“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Riu, friu, briu, griu etc. Răspîndirea actuală în graiurile bănățene

Author:
Publication: Cercetări de lingvistică, XXVII (2), p. 152
p-ISSN:0373-1545
Publisher:Editura Academiei
Place:Cluj-Napoca
Year:

Citations to this publication: 5

4Sorin GuiaElemente de dialectologie românăVasiliana ’982014
16Vasile FrățilăProbleme de dialectologie românăAstra2010
1Mirela Zamilia DanciuGraiurile româneşti de la sud-vest de Timişoara – privire generalăPhil. Ban., III (1), 20-322009pdf
html
3Daniele PantaleoniParticularități fonetice şi ortografice într-un vechi manuscris din BanatAUT, XLII-XLIII, 2492004-2005pdf
html
0Eugen BeltechiLecturi dialectale: ALR II 76/Chizătău (= NALR – Banat 85)DR, s.n., III-IV, 151998-1999pdf
html

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].