Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Meglenoromânii. II. Literatura populară la meglenoromâni

Autor:
Editura:Cultura Națională
Locul:București
Anul:

Citări la această publicație: 24

1Nicolae Saramandu, Manuela NevaciThe First Aromanian Writers in the Balkan ContextDragoș, 252-2652019pdf
1Emanuela I. DimaDenumiri ale noţiunii de mâncare. Raporturi semantice între termenii mâncare şi bucate în textele culinare româneştiLR, LXVII (1), 23-362018pdf
2Ioana DavidManifestări ale sacrului și profanului la nivelul structurilor fixe cu nume propriiICONN 4, 1042017pdf
html
1Sorin GuiaPreocupări dialectologice româneşti. Schiţă diacronicăChivu, 297-3102017
1Nicolae Saramandu, Alina Celac, Carmen-Irina Floarea, Marilena TiuganDicţionarul dialectului meglenoromân. Du–Dv.FD, XXXV, 1632016pdf
1Eugen PavelSextil Puşcariu şi Iorgu Iordan: afinităţi electiveCSP, II, 327-3842015pdf
0Iulia MărgăritCuvinte cu sensuri pierdute (II): coajă „pellis”CSP, I, 992015pdf
2Nicolae Saramandu, Alina Celac, Carmen-Irina Floarea, Marilena TiuganDicţionarul dialectului meglenoromân, literele Č, D–DrFD, XXXIV, 1342015pdf
1Iulia MărgăritLa sugestia lui Sextil Puşcariu. Pe urmele unui semantism pierdut: coajă „pellis”LR, LXIII (3), 3122014pdf
html
6Sorin GuiaElemente de dialectologie românăVasiliana ’982014
5Vasile FrățilăDialectologie românească (sud- și nord-dunăreană)Argonaut2014
1Vasile FrățilăTerminologia corpului omenesc în dialectul meglenoromân. CapulSID14, 1802012pdf
1Iulia MărgăritO familie de cuvinte întregită: coajă, cojí, cojan?LR, LX (2), 217-2262011pdf
html
5Nicolae Saramandu, Marilena Tiugan, Irina Floarea, Alina CelacDicționar meglenoromân. Litera BFD, XXX, 51-1152011pdf
1Radu-Mihail AtanasovValorile perfectului compus în meglenoromânăLR, LX (4), 484-4902011pdf
html
1Mirela Zamilia DanciuElementul latin în graiurile unor localităţi aflate la sud-vest de Timişoara (Ghilad, Banloc, Denta şi Toager)Phil. Ban., IV (1), 111-1312010pdf
html
8Éva Buchi, Wolfgang Schweickard (ed.)DÉRom
Dictionnaire Étymologique Roman
ATILF2008-html
16Adrian ChircuL’adverbe dans les langues romanes
Etudes étymologique, lexicale et morphologique
Casa Cărții de Știință2008
5Vasile FrățilăDin oiconimia BanatuluiAUT, XLV, 139-1672007pdf
html
0Elena Camelia ZăbavăLingvişti români şi dialectele sud-dunărene în reeditări actualeIdent. cult.2006pdf
html
1Vasile FrățilăDialektologische Forschungen in RumänienAUT, XLII-XLIII, 1552004-2005pdf
html
0Ana-Maria PopTheodor Capidan (1879-1953)AUT, XLI, 2212003pdf
html
3Marin PetrișorOriginea dialectelor româneşti în concepţia lingviştilor româniAOU, XIII, 207-2162002pdf
html
4Dimitrie MacreaDespre dialectele limbii romîneLR, V (1), 5-241956pdf

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].