Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Riu, friu, briu, griu etc. Răspîndirea actuală în graiurile bănățene

Autor:
Publicația: Cercetări de lingvistică, XXVII (2), p. 152
p-ISSN:0373-1545
Editura:Editura Academiei
Locul:Cluj-Napoca
Anul:

Citări la această publicație: 5

6Sorin GuiaElemente de dialectologie românăVasiliana ’982014
17Vasile FrățilăProbleme de dialectologie românăAstra2010
1Mirela Zamilia DanciuGraiurile româneşti de la sud-vest de Timişoara – privire generalăPhil. Ban., III (1), 20-322009pdf
html
3Daniele PantaleoniParticularități fonetice şi ortografice într-un vechi manuscris din BanatAUT, XLII-XLIII, 2492004-2005pdf
html
0Eugen BeltechiLecturi dialectale: ALR II 76/Chizătău (= NALR – Banat 85)DR, s.n., III-IV, 151998-1999pdf
html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].