Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Istoria limbii române. II. Secolul al XVI-lea

Autor:
Editura:Ernest Leroux; J. Byck
Locul:Paris; Bucureşti
Anul:

Citări la această publicație: 208

1Galaction VerebceanuStudiu lingvistic asupra manuscrisului Sandipa. Morfologia (3.1.). Substantivul. Articolul. Adjectivul. NumeralulPhilM, LXIII (1), 75-842021pdf
0Dorin UrițescuOn the subjunctive morpheme ȘI in northwestern and other marginal areas of Daco-Romanian. Stylistic differences in Latin and the romanization of DaciaDR, s.n., XXV (1), 7-152020pdf
html
0Enida CincoraParticularităţi sintactice ale cuantificatorilor din grupul nominal în tipăriturile coresieneSCL, LXXI (1), 89-1002020pdf
3Galaction VerebceanuStudiu lingvistic asupra manuscrisului Sandipa. Grafia (1)PhilM, LXII (3-4), 93-1022020pdf
0Monica-Geanina CocaRestituiri: Documente româneşti din arhivele Bistriţei (scrisori domneşti şi scrisori private) de Nicolae Iorga şi Scrisori româneşti din Arhivele Bistriţei (1592-1638), publicate de Al. Rosetti ‒ privire sinteticăAUS, 34 (1), 197-2042020pdf
html
0Giuseppe StabileThe Translation of “High Priest” in the Slavo-Romanian Tetraevangelion of Sibiu. Does it Reveal a Western Influence?Bibl. Jass., 7, 83-1022019-2020pdf
0Alexandru GaftonDespre hipercorectitudine. (II) Palatalizarea labiodentalelorLRM, XXIX (2)2019pdf
html
0Cătălina VătășescuUtilizarea în lexicul religios românesc a familiei cuvântului deşertLR, LXVIII (2), 267-2752019pdf
0Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Reacţii la palatalizarea labialelor şi la velarizare (ediţie revăzută)
Editura Universităţii de Vest2019
4Alexandru NicolaeWord Order and Parameter Change in Romanian
A Comparative Romance Perspective
Oxford University Press2019
2Alexandru NicolaeThe licensing of nominal and verbal ellipsis in RomanianEditura Universității din București2019
7Gabriela Pană Dindelegan (ed.)Sintaxa limbii române vechiUnivers Enciclopedic Gold2019
1Adina DragomirescuLanguage Contact and the Syntax of Old Romanian: on the Head ParameterRRL, LXIII (4), 379-3952018pdf
html
0Adrian Chircu
 • Din istoricul pronumelui nehotărît altcineva. Contribuții gramaticale
 • On the history of the indefinite pronoun altcineva ‘someone else’. Grammatical observations
Diacronia, 7, A1022018pdf.ro
pdf.en
1Estelle VariotLe texte, témoin d’une langue, en constant contact avec la société et la culture environnantesBSLR, XXVII, 2012018pdf
0Raluca Arianna VîlceanuApariţia infinitivului românesc scurt. Direcţii și opiniiPhil. Ban., XII (1), 202-2152018pdf
0Sergiu DrincuSchiță a derivării cu prefixe latinești moștenite, în limba română vechePhil. Ban., XII (2), 99-1272018pdf
1Adrian ChircuObservații asupra sintagmelor cuantificatoare ce alt(ă)/alt(ă) ce în limba română vecheDindelegan, 872017
1Andra VasilescuDiateză și perspectivăDindelegan, 4612017
0Dana-Luminița TeleoacăContinuité vs. discontinuité formelle et sémantico-stylistique dans la Romania: à propos de quelques termes religieux hérités du latin (II)Phil. Jass., XIII (1), 1372017pdf
html
1Daniela RăuțuParticularităţi ale morfologiei verbului în graiurile dacoromâne vorbite în Ungaria şi Serbia (I)SIL6, 156-1652017pdf
1Gabriela Pană DindeleganDubla natură a derivatelor în „-tor”. Variaţie fono-morfologică şi sintacticăChivu, 187-1962017
2Gabriela Pană DindeleganVariaţie de gen şi de clasă flexionară în româna vecheSIL6, 600-6132017pdf
2Iulia MărgăritLatinitate „ascunsă” în lexicul graiurilor munteneştiSIL6, 123-1352017pdf
2Maria MarinPluralul feminin în -e/-i la nivel dialectalFD, XXXVI, 59-682017pdf
html
3Maria Stanciu IstrateConcurența sinonimelor în epoca vecheSIL6, 267-2792017pdf
0Marinușa Constantin
 • Verbe derivate cu în– (îm–). Abordări logico-semantice în texte vechi românești
 • Verbs derived with în– (îm–). Logico-semantic approaches in Old Romanian texts
Diacronia, 5, A672017pdf.ro
pdf.en
0Marinușa ConstantinA-1 and ÎN-1 (ÎM-1) derivation during 1532-1640. A constructional analysisDICE, XIV (1), 1272017pdf
1Martin MaidenCu privire la geneza vocalelor tematice în sistemul verbal dacoromanicDindelegan, 2472017
1Nicolae SaramanduSine (sinea) în dialectele românești sud-dunăreneDindelegan, 3692017
0Raluca Brăescu
 • Construcții comparative în limba română veche
 • Comparative constructions in old Romanian
Diacronia, 6, A922017pdf.ro
pdf.en
1Victorela NeagoeMijloace de organizare a enunţului în graiurile moldoveneşti insulareSIL6, 136-1442017pdf
0Adrian ChircuAdverbul iute, între cuantificator verbal și modificator de gradare adjectivală în limba română vecheGăitănaru, 1442016
1Dragoș MoldovanuUne influence de la langue bulgare dans la phonétique roumaine: l’anticipation de l’élément palatal dans la série lexicale câine/câini ‘chien/chiens’, pâine/pâini ‘pain/pains’, etc.RRL, LXI (2)2016pdf
1Enida CincoraStructuri conjuncționale în tipăriturile coresienePerspective, 212016pdf
1Enikő PálThe Two Faces of Deity in the 16th century Calvinist Book of SongsTDR, VIII, 67-802016pdf
html
4Gabriela Pană DindeleganGramatica „animatului” în limba română – cu raportare la limba vecheLR, LXV (1), 742016pdf
2Gabriela Pană DindeleganSubstantive invariabile şi istoria lorMareș, 1642016
0Galaction VerebceanuO variantă moldovenească a cărţii populare Alexandria. Lexic (5)PhilM, LVIII (1-2), 732016pdf
1Ion MăriiNote lexicograficeMareș, 1242016
0Liliana AgacheAspecte ale viabilității unor termeni din limba română veche, cu circulație actualăGăitănaru, 562016
0Marcu GabinschiUn balcanism derivaţional de probabilă origine latino-romanicăPhilM, LVIII (5-6), 802016pdf
2Martin MaidenSegmentarea cuvintelor în teoria morfologică şi problema pluralelor româneşti în ...uriPerspective, 112016pdf
1Nicolae SaramanduLat. conventare şi urmaşii săi în dialectele româneştiMareș, 2032016
1Victorela NeagoeStructuri repetitive şi structuri eliptice în graiurile moldoveneşti insulareFD, XXXV, 1292016pdf
0Ștefan Găitănaru
 • Aspecte ale coordonării prin joncțiune în limba română veche
 • Aspects of coordination by junction in Old Romanian
Diacronia, 3, A422016pdf.ro
pdf.en
0Adina Chirilă (ed.)Carte sau lumină. Snagov, 1699Eurostampa2016
85Gabriela Pană Dindelegan (ed.)The Syntax of Old RomanianOxford University Press2016
13Adam LedgewayRomance Auxiliary Selection in Light of Romanian EvidenceDVR, 3-342015
5Adina Dragomirescu
 • Există trăsături slavone în sintaxa limbii române? Două studii de caz
 • Are there Slavonic features in the syntax of Romanian? Two case studies
Diacronia, 1, A32015pdf.ro
pdf.en
1Adrian ChircuUn tipar locuțional adverbial în limba veche: pre scurt, în lin, cu blândVariația, 1, 112015pdf
2Alice-Magdalena Preda BodocStatutul polifuncțional al jonctivului cum în limba română vecheVariația, 1, 1412015pdf
3Andra VasilescuThe Romanian Reflexive sine “self”: Grammar and BeyondDVR, 277-3052015
4Andra VasilescuStatutul lui „însuşi” în textele româneşti din secolul al XVI-leaSIL5, 3272015pdf
5Camelia StanSome Functions of the Definite Article in Old RomanianDVR, 55-672015
2Camelia StanObservaţii asupra sintaxei manuscrisului 1216: arhieraticon trilingvSIL5, 3232015pdf
2Camelia StanProprietăţi sintactice ale adjectivului tot în limba română vecheNeamțu, 595-6032015pdf
6Camelia UșureluThe Grammaticalization of Direct and Indirect Object Doubling in Old RomanianDVR, 359-3832015
1Cipriana-Elena PeicaLimba română, limbă romanică în viziunea lui Sextil PuşcariuCSP, II, 385-3912015pdf
0Cristina CorcheșElemente de noutate în sistemul modal-temporal propus de Institutiones linguæ valachicæNeamțu, 151-1672015pdf
1Cristina-Valentina DafinoiuConsiderations upon Romanian-Albanian Linguistics Reports in Phonetics and PhonologyAOU, XXVI (1), 60-662015pdf
html
1Daiana CuibusRetorica morfosintaxei în textul biblic – cîteva observaţii despre pronumeTDR, VII, 161-1702015pdf
html
1Emanuela TimotinInfluenţa neogreacă asupra lexicului românei vechi. Probleme metodologiceSIL5, 3992015pdf
1Enida CincoraDativul marcat analitic în tipăriturile lui CoresiVariația, 1, 212015pdf
1Enikő PálFormarea cuvintelor în Catehismul lui Fogarasi IstvánDR, s.n., XX (1)2015pdf
html
0Enikő Pál
 • Semnificația ca reflex al contactelor lingvistice
 • The signified as a reflex of language contacts
Diacronia, 1, A82015pdf.ro
pdf.en
10Gabriela Pană DindeleganDoes Old Romanian Have “Mixed Categories”?DVR, 195-2222015
4Gabriela Pană DindeleganUn text de la sfârşitul secolului al XVII-lea, loc de confruntare a tendinţelor de sintetism şi de analitism în marcarea genitivuluiVariația, 1, 852015pdf
6Gabriela StoicaThe Adjectival Category of Intensity: From Latin to Proto-RomanianDVR, 123-1502015
0Galaction VerebceanuO variantă moldovenească a cărţii populare „Alexandria”. Morfologia (3)PhilM, LVII (1-2), 802015pdf
0Galaction VerebceanuO variantă moldovenească a cărții populare „Alexandria”. Sintaxa (4)PhilM, LVII (3-4), 822015pdf
1Irina ParaschivObservaţii tipologice privind variaţia structurii sintactice a verbului românesc. Marcarea necanonică a obiectuluiLR, LXIV (1), 232015pdf
0Iulia MărgăritCuvinte cu sensuri pierdute (II): coajă „pellis”CSP, I, 992015pdf
0Liliana HoinărescuPragmatica reformulării în limba română. Funcţii discursive ale marcatorului adicăSCL, LXVI (1), 3-332015pdf
html
8Rodica ZafiuPresentative Markers in Old Romanian: Divergent Changes in the Syntactic and Pragmatic Uses of adică and iatăDVR, 419-4472015
0Vasile FrățilăOriginea istroromânilor. Certitudini şi ipotezeCSP, II, 158-1652015pdf
0Ștefan GăitănaruCazul dativ în limba vecheAUI, LXI, 1092015pdf
16Alexandru NicolaeOrdinea constituenţilor în limba română: o perspectivă diacronică
Structura propoziţiei şi deplasarea verbului
Editura Universității din București2015
3Adina DragomirescuL’accord du participe passé en ancien roumainLA, 33 (2), 38-512014pdf
html
6Alexandru MareșNote filologice despre Staico GrămăticulCoteanu, 249-2592014pdf
1Anatol EremiaOriginea toponimelor: controverse de opinii, etimologii falsePhilM, LVI (5-6), 622014pdf
html
2Anca Mihaela SapoviciNote etimologice: agonisi, ghiftui, paraginăLR, LXIII (1), 232014pdf
html
2Camelia StanDE-phrases and specificity in Old RomanianBWPL, XVI (1), 35-422014pdf
html
2Camelia StanNominalized structures in Old RomanianLA, 33 (2), 110-1222014pdf
html
4Enikő PálConsiderații asupra unor maghiarisme culte în vechile traduceri româneștiDR, s.n., XIX (1), 68-812014pdf
html
1Enikő PálReflections on the Hungarian Original’s Influence on the Romanian Translation of Palia de la OrăștieTDR, VI, 41-582014pdf
html
5Gabriela Pană DindeleganVariaţie în construcţia verbului în româna vecheDiacronie–sincronie, I, 1552014pdf
0Galaction VerebceanuO variantă moldovenească a cărţii populare „Alexandria”. Fonetică (2)PhilM, LVI (3-4), 762014pdf
html
1Iulia MărgăritLa sugestia lui Sextil Puşcariu. Pe urmele unui semantism pierdut: coajă „pellis”LR, LXIII (3), 3122014pdf
html
1Iulia MărgăritNote lexicale de la românii din TransnistriaFD, XXXIII, 1712014pdf
1Lilia ȚâmbalăExpresii semantice ale perfectului simplu în psaltirea Bibliei de la BucureştiDiacronie–sincronie, I, 3132014pdf
2Liliana Ionescu-RuxăndoiuRelaţia dintre encliza şi procliza articolului definit în română. O ipotezăCoteanu, 215-2242014pdf
0Pârvu BoerescuPrecizări şi rectificări: arţar, cârlionţ, a (se) desfăta/a desfăida, gheaţă (bani gheaţă), glugăLR, LXIII (1), 32014pdf
html
1Roberto MerloUn problema trascurato di fonetica storica romena: la “palatalizzazione delle velari” tra eredita latina e interferenze slaveDR, s.n., XIX (2), 165-1972014pdf
html
1Vladimir ZagaevschiNume de familie româneşti arhaice şi derivatele lor în zone periferice şi insulareLRM, XXIV (4), 1352014pdf
3Adina ChirilăLimba scrierilor lui Antim Ivireanul
Partea I. Fonetica. Morfologia
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2014html
4Alexandru Laurențiu CohalMutamenti nel romeno di immigranti in ItaliaFrancoAngeli2014
12Enikő PálInfluența limbii maghiare asupra limbii române
Perioada veche
Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014html
11Roxana VieruStudiu lingvistic asupra Paliei de la OrăștieEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014
6Sorin GuiaElemente de dialectologie românăVasiliana ’982014
5Vasile FrățilăDialectologie românească (sud- și nord-dunăreană)Argonaut2014
2Gabriela ȘerbanSufixul diminutival -uţ ⁄ -uţă în limba românăAUT, LI-LII, 272013-2014pdf
html
0Raluca Arianna VîlceanuScurtă privire asupra infinitivului în limba română actualăAUT, LI-LII, 192013-2014pdf
html
9Camelia StanLa nominalizzazione dell’infinito in rumeno – osservazioni diacronico-tipologicheRRL, LVIII (1), 31-402013pdf
html
8Camelia StanSulla sintassi dei sintagmi nominali con più determinanti nel rumenoLFR26, II, 3972013
0Cristina-Mariana CărăbușNume de animale în tradiția biblică românească. Termeni zoonimici neatestați în dicționarele limbii româneMunteanu, 224-2392013pdf
11Gabriela Pană DindeleganFlexiunea cazuală – între analitic şi sintetic. Cardinale şi cuantificatori non-numerici în româna vecheLR, LXII (2), 159-1732013pdf
html
2Gheorghe Chivu„Dialectele literare”, o „problemă capitală” a vechii române literare, în concepţia lui G. Ivănescu şi Ion GheţieALIL, LIII, 75-832013pdf
html
0Ion GiurgeaL’origine des clitiques roumains de 3e personne pluriel datif et de 1ere personne pluriel datif-accusatifRRL, LVIII (2), 125-1362013pdf
html
0Iulia MaziluModalități de exprimare ale negației în Șeapte taine a besearecii. Iași, 1644Munteanu, 418-4282013pdf
1Laura ManeaCâteva particularităţi grafice ale Vieţii şi petreacerii svinţilor de mitropolitul Dosoftei. Interpretarea grafiilor ъ şi ѫPhil. Jass., IX (2), 151-1662013pdf
html
1Roxana VieruSome Elements of Hungarian Origin in Noul Testament de la Bălgrad (1648)TDR, V, 163-1722013pdf
html
0Roxana VieruFenomene fonetice în Evanghelia (1697) lui Antim IvireanulEITM, 5, 373-3812013pdf
html
1Sergiu DrincuPrefixe româneşti de provenienţă slavă: iz-Phil. Ban., VII (1), 30-512013pdf
html
22Adina DragomirescuParticularități sintactice ale limbii române în context romanic. SupinulEditura Muzeului Național al Literaturii Române2013
65Camelia StanO sintaxă diacronică a limbii române vechiEditura Universităţii2013
1Ionel ApostolatuAnalogia – factor de organizare lexico-gramaticală
Cu privire la limba română
Casa Cărții de Știință2013
7Manuela NevaciDialectele aromân și meglenoromân
Studiu sincronic
Editura Universitară2013
4Adina DragomirescuDespre cronologia atestărilor supinuluiDirecții, I, 1172012pdf
0Aida Todi, Manuela NevaciConjugation changes in the evolution of Romanian (Daco-Romanian and Aromanian) in verbs of Latin originRRL, LVII (4), 377-3882012pdf
html
2Alexandru GaftonProcesele constitutive ale aspectului literar românescAUT, L, 932012pdf
html
1Cristina-Ioana DimaLa première traduction de l’Ancien Testament en roumain copiée dans un manuscrit du XVIIe siècleSyn. Roum., 7, 295-3032012pdf
html
7Dana-Luminița TeleoacăParticularităţi morfosintactice ale textului contemporan de rugăciune (II)LRM, XXII (3-4), 169-1772012pdf
7Dana-Luminița TeleoacăMorfosintaxa textului biblic actual: Evanghelia după MateiLR, LXI (1), 91-1082012pdf
html
2Emanuela TimotinConsideraţii despre lexicul tipăriturii Pânea pruncilor şi neîmplinirile unei ediţii recenteLR, LXI (2), 225-2332012pdf
html
2Gabriela Pană DindeleganÎnţelept şi mort – participii cu istorie convergentăLR, LXI (3), 312-3202012pdf
html
1Manuela NevaciCercetări recente de teren la aromânii din Peninsula BalcanicăFD, XXXI, 632012pdf
1Maria MarinDin nou despre unele forme verbale perifrasticeFD, XXXI, 202012pdf
2Maria MarinCâteva trăsături ale unui dicţionar dialectalSID14, 2542012pdf
0Mircea FarcașInterferenţe lexicale în MaramureşSID14, 1322012pdf
