal adaptation of toponyms in Romanian translations from German between 1780 and 1830
Diacronia, 7, A1032018pdf.ro
pdf.en
2Cristinel SavaConsideraţii filologice şi lingvistice privind o cazanie manuscrisă de la sfârşitul secolului al XVIII-leaLR, LXVII (1), 73-892018pdf
2Cristinel SavaO nouă versiune a Celor douăsprezece vise în tâlcuirea lui MamerLR, LXVII (3-4), 3412018pdf
1Gheorghe ChivuLes écrits religieux et l’unité de la langue roumaineTDR, IX, 13-242018pdf
html
1Gheorghe ChivuScrisul religios și unitatea limbii româneLRM, XXVIII (5-6), 7-192018pdf
0Ana-Maria Minuț
 • Elemente de morfologie istorică românească, pe baza primei traduceri în limba română a Septuagintei (ms. 45, BAR Cluj)
 • Elements of Romanian historical morphology, based on the first Romanian translation of the Septuagint (ms. 45, BAR Cluj)
Diacronia, 5, A662017pdf.ro
pdf.en
1Ana-Maria MinuțParticularități semantice și flexionare ale substantivelor din versiunea „Nicolae Milescu” a Vechiului Testament (manuscrisul 45)Chivu, 366-3842017
2Andrei TimotinÎnvăţătură pentru sfânta lăturghie. O cazanie necunoscută din secolul al XVII-leaLR, LXVI (1), 862017pdf
2Emanuela TimotinParticularități morfologice (morfosintactice) ale unui text românesc de ceremonial din 1763Dindelegan, 4232017
0Gabriela Crăciun BuicanPhonetic Features in Alexandru Philippide’s PoetryELI, 20, 302017pdf
0George Bogdan ȚâraTermeni arhaici și dialectali, moșteniți din latină, în scrierile primilor filologi româniQR, V, 323-3342017pdf
0Liliana SoareOn Nicodim Greceanu’s Language in Învățături de multe științe (1811)ELI, 20, 812017pdf
2Luminița DrugăCreativitate lingvistică în denumirea unor preparate culinare tradiționale de frupt/dulce sau de post adaptate la spațiul urban moldovenescICONN 4, 7682017pdf
html
0Mădălina Botez, Adina Dragomirescu
 • Auxiliarul de perfect compus O din graiul moldovenesc. Diacronie și sincronie
 • The perfective auxiliary O in the Moldavian variety. Diachrony and synchrony
Diacronia, 6, A892017pdf.ro
pdf.en
0Stela SpînuTendinţe fonetice şi morfologice ale graiurilor moldovenești vorbite pe teritoriul Republicii MoldovaAkademos, 45, 105-1102017pdf
html
5Ana-Maria Gînsac (coord.), Iosif Camară, Dinu Moscal, Mădălina UngureanuPractici de traducere a numelor proprii în scrisul românesc premodern (1780–1830)Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2017
2Alexandru MareșObservaţii pe marginea a două scurte texte româneştiLR, LXV (1), 1132016pdf
1Alexandru MareșO precizare privind traducerea Pânii pruncilorLR, LXV (3), 421-4242016pdf
3Anca Mihaela SapoviciMic glosar de cuvinte expresive de origine (neo)greacăMareș, 1902016
0Aura MocanuSimboluri biblice în romanul Pomul vieţii de Ion GheţieExplorări, IV, 1912016pdf
0Daniela Maria Ciocîrlan AntonNames of localities in the Mălini district, Moldavia regionGIDNI, 3, 289-3072016pdf
html
0Daniela Maria Ciocîrlan AntonAspects regarding the denominative significance of geomorfonims formed by the entopic “glade”, in the old Mălini districtGIDNI, 3, 1139-11462016pdf
html
1Dragoș MoldovanuUne influence de la langue bulgare dans la phonétique roumaine: l’anticipation de l’élément palatal dans la série lexicale câine/câini ‘chien/chiens’, pâine/pâini ‘pain/pains’, etc.RRL, LXI (2)2016pdf
0Liliana AgacheAspecte ale viabilității unor termeni din limba română veche, cu circulație actualăGăitănaru, 562016
0Liliana Soare
 • Observații asupra limbii lui Petru Maior în Învățătură pentru ferirea și doftoria boalelor (1816)
 • Notes on Petru Maior’s language in Învățătură pentru ferirea și doftoria boalelor (1816)
Diacronia, 4, A552016pdf.ro
pdf.en
0Roxana LupuParticularităţi terminologice în discursul religios adventistExplorări, IV, 1412016pdf
1Vasile BahnaruInstitutul de Filologie şi aniversarea a LXX-a a Academiei de Ştiinţe a MoldoveiPhilM, LVIII (3-4), 32016pdf
0Vasile BahnaruFilologia și istoria sovietică moldovenească – diversiune științifică cu suport ideologic și geopoliticAkademos, 41, 135-1432016pdf
html
1Victorela NeagoeStructuri repetitive şi structuri eliptice în graiurile moldoveneşti insulareFD, XXXV, 1292016pdf
0Ștefan GăitănaruLa primauté du jeu secondELI, 18, 592016pdf
0Adina Chirilă (ed.)Carte sau lumină. Snagov, 1699Eurostampa2016
85Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
4Alexandra Cornilescu, Alexandru NicolaeThe Grammaticalization of a Constraint on Passive Reflexive Constructions in RomanianDVR, 307-3582015
0Alexandru MareșL’édition des textes roumains anciensMan. phil. éd., 952015html
1Anca Mihaela SapoviciSoarta împrumuturilor lexicale din greacă în limba română actuală: cazul cuvintelor expresive (I)LR, LXIV (3), 4172015pdf
1Andreea DinicăLimbă vie și normă literară în Țara Românească la jumătatea secolului al XIX-lea. Mărturii directe și indirecte în Gramatica lui Iordache Golescu (1840)LR, LXIV (2), 1752015pdf
2Cristina-Ioana DimaCărţi populare pe filele vechilor tipărituri româneşti din secolul al XVII-leaLR, LXIV (4), 535-5472015pdf
0Daniela-Maria CiocîrlanAtestarea și semnificația denominativă a toponimelor din comuna Rădășeni, județul SuceavaAUI, LXI, 612015pdf
0Elena Lavinia Diaconescu GiurgiuThe Dimension of the Artistic Images in Odobescu’s PoemsELI, 16, 642015pdf
1Emanuela TimotinInfluenţa neogreacă asupra lexicului românei vechi. Probleme metodologiceSIL5, 3992015pdf
1Enikő Pál
 • Inserturile și omisiunile în Catehismul calvinesc din 1648
 • Inserts and omissions in the Calvinist Catechism printed in 1648
Diacronia, 2, A222015pdf.ro
pdf.en
1Enikő PálNotes on a 17th century Calvinist catechismTDR, VII, 53-672015pdf
html
4Gheorghe ChivuNormă ideală – normă reală în scrisul literar de la sfârșitul veacului al XVIII-lea. Infinitivul lungVariația, 1, 1832015pdf
2Gheorghe ChivuSintaxa istorică din perspectivă filologicăSIL5, 2122015pdf
1Maria MarinOmniprezenţa lui Sextil Puşcariu în dialectologia românească. Trăsături dialectale comune graiurilor munteneşti şi celor crişeneCSP, I, 872015pdf
1Raluca Elisabeta IftimeModelul ortografic polonez în scrieri ale unor cărturari moldoveni din secolele al XVI-lea și al XVII-lea (Luca Stroici și Miron Costin)Variația, 1, 1992015pdf
1Sorin GuiaFonetisme arhaice în dacoromâna actualăVariația, 1, 1912015pdf
1Victorela NeagoePrepoziţia în graiurile moldoveneşti insulare din sud-estul UcraineiFD, XXXIV, 772015pdf
16Alexandru NicolaeOrdinea constituenţilor în limba română: o perspectivă diacronică
Structura propoziţiei şi deplasarea verbului
Editura Universității din București2015
1Alexandru MareșTâlcul Evangheliilor şi Molitevnicul rumânesc. Note filologiceLR, LXIII (1), 1072014pdf
html
0Andreea DrişcuNoun grammatical categories oscillations in texts belonging to the eighteenth century. Applications on Radu Tempea’s Romanian grammar (1797)CCI, 3, 643-6502014pdf
html
0Aura MocanuIon Gheție despre Biblia de la București și procesul de unificare a limbii literare româneștiExplorări, III, 3132014pdf
0Cătălin NicolauLimba română literară veche în concepţia lui G. IvănescuAUI, LX, 2392014pdf
3Dana-Mihaela ZamfirÎn legătură cu istoria amuţirii lui -u final. Despre rezistenţa în timp şi despre difuziunea dialectală a tipurilor fonetice puiu, ochiu şi ariciuSID15, 3132014pdf
0Elena-Lavinia DiaconescuOdobescu’s Fairy Tales. Linguistic and Stylistic AspectsELI, 14, 63-692014pdf
2Emanuela TimotinTradiţia românească a apocrifului Viaţa lui Adam şi a Evei. Prima traducereLR, LXIII (4), 5332014pdf
4Enikő PálConsiderații asupra unor maghiarisme culte în vechile traduceri româneștiDR, s.n., XIX (1), 68-812014pdf
html
0Galaction VerebceanuO variantă moldovenească a cărţii populare „Alexandria”. Fonetică (2)PhilM, LVI (3-4), 762014pdf
html
1Gheorghe ChivuLe Liturgikon d’Antim Ivireanul et le triomphe du modèle valaque dans les écrits liturgiques roumainsDR, s.n., XIX (1), 72014pdf
html
2Gheorghe ChivuAntim Ivireanul and the Unification of Old Romanian Literary LanguageTDR, VI, 189-1992014pdf
html
0Iosif CamarăRugăciunea Tatăl nostru în însemnările unui liovean din secolul al XVI-leaBibl. Jass., 5, 87-952014pdf
5Maria MarinTrăsături dialectale comune graiurilor munteneşti şi celor crişeneFD, XXXIII, 87-982014pdf
0Sergiu DrincuPrefixe româneşti de provenienţă slavă (2)Phil. Ban., VIII (2), 782014pdf
3Adina ChirilăLimba scrierilor lui Antim Ivireanul
Partea I. Fonetica. Morfologia
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2014html
12Enikő PálInfluența limbii maghiare asupra limbii române
Perioada veche
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014html
11Roxana VieruStudiu lingvistic asupra Paliei de la OrăștieEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014
17Sorin GuiaDialectologie română
Studii și corpus de texte
Vasiliana ’982014
6Sorin GuiaElemente de dialectologie românăVasiliana ’982014
1Aura MocanuContribuția Diaconului Coresi la dezvoltarea limbii române literare în opinia lui Ion Gheție (1930-2004)AUT, LI-LII, 712013-2014pdf
html
12Alexandru NicolaeNotă de sintaxă comparată: parametrul [+definit] în sintaxa grupului nominal românesc LR, LXII (2), 186-2082013pdf
html
1Aura MocanuPortretul unui filolog bucureștean: Ion Gheție (1930–2004)Munteanu, 429-4412013pdf
3Cristina-Ioana DimaCântecul lui Ioasaf şi Verşul Sfântului Alexie, Omul lui Dumnezeu. O abordare literarăRITL, VII (1-4), 2732013pdf
1Cătălin NicolauNoțiunea de limbă română literară în concepția lui G. IvănescuMunteanu, 478-4852013pdf
0Dorina Chiș-ToiaAspecte ale limbii folosite de Constantin Diaconovici Loga în Epistolariul românescPhil. Ban., VII (1), 52-592013pdf
html
2Gheorghe Chivu„Dialectele literare”, o „problemă capitală” a vechii române literare, în concepţia lui G. Ivănescu şi Ion GheţieALIL, LIII, 75-832013pdf
html
0Ion-Horia Bîrleanu, Ioana RostoșContribuţia lui Alexandru Philippide la studierea repartiţiei dialectale a dacoromâneiAUI, LIX, 43-632013pdf
1Laura ManeaCâteva particularităţi grafice ale Vieţii şi petreacerii svinţilor de mitropolitul Dosoftei. Interpretarea grafiilor ъ şi ѫPhil. Jass., IX (2), 151-1662013pdf
html
0Oana PanaiteEvoluţia limbii române literare în versiuni succesive ale Scării raiului. Nivelul lexical (III)Phil. Jass., IX (1), 89-972013pdf
html
0Roxana VieruFenomene fonetice în Evanghelia (1697) lui Antim IvireanulEITM, 5, 373-3812013pdf
html
1Sergiu DrincuTipăriturile blăjene din secolul al XVIII-lea (1750–1760) şi unificarea limbii române literarePhil. Ban., VII (2), 190-1962013pdf
html
0Silvia ChioseaParticularitățile fonetice ale unui text din secolul al XVII-lea: Epistolă și Panegiric către Constantin Brâncoveanu (ms. Bar 766)Munteanu, 240-2512013pdf
1Ionel ApostolatuAnalogia – factor de organizare lexico-gramaticală
Cu privire la limba română
Casa Cărții de Știință2013
57Gheorghe Chivu, Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Irina Nicula Paraschiv (ed.)Studii de istorie a limbii române
Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea și al XX-lea
Editura Academiei2012, 2015
0Alexandru GaftonL’emploi et les valeurs de la famille du roum. “făţă” dans les traductions de la BibleJRLS, 2, 27-392012pdf
html
1Alexandru MareșDouă scurte scrieri cu caracter monahal atribuite lui Neagoe Basarab. Consideraţii filologiceLR, LXI (1), 16-262012pdf
html
3Alexandru MareșO scriere imaginară: Păucenia lui Alexandru-vodă din Ţara MoldoveiLR, LXI (2), 211-2182012pdf
html
1Alexandru MareșNote privind vechi descântece manuscrise LR, LXI (3), 329-3362012pdf
html
1Carmen-Gabriela Pamfil, Luminița BotoșineanuGheorghe Ivănescu – repere biograficeAUT, L, 132012pdf
html
0Dana-Mihaela ZamfirTermeni pentru noţiunile «puer» şi «heres» în limba română istoria schimbărilor de sens şi difuziune dialectalăSID14, 4502012pdf
0Eugen PavelTextul evanghelic în cultura românească (încercare de sinteză)LR, LXI (1), 26-372012pdf
html
5Gheorghe ChivuLes écrits religieux, une composante définitoire de la culture roumaine ancienneTDR, IV, 19-352012pdf
html
5Gheorghe ChivuScrisul religios, componentă definitorie a culturii vechi româneștiDR, s.n., XVII (1), 54-672012pdf
html
15Ion GiurgeaThe Origin of the Romanian “Possessive Genitival Article” Al and the Development of the Demonstrative SystemRRL, LVII (1), 35-652012pdf
html
1Marcu Mihail DeleanuPalia de la Orăştie şi subdialectul bănăţeanPhil. Ban., VI (1), 5-132012pdf
html
1Oana PanaiteEvoluţia limbii române literare în versiuni succesive ale Scării raiului. Nivelul lexical (II)Phil. Jass., VIII (2), 167-1772012pdf
html
0Stela SpânuGraiurile din sud-estul Ucrainei. Studiu foneticPhilM, LIV (3-4), 133-1462012pdf
html
1Vasile D. ȚâraUn miscelaneu de cronici moldovenești de la sfîrșitul secolului al XVIII-leaAUI, LVIII, 239-2562012pdf
11Eugen PavelArheologia textuluiCasa Cărții de Știință2012
57Mădălina Ungureanu (ed.)Dosoftei – Parimiile preste an, Iaşi, 1683Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012
6Alexandra Cornilescu, Alexandru NicolaeOn the history of Romanian genitives: The prenominal genitiveBWPL, XIII (2)2011pdf
html
25Alexandra Cornilescu, Alexandru NicolaeOn the syntax of Romanian definite phrases: Changes in the patterns of definiteness checkingNP Rom. Germ., 1932011pdf
7Alexandru MareșDespre numele de familie al logofătului Vlad din Mălăieşti: nume moştenit sau nume imaginat? LR, LX (1), 95-1002011pdf
html
1Eugen PavelLiturghierul în limba română (privire sintetică) LR, LX (1), 127-1382011pdf
html
3Gabriel MihăilescuO copie manuscrisă a Prologariului mitropolitului Dosoftei de la sfârşitul secolului al XVII-leaLR, LX (1), 116-1262011pdf
html
3Iosif CamarăVersiunile românești ale rugăciunii Tatăl Nostru din secolul al XVI-lea în raport cu originalele lor slavoneExplorări, I, 362011pdf
0Iulia Mazilu BucătaruAspecte lexicale în Biblia de la București (1688) și Șapte taine a besearecii (1644). Studiu comparativExplorări, I, 2952011pdf
1Oana PanaiteEvoluţia limbii române literare în versiuni succesive ale Scării raiului. Surse. Nivelurile fonetic şi morfologic (I)Phil. Jass., VII (2), 245-2532011pdf
html
0Oana PanaiteEvoluţia limbii române literare în versiuni succesive ale Scării raiului. Nivelul lexical (II)AUI, LVII, 49-752011pdf
2Adina ChirilăEvoluția limbii în textele lui Antim Ivireanul. (II) ConsonantismulAUT, XLVIII, 1182010pdf
html
0Eugen MunteanuLes reflets en roumain du syntagme ἄρτος ἐπιούσιος (Matthieu 6:11, Luc 11:3)Bibl. Jass., 1, 912010pdf
html
9Ioan-Florin FlorescuLe Tétraévangile de Sibiu (1551-1553). Nouvelles informations sur les sources de la première traduction en roumain des ÉvangilesBibl. Jass., 1, 38-902010pdf
html
0Oana PanaiteEvoluţia limbii române literare în versiuni succesive ale Scării raiului. Surse. Nivelul fonetic şi morfologic (I)AUI, LVI, 59-672010pdf
17Vasile FrățilăProbleme de dialectologie românăAstra2010
3Adina ChirilăEvoluția limbii în textele lui Antim Ivireanul. Observații asupra vocalismuluiTDR, I, 213-2212009pdf
html
1Adina DragomirescuDistribuţia formelor este, e, -i, îi în texte literare din secolul al XIX-leaLR, LVIII (2), 208-2132009pdf
html
1Alexandru MareșŞcoala filologică din Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al.Rosetti”LR, LVIII (1), 65-702009pdf
html
1Alexandru NicolaeArticolul în principalele gramatici din secolul al XIX-leaLR, LVIII (2), 254-2612009pdf
html
1Gheorghe ChivuSectorul de limbă literară şi filologie şi cercetarea limbii noastre de culturăLR, LVIII (1), 5-112009pdf
html
1Isabela NedelcuObservaţii asupra conjuncţiilor cauzale în secolul al XIX-leaLR, LVIII (2), 248-2532009pdf
html
1Liliana AgacheA FI şi A AVEA în vechi documente moldoveneştiAUG/XXIV, II, 2032009pdf
1Simona Goicu-CealmofTermeni regionali în opera lui Ioan SlaviciLR, LVIII (1), 12-192009pdf
html
1Dorin UrițescuVariantele dialectale ale limbii române în perioada 1780–1880. Fonetica (note de lectură)DR, s.n., XIII (1), 33-562008pdf
html
0Florentina ZgraonO foaie volantă cu subiect tehnic: Povodul cum trebuie pus (...) crumpeni (1795) LR, LVII (4), 486-4962008pdf
html
1Ionela Ene-ButuceleaActe de danie ale mănăstirilor Galata, Cetăţuia, Dealul Mare si Hlincea din secolul al XVII-lea. Studiu lingvistic. Fonetica şi lexiculAUI, LIV, 13-392008pdf
1Mariya TsipleFonetica graiului din Slatina (Ucraina)AUT, XLVI, 2202008pdf
html
95Eugen MunteanuLexicologie biblică româneascăHumanitas2008html
3Dragoș MoldovanuPsaltirea în versuri a lui Ştefan din Făgăraş (Fogarasi). Comentarii filologiceALIL, XLVII-XLVIII, 272007-2008pdf
html
1Adina ChirilăContribuție la delimitarea ariei sudice a lui striin în secolul al XVIII-leaAUT, XLV, 992007pdf
html
8Daniele PantaleoniObservaţii asupra textelor româneşti vechi cu alfabet latin (1570 - 1703)Phil. Jass., III (1), 39-562007pdf
html
53Alexandru Gafton, Vasile ArvintePalia de la Orăştie (1582)
II. Studii
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2007
0Simion DănilăO tendință fonetică în graiurile din vestul RomânieiDR, s.n., XI-XII, 101-1062006-2007pdf
html
3Adrian ChircuAdverbul românesc în diatopie (dialectul dacoromân)SND12, 4212006pdf
2Daniele PantaleoniNote sulla prima traduzione romena del Dies IraeAUT, XLIV, 187-2002006pdf
html
0Gheorghe ChivuMisionarii italieni şi normele vechii române literareELI, 2 (1), 452006pdf
html
0Liliana SoareLucrări de popularizare a ştiinţei alcătuite în Transilvania în jurul anului 1800ELI, 2 (1), 912006pdf
html
11Laura ManeaDosoftei, Viața și petreacerea svinților
Studiu lingvistic, partea I
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2006html
1Oana PanaiteParticularităţi ale grafiei şi foneticii scrierilor lui VarlaamAUI, LI, 339-3582005pdf
3Teodor OancăReconstituirea ariei laterale dialectale agudFrățilă, 413-4182005pdf
1Teresa FerroLa palatalizzazione delle labiali in alcuni testi romeni manoscritti degli inizi del sec. XIXFrățilă, 245-2532005pdf
1Victor IancuIon Creangă şi graiul moldovenescFrățilă, 307-3112005pdf
69Alexandru GaftonDupă Luther
Edificarea normei literare româneşti prin traduceri biblice
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005
1Adina ChirilăForme neliterare în fonetica scrierilor lui Antim IvireanulAUT, XLII-XLIII, 1272004-2005pdf
html
3Daniele PantaleoniParticularități fonetice şi ortografice într-un vechi manuscris din BanatAUT, XLII-XLIII, 2492004-2005pdf
html
1Vasile FrățilăDialektologische Forschungen in RumänienAUT, XLII-XLIII, 1552004-2005pdf
html
1Niculina IacobLimba Bibliei lui Petru Pavel Aron (1760)Libraria, III2004pdf
html
17Vasile ArvinteNormele limbii literare în Biblia de la București (1688)Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2004
1Adina ChirilăInterferențe dialectale în lexicul predicilor lui Antim IvireanulAUT, XLI, 432003pdf
html
0Florica-Elisabeta NuțiuPalia de la Orăştie şi Biblia de la Blaj – monumente de seamă ale literaturii religioase româneştiLibraria, II2003pdf
html
115Alexandru Gafton (ed.)Codicele Bratul
Ediţie de text şi studiu filologic
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2003html
26Camelia StanGramatica numelor de acțiune din limba românăEditura Universității din București2003html
1Eugen PavelTémoignages onomastiques dans les anciennes notes manuscrites roumainesOnomastik, 1532002pdf
64Alexandru GaftonEvoluţia limbii române prin traduceri biblice din secolul al XVI-lea
Studiu lingvistic asupra Codicelui Bratul în comparaţie cu Codicele Voroneţean, Praxiul Coresian şi Apostolul Iorga
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001html
2Eugen PavelBiblia lui Samuil Micu (1795). Modele și izvoareDR, s.n., V-VI, 2772000-2001pdf
html
0Simona EftenieRăspunsurile lui Mihail Sadoveanu la ancheta ALR IDR, s.n., V-VI, 1172000-2001pdf
html
25Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Abordarea fonetico-fonologică din perspectiva diacronică şi cu aplicare la palatalizarea labialelor şi la velarizare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2000html
72Gheorghe ChivuLimba română de la primele texte până la sfârșitul secolului al XVIII-leaEditura Univers Enciclopedic2000
0Nicolae FelecanElemente latine în lexicul graiurilor din nordul țăriiDR, s.n., III-IV, 331998-1999pdf
html
0Ioan LobiucAu putut „crea” influențele aloglote o nouă limbă est-romanică („moldovenească”)?LRM, IV (3), 901994pdf
16Constantin FrâncuGeneza şi evoluţia formelor verbale supracompuse în limba românăALIL, XXIX, 23-621983-1984pdf
html

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].