Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Ancheta dialectală ca formă de comunicare

Autori:
ISBN:9732705132
Editura:Editura Academiei
Locul:Iaşi
Anul:

Coperta:

Citări la această publicație: 45

0Astrid CambosePe scenă sau colindând prin sat? Măștile de Anul Nou, la Țibănești (Iași), 2015 (II)Phil. Jass., XVI (1), 23-322020pdf
html
0Franco R. ConstantinAspecte ale utilizării negaţiei în comentariile metalingvistice din Atlasul Lingvistic Român pe Regiuni. Muntenia şi Dobrogea VIFD, XXXIX, 37-462020pdf
0Maria Cornelia RusMethodological aspects used to realize a dialectal survey in Bârgău area, Bistrița-NăsăudCCI, 6, 253-2592020pdf
0Rozalia ColciarRegard comparatif sur les enquêtes dialectales roumaines : des Questionnaires du Musée de la Langue Roumaine à l’ALR I et à l’ALRR – TransylvanieStudia UBB, LXV (4), 119-1282020
0Alexandru GaftonDespre hipercorectitudine. (I) GeneralitățiLRM, XXIX (1)2019pdf
html
0Alma-Ioana Gavril-Ursache MateiuLinguistic geography – sampling method of the linguistic materialJRLS, 16, 877-8852019pdf
html
0Alma-Ioana Gavril-Ursache MateiuMethodological issues in dialectical and sociolinguistic researchGIDNI, 6, 560-5662019pdf
html
1Rozalia ColciarComentarii metalingvistice în textul dialectalDragoș, 119-1262019pdf
0Violeta-Cristina Grefellian PitișciucDialectal inquiry and the difficulties metGIDNI, 6, 309-3152019pdf
html
0Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Reacţii la palatalizarea labialelor şi la velarizare (ediţie revăzută)
Editura Universităţii de Vest2019
4Cristinel MunteanuCând vorbitorul nu are dreptate. Câteva observaţii referitoare la „masculinitatea” limbii românePhil. Jass., XIV (1), 97-1062018pdf
0Florin Teodor OlariuThe Study of Linguistic Variation at the “A. Philippide” Institute of Romanian PhilologyClas. mod., 19-252018pdf
html
2Florin-Teodor Olariu, Veronica Olariu, Luminița BotoșineanuAtlasul lingvistic audiovizual al Bucovinei (ALAB) – probleme ale elaborării chestionaruluiFD, XXXVII, 99-1132018pdf
html
1Stelian DumistrăcelŞtiinţa varietăţii lingvistice diatopice în sprijinul unităţii naţionale: de la Weigand la Puşcariu – Pop – PetroviciLRM, XXVIII (7-8), 9-582018pdf
html
0Stelian Dumistrăcel, Luminița BotoșineanuDialectologie et géographie linguistique concernant les parlers roumains en Moldavie et BucovineALIL, LVIII, 572018pdf
html
1Alexandru Laurențiu CohalAtitudine lingvistică vs comportament lingvistic la deportaţii moldoveni în Siberia (1940–1956)ALIL, LVII, 161-1842017pdf
html
1Carmen-Ioana RaduAspecte pragmatice şi sociolingvistice în ancheta dialectalăSIL6, 747-7542017pdf
0Doina HreapcăRaţiunile unei cercetări dialectale: Soveja, Caşin, Borşani-Coţofăneşti – enclave de grai muntenesc în sud-vestul MoldoveiALIL, LVII, 2332017pdf
html
0Sorin GuiaA special form of communication: the dialectal inquiryLDMD, 5, 95-1022017pdf
html
0Stelian Dumistrăcel, Doina Hreapcă, Luminița BotoșineanuPreluarea, adaptarea şi literarizarea textelor orale în registru dialectal în Dicţionarul limbii române al AcademieiSIL6, 191-2182017pdf
1Alina CelacTermeni pentru instrumente păstoreştiAOU, XXVII (2), 1452016pdf
0Daniela Maria CiocîrlanAspecte privind semnificaţia denominativă a geomorfonimelor formate din entopicul „deal”, în comuna Cornu Luncii, judeţul SuceavaAUS, 26 (1), 375-3802016pdf
html
0Daniela Maria Ciocîrlan AntonNames of localities in the Mălini district, Moldavia regionGIDNI, 3, 289-3072016pdf
html
0Daniela Maria Ciocîrlan AntonAspects regarding the denominative significance of geomorfonims formed by the entopic “glade”, in the old Mălini districtGIDNI, 3, 1139-11462016pdf
html
2Stelian DumistrăcelIorgu Iordan: direcţii de cercetare în lingvistica româneascăALIL, LVI, 33-502016pdf
html
0Daniela-Maria CiocîrlanAtestarea și semnificația denominativă a toponimelor din comuna Rădășeni, județul SuceavaAUI, LXI, 612015pdf
3Alexandru GaftonSocial dynamics and the linguistic normDICE, XI (2), 72014pdf
html
1Florin-Teodor Olariu, Veronica Olariu, Marius-Radu Clim, Ramona LucaAtlasul lingvistic audiovizual al Bucovinei (ALAB). Prima fază – un nou proiect privind digitalizarea cartografiei lingvistice româneştiSID15, 2632014pdf
2Stelian DumistrăcelTextele orale în registru dialectal ca bază de date pentru exegeze lingvisticeCoteanu, 119-1362014pdf
17Sorin GuiaDialectologie română
Studii și corpus de texte
Vasiliana ’982014
6Sorin GuiaElemente de dialectologie românăVasiliana ’982014
3Sorin GuiaGraiul din comuna Gîrda de Sus, judeţul AlbaAUI, LIX, 145-1562013pdf
1Ionel ApostolatuAnalogia – factor de organizare lexico-gramaticală
Cu privire la limba română
Casa Cărții de Știință2013
3Sorin GuiaAspecte fonetice şi lexicale în graiul din comuna Mănăstirea Humorului, judeţul SuceavaAUI, LVIII, 179-1882012pdf
0Sorin GuiaAspecte dialectale în graiul din comuna Scărişoara, judeţul AlbaCCI, 2, 1074-10782012pdf
html
0Maria MarinTermeni pentru viclean în graiurile dacoromâne sudiceFD, XXX, 212011pdf
2Florin-Teodor Olariu, Veronica OlariuO sută de ani de cartografie lingvistică românească – un bilanţ deschisPhil. Jass., VI (1), 89-1182010pdf
html
5Stelian DumistrăcelAlexandru Philippide – Gustav Weigand: ipostazePhil. Jass., V (1), 27-422009pdf
html
1Stelian Dumistrăcel, Doina HreapcăLa variation linguistique sous la perspective de l’informatisation des atlas régionaux roumainsRRL, LIII (1-2), 107-1232008pdf
html
0Gabriel Mardare, Florinela FloriaReprezentări etnico-economice într-o familie de ruşi lipoveni. Teme şi scheme de dialog într-o discuţie informalăRom. major.2007pdf
html
0Ion-Horia BîrleanuSTELIAN DUMISTRĂCEL: omul de dincolo de cuvinteRom. major.2007pdf
html
0Petronela SavinLimba română în comunitatea catolică Valea Seacă din judeţul BacăuRom. major.2007pdf
html
2Rozalia ColciarTextul dialectal din perspectivă pragmaticăEITM, 2, 232-2382007pdf
html
2Stelian DumistrăcelOrientări în cercetarea dialectologică din centrul universitar IaşiPhil. Jass., III (1), 307-3262007pdf
html
25Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Abordarea fonetico-fonologică din perspectiva diacronică şi cu aplicare la palatalizarea labialelor şi la velarizare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2000html

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].