0Mădălina NaidinoaiaAspecte ale gramaticalizării conectorului disjunctiv fieDirecții, I, 1692012pdf
1Roxana VieruSlavic Lexical Elements in Antim Ivireanu’s Evanghelia (1697)TDR, IV, 81-892012pdf
html
1Tamara RepinaCu privire la tendinţele panromanice în istoria declinării româneşti LR, LXI (3), 380-3862012pdf
html
0Vasile FrățilăNote lexicale şi etimologiceLR, LXI (3), 321-3282012pdf
html
5Victor CelacObservații privind tratarea dialectelor limbii române, problema datării lexemelor și valorificarea surselor în noul Dicționar etimologic al limbii româneFD, XXXI, 205-2262012pdf
0Vladimir ZagaevschiFenomene fonetice accidentale regionale în proza eminescianăSID14, 4402012pdf
44Alexandru GaftonDe la traducere la norma literară
Contribuţia traducerii textului biblic la constituirea vechii norme literare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2012html
4Dana-Luminița TeleoacăParticularităţi morfosintactice ale textului contemporan de rugăciune (I)LRM, XXI (11-12), 512011pdf
0Ilona BădescuThe expression of anteriority in the 16th century Romanian language: The indicative analytic formsELI, 8, 602011pdf
html
0Ionela EneTermeni religioşi de origine grecească în Documentele privitoare la istoria oraşului IaşiTDR, III, 131-1422011pdf
html
1Iulia MărgăritO familie de cuvinte întregită: coajă, cojí, cojan?LR, LX (2), 217-2262011pdf
html
1Manuela Nevaci, Carmen Ioana RaduLeagăn în ALRR. Sinteză. Digitalizare și aspecte geolingvisticeFD, XXX, 452011pdf
0Mircea FarcaşEvoluţii de sens în subdialectul maramureşeanPhil. Jass., VII (1), 55-632011pdf
html
2Pârvu BoerescuDificultăţi ale etimologiei limbii române: aburLR, LX (2), 193-2162011pdf
html
0Roxana VieruLexical characteristics of Coresi’s text “Apostolul”ELI, 8, 148-1552011pdf
html
3Vladimir ZagaevschiNume de familie românești arhaice și derivatele lor în zone periferice și insulareICONN 1, 2252011pdf
html
2Adina ChirilăEvoluția limbii în textele lui Antim Ivireanul. (II) ConsonantismulAUT, XLVIII, 1182010pdf
html
8Camelia StanOn the Grammaticality Status of Numerals in RomanianRRL, LV (3), 237-2462010pdf
html
0Gabriel BărdășanNote lexicale şi etimologice: ir. čep, gúşę, gut, méturę, sapúnAUT, XLVIII, 592010pdf
html
0Ionel ApostolatuConsideraţii privind hipercorectitudinea lexicalăAUG/XXIV, III (1), 1212010pdf
0Ionela EneTermeni religioși de origine slavă în Documentele privitoare la istoria orașului IașiTDR, II, 117-1262010pdf
html
0Mircea FarcaşPhonomorphologische Merkmale des Maramurescher Subdialektes der rumänischen SprachePhil. Jass., VI (1), 47-552010pdf
html
1Mirela Zamilia DanciuElementul latin în graiurile unor localităţi aflate la sud-vest de Timişoara (Ghilad, Banloc, Denta şi Toager)Phil. Ban., IV (1), 111-1312010pdf
html
0Vladimir ZagaevschiAccidente fonetice în proza eminescianăLRM, XX (5-6), 922010pdf
20Vasile Frățilă (coord.), Gabriel BărdășanDialectul istroromân. Straturi etimologice
I
Editura Universității de Vest2010
6Alexandru MardaleUn regard diachronique sur le marquage différentiel de l’objet en roumainRRL, LIV (1-2), 65-932009pdf
html
2Alexandru NiculescuAspecte ale latinei creștine româneștiDR, s.n., XIV (1), 252009pdf
html
6Manuela Nevaci, Aida TodiThe Grammaticalization of Perfect Auxiliaries in Romanian. Historical and Dialectal AspectsRRL, LIV (1-2), 137-1502009pdf
html
8Éva Buchi, Wolfgang Schweickard (ed.)DÉRom
Dictionnaire Étymologique Roman
ATILF2008-html
1Ionela Ene-ButuceleaActe de danie ale mănăstirilor Galata, Cetăţuia, Dealul Mare si Hlincea din secolul al XVII-lea. Studiu lingvistic. Fonetica şi lexiculAUI, LIV, 13-392008pdf
0Iulia MărgăritUn sufix controversat în graiurile românești din Serbia: -ameFD, XXVII, 192008pdf
1Mariya TsipleFonetica graiului din Slatina (Ucraina)AUT, XLVI, 2202008pdf
html
1Mircea FarcașCâteva observații asupra unor derivate verbale din graiurile maramureșeneFD, XXVII, 132008pdf
1Ohara DonovetskyForme și valori ale verbului în graiurile munteneștiFD, XXVII, 1112008pdf
2Rudolf WindischEin Beitrag zur Geschichte der Romanistik – Die Școala lingvistică din Cluj von der Școala ardeleană bis Constantin LaceaStudia UBB, LIII (2), 1572008
1Vasile FrățilăNote de toponimie pe marginea Dicționarului toponimic al României. Oltenia (DTRO), vol. VI (S-Ț), vol. VII (U-Z)AUT, XLVI, 1712008pdf
html
16Adrian ChircuL’adverbe dans les langues romanes
Etudes étymologique, lexicale et morphologique
Casa Cărții de Știință2008
95Eugen MunteanuLexicologie biblică româneascăHumanitas2008html
3Dragoș MoldovanuPsaltirea în versuri a lui Ştefan din Făgăraş (Fogarasi). Comentarii filologiceALIL, XLVII-XLVIII, 272007-2008pdf
html
1Adina ChirilăContribuție la delimitarea ariei sudice a lui striin în secolul al XVIII-leaAUT, XLV, 992007pdf
html
3Alexandru GaftonElementul slavon în Palia de la OrăştiePhilologos, II (5-6), 191-1982007pdf
1Cristina CălărașuNote pe margine dinamicii „auxiliarelor” în limba românăDindelegan2007pdf
2Roxana VieruDerivarea cu sufixe în Palia de la OrăștieAUI, LIII, 932007
1Vladimir ZagaevschiNume de familie românești articulate cu -l (Crețul, Dodul, Grosul, Racul)LRM, XVII (4-6), 932007pdf
53Alexandru Gafton, Vasile ArvintePalia de la Orăştie (1582)
II. Studii
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2007
1Dorin UrițescuRelations entre processus, réanalyse et émergence du non naturel: l’évolution historique des voyelles nasales en roumainDR, s.n., XI-XII, 89-1002006-2007pdf
html
2Daniele PantaleoniNote sulla prima traduzione romena del Dies IraeAUT, XLIV, 187-2002006pdf
html
6Martin MaidenOn Romanian ImperativesPhil. Jass., II (1), 47-592006pdf
html
0Nicolae RaevschiVorovi / vorbiLRM, XVI (11-12), 652006pdf
0Nicolae RaevschiApelativul hoț și variantele sale onomasticeLRM, XVI (10), 512006pdf
2Roxana VieruConsideraţii privitoare la clasa substantivului în Palia de la OrăştieAUI, LII, 91-1022006pdf
0Cristina DafinoiuProductivitatea unor elemente vechi greceşti comune limbilor balcaniceAOU, XVI, 187-2022005pdf
html
1Daniele PantaleoniInterferenţe lingvistice româno-maghiare în secolul al XVII-leaFrățilă, 437-4452005pdf
2Doina BabeuDerivate cu sufixul -mânt. GreumântFrățilă, 107-1112005pdf
2Doina ButiurcăInfluenţa francezăEITM, 1, 206-2122005pdf
html
1Luminița BotoșineanuGrade de „arhaicitate” în lexicul graiului de pe valea superioară a Someşului MareAUI, LI, 29-462005pdf
4Maria MarinEvoluţia velarelor [c], [g] urmate de [ă], [î] în graiurile româneşti din UngariaFrățilă, 351-3622005pdf
69Alexandru GaftonDupă Luther
Edificarea normei literare româneşti prin traduceri biblice
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2005
15Cristian MoroianuDublete și triplete etimologice în limba românăEditura Universității din București2005
1Adina ChirilăForme neliterare în fonetica scrierilor lui Antim IvireanulAUT, XLII-XLIII, 1272004-2005pdf
html
3Daniele PantaleoniParticularități fonetice şi ortografice într-un vechi manuscris din BanatAUT, XLII-XLIII, 2492004-2005pdf
html
0Cristina Croitoru DafinoiuDin nou despre cuvintele vechi greceşti pătrunse în mod indirect în limbile balcaniceAOU, XV, 73-862004pdf
html
0Cristina HalichiasInterferenţa dintre mediolatina de redacţie românească, limba maternă a notarilor şi mediul lingvistic din Ţările RomâneAOU, XV, 95-1022004pdf
html
17Vasile ArvinteNormele limbii literare în Biblia de la București (1688)Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2004
1Adina ChirilăInterferențe dialectale în lexicul predicilor lui Antim IvireanulAUT, XLI, 432003pdf
html
1Manuela NevaciSchimbări de conjugare la verbele moştenite de aromână din latinăAOU, XIV, 225-2342003pdf
html
0Raluca V. CondulețSubiectul. Aspecte ale repetării şi reluării subiectului în scrierile originale româneşti din secolul al XVI-lea şi începutul secolului al XVII-leaAOU, XIV, 63-682003pdf
html
115Alexandru Gafton (ed.)Codicele Bratul
Ediţie de text şi studiu filologic
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2003html
26Camelia StanGramatica numelor de acțiune din limba românăEditura Universității din București2003html
10Ana-Maria MinuțMorfosintaxa verbului în limba română vecheEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2002
6Alexandru GaftonElemente de istorie a limbii româneEditura Restitutio2001
64Alexandru GaftonEvoluţia limbii române prin traduceri biblice din secolul al XVI-lea
Studiu lingvistic asupra Codicelui Bratul în comparaţie cu Codicele Voroneţean, Praxiul Coresian şi Apostolul Iorga
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2001html
25Alexandru GaftonHipercorectitudinea
Abordarea fonetico-fonologică din perspectiva diacronică şi cu aplicare la palatalizarea labialelor şi la velarizare
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2000html
72Gheorghe ChivuLimba română de la primele texte până la sfârșitul secolului al XVIII-leaEditura Univers Enciclopedic2000
33Francisc KirályContacte lingvistice
Adaptarea fonetică a împrumuturilor româneşti de origine maghiară
Editura Facla1990
16Constantin FrâncuGeneza şi evoluţia formelor verbale supracompuse în limba românăALIL, XXIX, 23-621983-1984pdf
html
18Constantin FrâncuCu privire la „uniunea lingvistică balcanică”. Înlocuirea infinitivului prin construcţii personale în limba română vecheALIL, XX, 691969pdf
html
2Dimitrie MacreaOpera lingvistică a lui Bogdan Petriceicu-HasdeuLR, III (3), 5-211954pdf

Referințe în această publicație: 0

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].