Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Cuvinte cu sensuri pierdute (II): coajă „pellis”

Autor:
Publicația: Caietele Sextil Pușcariu, I, Secțiunea Lingvistică și filologie, p. 99
Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”, Ediția I, Cluj-Napoca, 12–13 septembrie 2013
Editori: Eugen Pavel, Nicolae Mocanu; Coperta: Călin Stegerean; Layout: Nicolae Mocanu
Tiparul a fost finanțat de Asociația Culturală „Text și discurs religios” din Iași
p-ISSN:2393-526X
Editura:Editura Scriptor; Editura Argonaut
Locul:Cluj-Napoca
Anul:
Rezumat:The article traces the “destiny” of a loan-word in Romanian language of Old Slavic origin from the point of view of the etymological meaning. The associated bibliography defends its “loss” in the new adopting language; this fact is argued against by the older and newer dialectal material, which emphasizes both the actuality of the semantism and the development of a corresponding lexical family.
Cuvinte-cheie:
  • coajă „piele (la om şi la animale)”, coajă „vită foarte slabă”, cojan „ţăran sărac”, a lua pe coajă „a fi bătut”, cojí „a îndepărta pielea unui animal sacrificat, a jupui”
  • coajă = peel “skin (human skin and animal skin)”, coajă = peel “very skinny cow”, cojan = “skin and bones”, “skinny”, “poor peasant”, a lua pe coajă = “to be beaten”, coji = to rip off “to remove the skin of a slaughtered animal, to skin”
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 0

Referințe în această publicație: 10

41Rodica Zafiu101 cuvinte argoticeHumanitas2010
16Iulia MărgăritComentarii etimologice și semantice
Note și articole
Editura Academiei2007
49Gheorghe MihăilăÎmprumuturi vechi sud-slave în limba română
Studiu lexico-semantic
Editura Academiei1961
343Alexandru CiorănescuDicționarul etimologic al limbii române
Diccionario etimológico rumano
Universidad de La Laguna; Editura Saeculum I.O.1958; 2001, 2002, 2005, 2007
230Sextil PușcariuLimba română
I. Privire generală
Fundația pentru Literatură și Artă1940; 1976
244August ScribanDicționaru limbii românești
Etimologii, înţelesuri, exemple, citaţiuni, arhaizme, neologizme, provincializme
Institutul de arte grafice „Presa bună”; Saeculum I.O.1939; 2013
208Ovid DensusianuIstoria limbii române
II. Secolul al XVI-lea
Ernest Leroux; J. Byck1938; 1961
24Theodor CapidanMeglenoromânii
II. Literatura populară la meglenoromâni
Cultura Națională1928
214Hariton TiktinRumänisch-deutsches WörterbuchImprimeria Statului; Otto Harrassowitz1903-1925; 1985-1988, 2001-2005
144Ovid DensusianuIstoria limbii române
I. Originile
Ernest Leroux; J. Byck1901; 1961

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: