Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Preocupări dialectologice româneşti. Schiţă diacronică

Autor:
Publicația: Omul de cuvînt. In honorem Gheorghe Chivu, Secțiunea Prieteni și colaboratori, p. 297-310
ISBN:978-606-714-389-8
Editori:Adina Chirilă
Editura:Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”
Locul:Iași
Anul:

Citări la această publicație: 1

Referințe în această publicație: 40

17Sorin GuiaDialectologie română
Studii și corpus de texte
Vasiliana ’982014
3Sorin GuiaGraiul din comuna Gîrda de Sus, judeţul AlbaAUI, LIX, 145-1562013pdf
5Gheorghe ChivuLexiconul de la Buda, primul dicţionar modern al limbii româneAUI, LVIII, 45-562012pdf
3Sorin GuiaAspecte fonetice şi lexicale în graiul din comuna Mănăstirea Humorului, judeţul SuceavaAUI, LVIII, 179-1882012pdf
3Sorin GuiaAspecte ale graiului din comuna Vicovu de Jos, județul SuceavaIpostaze, I, 4232011
2Florin-Teodor Olariu, Veronica OlariuO sută de ani de cartografie lingvistică românească – un bilanţ deschisPhil. Jass., VI (1), 89-1182010pdf
html
20Vasile Frățilă (coord.), Gabriel BărdășanDialectul istroromân. Straturi etimologice
I
Editura Universității de Vest2010
16Luminița BotoșineanuGraiul de pe valea superioară a Someșului MareAlfa2007
8Ioan DănilăLimba română în graiul ceangăilor din MoldovaEditura Didactică și Pedagogică2005
19Nicolae SaramanduStudii aromâne şi meglenoromâneEx Ponto2003
12Adrian TurculețGraiul din zona Câmpulungului Moldovenesc
Fonetica
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2002
14Adrian TurculețDialectologie românăEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2002
11Ion-Horia BîrleanuGraiurile din Valea Şomuzului Mare
I. Formarea numelor de sate
Editura Sedcom Libris1999
41Vasile FrățilăContribuții lingvisticeEditura de Vest1993
210Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984
4Radu FloraPentru un atlas lingvistic al istroromâneiAUI, XXVIII-XXIX, 491982-1983
3Magdalena VulpeSextil Pușcariu și dialectologiaSCL, XXVIII (3), 2391977
14Valeriu RusuIntroducere în studiul graiurilor româneștiEditura Științifică și Enciclopedică1977
6Petar AtanasovInfinitivul meglenoromânSCL, XXVII (2), 1371976
4Stelian DumistrăcelNoul Atlas lingvistic român, pe regiuni. Moldova și Bucovina. Probleme ale elaborăriiLR, XXV (5), 5471976
74Matilda Caragiu MarioțeanuCompendiu de dialectologie română
(nord- și sud-dunăreană)
Editura Științifică1975
5Petru NeiescuContribuția lui Sextil Pușcariu la dezvoltarea dialectologiei româneștiCL, XIX (1), 251974
20Liliana Ionescu-RuxăndoiuProbleme de dialectologie românăCentrul de multiplicare al Universității din București1973, 1976
3Petăr AtanasovDespre palatalizarea consoanelor labiale în meglenoromânăSCL, XXIV (3), 2971973
47Emanuel VasiliuFonologia istorică a dialectelor dacoromâneEditura Academiei1968
2Boris CazacuNoul atlas lingvistic român. I. OlteniaSCL, XVII (2), 1311966
4Petru NeiescuSchiță a sistemului fonologic al unui grai din sudul BanatuluiCL, VIII (2), 2071963
9Radu FloraDespre stadiul actual al istroromînei. Contribuția geografiei lingvistice la chestiunea stabilirii poziției graiurilor istroromîne față de dacoromînăFD, IV, 1351962
8Gr. RusuGraiuri de tranziție. În legătură cu poziția graiului vrîncean în cadrul dacoromîneiCL, VI (1), 831961
6Gr. RusuSchiță a sistemului fonologic al graiului bistrițeanCL, IV (1-2), 611959
3Emil Petrovici, I. StanSchiță a sistemului fonologic al graiului tecuceanCL, III, 1191958
230Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976
2André MartinetDescription phonologique du parler franco-provençal d’Hauteville, SavoieRLiR, XV, 1-861939pdf
57Theodor CapidanMeglenoromânii
III. Dicționar meglenoromân
Cultura Națională1935
89Theodor CapidanAromânii. Dialectul aromân
Studiu lingvistic
Imprimeria Națională; Editura Fundaţiei Culturale Aromâne „Dimândarea Părintească”1932; 2005
24Theodor CapidanMeglenoromânii
II. Literatura populară la meglenoromâni
Cultura Națională1928
47Theodor CapidanMeglenoromânii
I. Istoria și graiul lor
Cultura Națională1925
9I.-A. CandreaTexte megleniteGS, I (2), 2611924
6I.-A. CandreaVieața păstorească la MeglenițiGS, I (1), 231923
105Simion Ștefan (coord.)Noul Testament de la BălgradTipografia Domnească; Editura Episcopiei Ortodoxe1648; 1988

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: