“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Particularități fonetice şi ortografice într-un vechi manuscris din Banat

Author:
Publication: Analele Universității de Vest din Timișoara. Seria Științe Filologice, XLII-XLIII, p. 249
p-ISSN:1224-967X
Publisher:Editura Universității de Vest
Place:Timișoara
Year:
Abstract:[Particolarità fonetiche ed ortografiche in un antico manoscritto del Banato] La più antica edizione romena dei salmi di A. Molnár presenta numerosi aspetti linguistici di particolare interesse. Il sistema ortografico utilizzato (quello ungherese) consente di mettere in luce alcuni fenomeni fonetici raramente evidenziati nei testi trascritti con lettere cirilliche (ad esempio la palatalizzazione delle dentali) dando un contributo ulteriore alla descrizione del dialetto del Banato dell'epoca antica.
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 3

References in this publication: 32

41Vasile FrățilăContribuții lingvisticeEditura de Vest1993
21Andrei AvramNazalitatea şi rotacismul în limba românăEditura Academiei1990
152Alexandru RosettiIstoria limbii române
Ediție definitivă
Editura Științifică și Enciclopedică1986
2Francisc KirályDin istoricul ortografiei românești
Secolul al XVII-lea
Universitatea din Timișoara1986
89Ștefan Munteanu, Vasile D. ȚâraIstoria limbii române literare
Privire generală
Editura Didactică și Pedagogică1983
5Nicolae MocanuRiu, friu, briu, griu etc. Răspîndirea actuală în graiurile bănățeneCL, XXVII (2), 1521982
126Ion Gheție (coord.)Texte românești din secolul al XVI-lea
I. Catehismul lui Coresi, II. Pravila lui Coresi, III. Fragmentul Todorescu, IV. Glosele Bogdan, V. Prefețe și epiloguri
Editura Academiei1982
16Vasile FrățilăProbleme speciale de dialectologie
Graiul de pe valea inferioară a Tîrnavelor
Tipografia Universității din Timișoara1982
42Marius Sala
  • Contributions à la phonétique historique du roumain
  • Contribuții la fonetica istorică a limbii române
Klincksieck; Editura Academiei1976; 1970
166Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
83Ion Gheție, Alexandru MareșGraiurile dacoromâne în secolul al XVI-leaEditura Academiei1974
6Ion GhețieEvoluția africatelor ĉ și ĝ la fricative în Transilvania după 1700FD, VI, 431969
2Ratomir MarcovićTexte dialectale din Homolje (R.S.F. Iugoslavia)FD, VI, 1871969
188Viorica Pamfil (ed.)Palia de la Orăştie (1581-1582)
Text, facsimile, indice
Editura Academiei1968
3Ion GhețieAfricatele č și ǧ în textele bănățene scrise cu litere latine și ortografie maghiară din secolele al XVI-lea și al XVII-leaLR, XV (1), 351966
9Andrei AvramContribuții la interpretarea grafiei chirilice a primelor texte romînești (I)SCL, XV (1), 151964
12Andrei AvramContribuții la interpretarea grafiei chirilice a primelor texte romînești (II)SCL, XV (2), 1471964
12Andrei AvramContribuții la interpretarea grafiei chirilice a primelor texte romînești (III)SCL, XV (3), 2651964
12Andrei AvramContribuții la interpretarea grafiei chirilice a primelor texte romînești (IV)SCL, XV (4), 4711964
14Andrei AvramContribuții la interpretarea grafiei chirilice a primelor texte romînești (V)SCL, XV (5), 5751964
120Sextil PușcariuLimba română
II. Rostirea
Editura Academiei1959; 1994
3I. StanObservații asupra evoluției ń > i̯ în limba romînăCL, IV (1-2), 491959
28Romulus TodoranCu privire la repartiția graiurilor dacoromîneLR, V (2), 38-501956pdf
10Emil PetroviciCorelația de timbru a consoanelor rotunjite și nerotunjite în limba românăSCL, III, 1271952
9Emil PetroviciCorelația de timbru a consoanelor dure și moi în limba românăSCL, I (2), 1721950
224Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976
195Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
26Carlo Tagliavini (ed.)Il „Lexicon Marsilianum”
Dizionario latino-rumeno-ungherese del sec. XVII. Studio filologico e testo
Cultura Națională1930
12Nicolae DrăganuMihail Halici. Contribuție la istoria culturală românească din sec. XVIIDR, IV (1), 77-1681924-1926pdf
58Ovid DensusianuGraiul din Țara HațeguluiLibrăriile SOCEC & Co.1915
141Ovid DensusianuIstoria limbii române
I. Originile
Ernest Leroux; J. Byck1901; 1961
103Simion Ștefan (coord.)Noul Testament de la BălgradTipografia Domnească; Editura Episcopiei Ortodoxe1648; 1988

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: