Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Elemente de dialectologie română

Autor:
Editura:Vasiliana ’98
Locul:Iași
Anul:

Cuprins:

Preliminarii
I. Introducere
II. Varietatea lingvistică
III. Repartiția dialectală a Dacoromâniei
IV. Descrierea varietății dialectale a Dacoromâniei
V. Descrierea dialectelor sud-dunărene
VI. Sinteze
Bibliografie generală

Citări la această publicație: 6

Referințe în această publicație: 147

3Sorin GuiaGraiul din comuna Gîrda de Sus, judeţul AlbaAUI, LIX, 145-1562013pdf
3Sorin GuiaAspecte fonetice şi lexicale în graiul din comuna Mănăstirea Humorului, judeţul SuceavaAUI, LVIII, 179-1882012pdf
3Sorin GuiaAspecte ale graiului din comuna Vicovu de Jos, județul SuceavaIpostaze, I, 4232011
7Sorin GuiaL’état actuel de la palatalisation des labiales dans le sous-dialecte moldave (étude basée sur les données figurant dans le NALR. Moldavie et Bucovine)ELI, 6, 55-642010pdf
html
1Sorin GuiaNorm and variation in Romanian dialectsPCMM, 2, 1402010
17Vasile FrățilăProbleme de dialectologie românăAstra2010
20Vasile Frățilă (coord.), Gabriel BărdășanDialectul istroromân. Straturi etimologice
I
Editura Universității de Vest2010
178Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
53Alexandru Gafton, Vasile ArvintePalia de la Orăştie (1582)
II. Studii
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2007
19Vasile Arvinte, Stelian Dumistrăcel, I. Florea, Ion Nuță, Adrian TurculețNoul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina
III.
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2007
6Ana-Maria PopElemente de origine germană în dialectul istroromânAUT, XLIV, 201-2302006pdf
html
4Petru Neiescu, Eugen Beltechi, Nicolae MocanuRepere în cercetarea românilor dintre Morava, Dunăre și TimocSND12, 2352006
86Vasile Arvinte, Ioan Caproşu, Alexandru Gafton (ed.)Palia de la Orăştie (1582)
I. Textul
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005html
3Lucian MiclăușCriterii de delimitare a elementelor slave vechi de cele croate şi slovene din istroromânăAUT, XLII-XLIII, 2252004-2005pdf
html
19Nicolae SaramanduStudii aromâne şi meglenoromâneEx Ponto2003
12Adrian TurculețGraiul din zona Câmpulungului Moldovenesc
Fonetica
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2002
14Adrian TurculețDialectologie românăEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2002
14Vasile ArvinteRaporturi lingvistice româno-germane
Contribuții etimologice
Editura Egal2002
65Vasile FrățilăStudii de toponimie și dialectologieExcelsior Art2002
25Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Abordarea fonetico-fonologică din perspectiva diacronică şi cu aplicare la palatalizarea labialelor şi la velarizare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2000html
8Ion GhețieGraiurile dacoromâne în secolele al XIII-lea și al XVI-lea (până la 1521)Editura Academiei2000
3Ion-Horia BîrleanuCurs de dialectologie românească
I. Probleme teoretice
Editura Universităţii2000
10Ion-Horia BîrleanuEmigrări ardelenești la est de Carpați
Consecințe lingvistice
Sedcom Libris1998
30Constantin FrâncuCurente și tendințe în lingvistica secolului nostruCasa Editorială „Demiurg”1997; 1999
199Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
45Stelian Dumistrăcel, Doina Hreapcă, Ion-Horia BîrleanuAncheta dialectală ca formă de comunicareEditura Academiei1997
23Vasile Arvinte, Stelian Dumistrăcel, I. Florea, Ion Nuță, Adrian TurculețNoul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina
II.
Editura Academiei1997
3Vasile FrățilăContribuții la studiul participiilor scurte de tipul văst, căst, găst etc. (Istoric. Atestări. Arie. Vechime)SCL, XLVII (1-6), 891996
48Ion GhețieIntroducere în dialectologia istorică româneascăEditura Academiei1994
2Eugeniu Coșeriu„Limbă istorică” și „dialect”FD, XII, 551993
41Vasile FrățilăContribuții lingvisticeEditura de Vest1993
1Ion Gheție, Alexandru MareșÎn legătură cu istoria articolului genitival din dacoromânăLR, XXXVII (1), 811988
88Vasile Arvinte, Ioan Caproșu (coord.)Monumenta Linguae Dacoromanorum. Biblia de la 1688. Pars I: GenesisEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”1988
64Mariana Costinescu, Magdalena Georgescu, Florentina ZgraonDicţionarul limbii române literare vechi
(1640-1780) Termeni regionali
Editura Științifică și Enciclopedică1987
39Vasile Arvinte, Stelian Dumistrăcel, I. Florea, Ion Nuță, Adrian TurculețNoul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina
I. Hărţi şi material necartografiat
Editura Academiei1987
210Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
101Grigore BrâncușVocabularul autohton al limbii româneEditura Științifică și Enciclopedică1983
4Radu FloraPentru un atlas lingvistic al istroromâneiAUI, XXVIII-XXIX, 491982-1983
12Constantin FrâncuVechimea formelor de mai mult ca perfect, perfect compus, prezent indicativ și conjunctiv în -răLR, XXXI (4-5), 2811982
5Nicolae MocanuRiu, friu, briu, griu etc. Răspîndirea actuală în graiurile bănățeneCL, XXVII (2), 1521982
228Gheorghe IvănescuIstoria limbii româneEditura Junimea1980; 2000
2Dorin UrițescuOriginea și vechimea formelor pronominale dialectale îm, m-(-m)SCL, XXXI (2), 2071980
5G. MihăilăÎmprumuturi vechi slave, comune dacoromânei și istroromâneiSCL, XXXI (4), 4311980
4Maria Purdela-SitaruElemente lexicale conservatoare în subdialectul bănățeanLR, XXVIII (5), 5151979
4Rodica OrzaCu privire la iotacizarea verbelor în graiurile limbii româneCL, XXIV (1), 731979
4Ioan FaiciucDiftongul ea în poziția „e” în unele graiuri din BanatCL, XXIII (2), 2071978
4Rodica OrzaSufixele -ez și -esc în graiurile limbii româneCL, XXIII (1), 351978
1Romulus TodoranDespre -oauă, -eauă și -auă în structura morfologică a pluralului substantivelor româneștiCL, XXIII (1), 471978
36Stelian DumistrăcelInfluenţa limbii literare asupra graiurilor dacoromâne
Fonetica neologismului
Editura Științifică și Enciclopedică1978
6Magdalena VulpeDespre aria de răspîndire a perfectului simplu în graiurile munteneștiCL, XXII (2), 2551977
3Magdalena VulpeSextil Pușcariu și dialectologiaSCL, XXVIII (3), 2391977
14Valeriu RusuIntroducere în studiul graiurilor româneștiEditura Științifică și Enciclopedică1977
44Marius Sala
  • Contributions à la phonétique historique du roumain
  • Contribuții la fonetica istorică a limbii române
Klincksieck; Editura Academiei1976; 1970
6Petar AtanasovInfinitivul meglenoromânSCL, XXVII (2), 1371976
7Doina HreapcăAnchetele pentru culegerea textelor dialectale. Aspecte metodologiceLR, XXIV (2), 1371975
9Eugen BeltechiTrei arii bănățene: do(-), pro-, ză-CL, XX (2), 1731975
5Laurenția DascăluObservații asupra intonației graiului din MaramureșFD, IX, 771975
4Nicolae SaramanduArii fonologice și zone dialectale de tranziție (pe baza N.A.L.R.–Oltenia, vol. I–II)SCL, XXVI (2), 1191975
6Paul LăzărescuArii lexicale în nord-estul MuntenieiFD, IX, 1211975
1Valeriu RusuÀ propos des parlers (zones) de transitionRRL, XX (5), 5691975
7Victorela NeagoeElemente arhaice în graiurile munteneștiFD, IX, 1431975
180Ion GhețieBaza dialectală a românei literareEditura Academiei1975
74Matilda Caragiu MarioțeanuCompendiu de dialectologie română
(nord- și sud-dunăreană)
Editura Științifică1975
5Petru NeiescuContribuția lui Sextil Pușcariu la dezvoltarea dialectologiei româneștiCL, XIX (1), 251974
86Ion Gheție, Alexandru MareșGraiurile dacoromâne în secolul al XVI-leaEditura Academiei1974
20Liliana Ionescu-RuxăndoiuProbleme de dialectologie românăCentrul de multiplicare al Universității din București1973, 1976
5Gheorghe ChivuO normă a limbii române literare din a doua jumătate a secolului al XIX-lea: câne, mâne, pâneLR, XXII (1), 511973
5I. FaiciucVocativul termenilor de înrudire și al prenumelor în graiul maramureșeanCL, XVIII (1), 631973
4Ion IonicăPalatalizarea labialelor în OlteniaFD, VIII, 791973
2Marilena TiuganNote morfosintactice (pe baza volumului al VI-lea al ALR, serie nouă)FD, VIII, 1871973
3Petăr AtanasovDespre palatalizarea consoanelor labiale în meglenoromânăSCL, XXIV (3), 2971973
4Elena Berea-GăgeanuObservații privind structura și evoluția viitorului în limba românăLR, XXI (6), 5031972
6N. MocanuAsupra rotacismului dacoromân. Situația actuală în Țara Moților (comunele Scărișoara, Gîrda și Arieșeni, jud. Alba)CL, XVII (1), 811972
5Petru NeiescuÎn legătură cu palatalizarea labialelorCL, XVII (2), 2271972
8Constantin FrâncuCu privire la vechimea a două inovații în flexiunea verbală, comune dialectelor limbii româneFD, VII, 1791971
7Constantin FrâncuVechimea și răspîndirea formelor să deie, să steie, să beie, să ieie în graiurile dacoromâneSCL, XXII (3), 2611971
20Vasile ArvinteDie deutschen Entlehnungen in den rumänischen Mundarten
(nach den Angaben des Rumänischen Sprachatlasses)
Akademie Verlag1971
11Constantin FrâncuConjunctivul perfect românesc. Privire diacronicăSCL, XXI (2), 2051970
1Valeriu RusuDr. pedestruSCL, XXI (4), 4911970
83Emil PetroviciStudii de dialectologie şi toponimieEditura Academiei1970
18Constantin FrâncuCu privire la „uniunea lingvistică balcanică”. Înlocuirea infinitivului prin construcţii personale în limba română vecheALIL, XX, 691969pdf
html
3Doina GrecuElemente vechi în graiul unei comune din BanatCL, XIII (1), 471968
1Valeriu RusuÎn legătură cu structura dialectală a dacoromâneiSCL, XIX (5), 5211968
47Emanuel VasiliuFonologia istorică a dialectelor dacoromâneEditura Academiei1968
11Constantin FrâncuDin istoria perfectului simplu ( formele de persoana I şi a II-a plural cu sufixul –ră- )ALIL, XVIII, 175-1921967pdf
html
2Boris CazacuNoul atlas lingvistic român. I. OlteniaSCL, XVII (2), 1311966
1Ion CoteanuDialectul și ierarhia dialectală a limbiiLR, XV (4), 3861966
7Ion Gheție, Mirela TeodorescuAsupra desinenței -u a pers. 3 pl. a indicativului imperfect. Noi contribuțiiSCL, XVII (2), 1751966
3Ion MăriiStudiind elementul sîrbesc în lexicul graiului din Toager. Note (II)CL, XI (2), 3371966
4Victor IancuVechimea iotacizării verbelor româneștiCL, XI (2), 2711966
1Gheorghe BolocanStructura dialectală a limbii în lumina raportului dintre general și particular. Interdependența sistemelor dialectaleLR, XIV (6), 6371965
3Ion MăriiStudiind elementul sîrbesc în lexicul graiului din Toager. Note (I)CL, X (2), 3631965
4Victor IancuDespre „natura” iotacizării verbelor româneștiCL, X (2), 2811965
18Emil Petrovici, Petru NeiescuPersistența insulelor lingvistice. Constatări făcute cu prilejul unor noi anchete dialectale la istroromîni, meglenoromîni și aromîniCL, IX (2), 1871964
15Ion GhețieCu privire la repartiția graiurilor dacoromîneSCL, XV (3), 3171964
168Tache PapahagiDicţionarul dialectului aromîn
(general şi etimologic)
Editura Academiei1963; 1974
1Alexandru GraurSubordonarea dialectelorSCL, XIV (1), 1211963
4Gr. RusuProbleme de morfonologie în Atlasul lingvistic romînCL, VIII (1), 591963
11Magdalena VulpeRepartiția geografică a construcțiilor cu infinitivul și cu conjunctivul în limba romînăFD, V, 1231963
7Petru NeiescuUn arhaism în fonetismul din graiul bănățeanCL, VIII (1), 451963
3Teofil TeahaDespre chestionarul Noului Atlas lingvistic romîn (NALR)FD, V, 1091963
20Octave NandrisPhonétique historique du roumainKlincksieck1963
2Andrei AvramTrecerea lui [u̯o] la [u̯ă] în graiul crișeanSCL, XIII (3), 3251962
6Gr. RusuEvoluția în limba romînă a lui iod precedat de consoanele labiale și consecințele pe plan fonologicFD, IV, 751962
14Grigore BrâncușGraiul din OlteniaLR, XI (3), 2481962
8Marin PetrișorGraiuri mixte și graiuri de tranziție. Cu privire la un grai mixt din nord–nord-vestul OltenieiLR, XI (1), 871962
9Radu FloraDespre stadiul actual al istroromînei. Contribuția geografiei lingvistice la chestiunea stabilirii poziției graiurilor istroromîne față de dacoromînăFD, IV, 1351962
5Teofil TeahaGraiul din Vama Buzăului. Considerații asupra unei zone de interferență a graiurilorLR, XI (1), 951962
4Emil PetroviciUnele tendințe fonetice ale limbii romîne actualeCL, VI (2), 3291961
8Gr. RusuGraiuri de tranziție. În legătură cu poziția graiului vrîncean în cadrul dacoromîneiCL, VI (1), 831961
15Romulus TodoranNoi particularități ale subdialectelor dacoromîneCL, VI (1), 431961
53Ion CoteanuElemente de dialectologie a limbii romîneEditura Științifică1961
70Teofil TeahaGraiul din valea Crișului NegruEditura Academiei1961
2Romulus TodoranCîteva observații cu privire la problema delimitării dintre limbă și dialectStudia UBB, V, 571960
3V. RusuÎn legătură cu -u în limba romînă (originea ariei din sud-estul teritoriului lingvistic dacoromînesc)SCL, XI (2), 2591960
131Sextil PușcariuLimba română
II. Rostirea
Editura Academiei1959; 1994
2Boris CazacuÎn jurul unei controverse lingvistice: limbă sau dialect? (Problema clasificării idiomurilor romanice sud-dunărene)SCL, X (1), 171959
4Ion CoteanuCriteriile de stabilire a dialectelor limbii romîneLR, VIII (1), 71959
2Valeriu RusuFormule de adresare în limba romînă (mă, măi)LR, VIII (1), 521959
10Alexandru GraurCu privire la ă > a în romîneșteSCL, IX (2), 2631958
2Alexandru RosettiLimbă sau dialect? (II)SCL, IX (3), 3951958
5Alexandru Graur« Dialectele » limbii romîneLR, V (4), 66-691956pdf
4Dimitrie MacreaDespre dialectele limbii romîneLR, V (1), 5-241956pdf
34Romulus TodoranCu privire la repartiția graiurilor dacoromîneLR, V (2), 38-501956pdf
42Alexandru GraurStudii de lingvistică generalăEditura Academiei1955; 1960
20Emil PetroviciRepartiția graiurilor dacoromîne pe baza Atlasului lingvistic romînLR, III (5), 5-171954pdf
8Romulus TodoranDespre un fenomen fonetic romînesc dialectal: ă protonic trecut la aSCL, V (1-2), 631954
92Gheorghe IvănescuProblemele capitale ale vechii române literare
(Publicat în BIFR, vol. XI-XII, 1944-1945, p. 1-413)
Tipografia Alexandru A. Țerek; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1947; 2012html
230Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976
208Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
8Ion PătruțVelarele, labialele și dentalele palatalizateDR, X (2), 298-3081938-1941pdf
7Dimitrie MacreaPalatalizarea labialelor în limba românăDR, IX, 92-1601936-1938pdf
57Theodor CapidanMeglenoromânii
III. Dicționar meglenoromân
Cultura Națională1935
89Theodor CapidanAromânii. Dialectul aromân
Studiu lingvistic
Imprimeria Națională; Editura Fundaţiei Culturale Aromâne „Dimândarea Părintească”1932; 2005
24Theodor CapidanMeglenoromânii
II. Literatura populară la meglenoromâni
Cultura Națională1928
116Alexandru PhilippideOriginea romînilor
II. Ce spun limbile romînă și albaneză
Tipografia „Viața Românească”1927, 1928html
7I.-A. CandreaTexte megleniteGS, II (1), 1001925
47Theodor CapidanMeglenoromânii
I. Istoria și graiul lor
Cultura Națională1925
5I.-A. CandreaConstatări în domeniul dialectologieiGS, I (2), 1691924
9I.-A. CandreaTexte megleniteGS, I (2), 2611924
70Alexandru PhilippideOriginea romînilor
I. Ce spun izvoarele istorice
Tipografia „Viața Românească”; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1923, 1925; 2014html
6I.-A. CandreaVieața păstorească la MeglenițiGS, I (1), 231923
19Theodor CapidanRaporturile albano-româneDR, II, 444-5541921-1922pdf
6W. Meyer-LübkePalatalizarea labialelorDR, II, 1-191921-1922pdf
62Ovid DensusianuGraiul din Țara HațeguluiLibrăriile SOCEC & Co.1915
144Ovid DensusianuIstoria limbii române
I. Originile
Ernest Leroux; J. Byck1901; 1961
105Simion Ștefan (coord.)Noul Testament de la BălgradTipografia Domnească; Editura Episcopiei Ortodoxe1648; 1988

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].