Baza de date „Diacronia” (BDD)
Titlu:

Statutul lui „însuşi” în textele româneşti din secolul al XVI-lea

Autor:
Publicația: Lucrările celui de-al cincilea Simpozion Internațional de Lingvistică, București, 27-28 septembrie 2013, p. 327
Editori:Marius Sala, Maria Stanciu Istrate, Nicoleta Petuhov
Editura:Editura Univers Enciclopedic Gold
Locul:București
Anul:
Rezumat:[The intensifier însuşi ‘himself’ in old Romanian (the 16th century)]
The article investigates the reflexes in old Romanian of the Latin intensifier ipse. While the direct descendent îns(ŭ) had few attestations and basically functioned as a pronominal substitute under certain syntactic restrictions or developed into an adversative conjunction, a noun or an adverb, the forms created in Romanian with the definite article (însul) or the agglutinated dative reflexive particle –şi displayed overlapping usages as substitutes, syntactic anaphors (reflexives) and discourse anaphors. In old Romanian însuşi functioned as a floating intensifier which developed various meanings via conventional implicatures. It was only later, in modern Romanian, that însuşi split from proforms and reflexives, and grammaticalized as a nominal intensifier in DPs, with a fixed position.
Cuvinte-cheie:
  • româna veche, intensificator, substitut, anaforă sintactică, anaforă discursivă
  • old Romanian, intensifier, substitue, syntactic anaphor, discourse anaphor
Limba: română
Linkuri:  

Citări la această publicație: 4

Referințe în această publicație: 7

Lista citărilor/referințelor nu cuprinde decît texte prezente în baza de date, nefiind deci exhaustivă.
Pentru trimiterea de texte, semnalarea oricăror greșeli, și eventualul refuz ca „Diacronia” să facă publice textele, vă rugăm să folosiți adresa de email [Please enable javascript to view.].

Prima pagină: