Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

O sută de ani de cartografie lingvistică românească – un bilanţ deschis

Autori:
Publicația: Philologica Jassyensia, VI (1), p. 89-118
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Editura:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Locul:Iaşi
Anul:
Rezumat:In 1909, Linguistischer Atlas des dacorumänischen Sprachgebietes (WLAD), edited by the German Balkanist Gustav Weigand, was published in Leipzig. At the time it was one of the first achievements in this respect on the European level. Within a century the Romanian language has got two more linguistic atlases with a national character as well as some regional atlases (their authors being both Romanian and foreign researchers), a fact that gives a privileged status to the Romanian language among the other European languages. Lately, the Romanian specialists have created interdisciplinary research programs that might permit the inclusion of the digitized technologies in the process of editing the Romanian linguistic atlases. The first software application was achieved in Iaşi, with its help being completely edited the 3rd volume of NALR. Moldova şi Bucovina – a Romanian novelty in this field. The researches for modernizing the method of linguistic geography have been encouraged on the academic level in Iaşi. As a result of the collaboration among specialists in dialectology and computer scientists, a new research project is in progress referring to an audio-visual linguistic atlas of Bucovina – another novelty on the national level and one of the first of this type in Europe.
Cuvinte-cheie:Romanian dialectology, linguistic atlases, digitized cartography, audio-visual atlas
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 2

1Sorin GuiaPreocupări dialectologice româneşti. Schiţă diacronicăChivu, 297-3102017
9Dumitru IrimiaCurs de lingvistică generală
Ediția a III-a
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2011html

Referințe în această publicație: 16

5Stelian DumistrăcelAlexandru Philippide – Gustav Weigand: ipostazePhil. Jass., V (1), 27-422009pdf
html
4Sheila Embleton, Dorin Urițescu, Eric WheelerRomanian online dialect atlas: Data capture and presentationExact Methods, 87-962007html
2Nicolae Saramandu, Manuela NevaciAromâna din Balcani în perspectivă spațialăSND12, 2212006
4Petru Neiescu, Eugen Beltechi, Nicolae MocanuRepere în cercetarea românilor dintre Morava, Dunăre și TimocSND12, 2352006
7Florin-Teodor Olariu, Vasile Apopei, Silviu BejinariuNoi contribuţii la informatizarea editării atlaselor lingvistice româneşti regionaleLLR diasp.2003pdf
html
14Adrian TurculețDialectologie românăEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2002
9Ion MăriiHarta lexicală semanticăClusium2002
45Stelian Dumistrăcel, Doina Hreapcă, Ion-Horia BîrleanuAncheta dialectală ca formă de comunicareEditura Academiei1997
23Vasile Arvinte, Stelian Dumistrăcel, I. Florea, Ion Nuță, Adrian TurculețNoul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina
II.
Editura Academiei1997
5Vasile ArvinteContribuţia lui Gustav Weigand la dezvoltarea dialectologiei româneştiALIL, XXXIII, 291992-1993pdf
html
5Nicolae SaramanduPentru un atlas al atlaselor lingvistice regionaleLR, XXXIX (1), 571990
4Radu FloraPentru un atlas lingvistic al istroromâneiAUI, XXVIII-XXIX, 491982-1983
4Stelian DumistrăcelNoul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova și Bucovina. Probleme ale elaborăriiLR, XXV (5), 5471976
3Stelian DumistrăcelNoul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova şi Bucovina. Probleme ale elaborării (II)ALIL, XXV, 551976pdf
html
3Radu FloraGraiurile romînești din Banatul IugoslavFD, I, 1231958
7Dimitrie MacreaPalatalizarea labialelor în limba românăDR, IX, 92-1601936-1938pdf

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: